Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Klauzula – newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 32. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: adres e-mail. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy dostarczające narzędzia do email marketingu oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. W przypadku współpracy z każdym odbiorcą danych, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych zawierając stosowne umowy powierzenia. 

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z firmą MailchimpDla zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przekazywania Państwa danych, administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Możecie Państwo uzyskać od administratora kopię standardowych klauzul umownych kontaktując się mailowo dop@tavex.pl lub osobiście w jednym z oddziałów firmy. Państwa dane zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V RODO. Możecie Państwo domagać się dalszych informacji odnośnie zabezpieczeń stosowanych w omawianym zakresie oraz otrzymać kopię tych zabezpieczeń bądź uzyskać listę miejsc, w jakich Państwa dane są udostępniane. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: dpo@tavex.pl lub osobiście w siedzibie naszej firmy. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw należy złożyć administratorowi danych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.