Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Dlaczego, aby zamówić złoto, muszę podać nr PESEL?

Opublikowano przez Kirke Sööt 2 lata temu
Cena złota (XAU-PLN)
7 290,27 PLN/oz
  
+ 20,37 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
89,93 PLN/oz
  
+ 0,58 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 125, pkt. 1 i 2 Tavex jako dostawca złota inwestycyjnego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawierającej dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację. Dlatego też konieczne jest podanie przez Państwa wskazanych w formularzu danych. Powierzone przez Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Tavex wyłączenia celu spełnienia wymogów wyżej wymienionej ustawy.

Możesz chcieć również przeczytać