Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Polityka prywatności

Tavex Sp. z o.o. z najwyższą powagą traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową www.tavex.pl. W związku z tym przedstawiamy Państwu niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu wyznaczające granicę i podstawy zbierania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę. Poniżej znajdziecie Państwo dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Państwa danych osobowych oraz celów tego przetwarzania. Podając swoje dane w Formularzu Rejestracyjnym elektronicznie na stronie www.tavex.pl zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Tavex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32.

Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z Ustawą. Celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków oraz ochrony naszych praw związanych z Państwa zakupami. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.

1. Dane, które możemy zbierać

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

1.1 Dane, które nam Państwo przekazujecie.

Mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie www.tavex.pl, jak również kontaktując się z nami przez telefon (22) 114 00 20, e-mail dpo@tavex.pl lub w inny sposób. Dane mogą być również zbierane w związku z rejestracją w naszym sklepie gdy szukacie Państwo produktu, składacie zamówienie, bierzecie udział w dyskusjach na kanałach social media, bierzecie udział w konkursie, promocji lub ankiecie, oraz gdy zgłaszacie problem na naszej stronie. Możemy zbierać następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL,
 • NIP,
 • nr dowodu osobistego,
 • nr paszportu,
 • numer konta.
 • Przekazanie danych jest dobrowolne niemniej jednak w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych przez Tavex usług będzie niemożliwa.

  1.2 Dane, które zbieramy na Państwa temat.

  Nasza firma za pośrednictwem strony www.tavex.pl przechowuje historię Państwa zakupów.

  Przy każdej Państwa wizycie na naszej stronie www.tavex.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:

 • informacje techniczne, w tym adres IP Państwa komputera, informacje dotyczące Państwa danych do logowania, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej, dodatków zainstalowanych w Państwa przeglądarce i ich wersji, systemu operacyjnego.
 • informacje o Państwa sesji, w tym o adresach URL, z których zostali Państwo przekierowani na naszą stronę lub na które zostali Państwo z niej przekierowani (wraz z datą przekierowania); produktach, które Państwo przeglądali lub których Państwo szukali; czasie ładowania stron, błędach pobierania, długości wizyty na określonych stronach, Państwa aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia, mouse-overs), metodach, przez które Państwo opuścili stronę oraz numerach telefonów, z których dzwonią Państwo na numer obsługi klienta (22) 114 00 20.
 • 1.3 Dane, które otrzymujemy z innych źródeł.

  Możemy otrzymać dotyczące Państwa dane, jeżeli korzystacie z innych stron WWW, które obsługujemy lub z innych usług, które oferujemy. Współpracujemy również z podmiotami trzecimi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, dostawczych, płatności, sieciami reklamowymi, podwykonawcami usług analitycznych, wyszukiwarkami, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od tych podmiotów dotyczące Państwa dane.

  2. Wykorzystanie danych

  Wykorzystujemy posiadane dane w następujących celach:

 • aby wykonać nasze obowiązki wynikające z umów, które z Państwem zawieramy, oraz aby dostarczać Państwu informacje, produkty i usługi, które od nas zamawiacie, w tym do rozwiązania sporów, zbierania opłat oraz rozwiązywania problemów;
 • aby dostarczać Państwu informacje o innych produktach i usługach, które oferujemy, podobnych do tych, które kupiliście lub którymi się zainteresowaliście – o ile wyrazicie na to zgodę;
 • aby zapewnić Państwu wykonanie praw, które wynikają z umów, które zawarliście
  z Tavex;
 • aby spełnić obowiązki nałożone na nas przez prawo, a wynikające z naszej współpracy, jak takie jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne itp.
 • aby informować Państwa o zmianach w naszych usługach;
 • aby zapewnić, że treści na naszej stronie są prezentowane w najbardziej optymalny dla Państwa sposób;
 • aby zarządzać naszą stroną w szczególności w celu rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania i w celach statystycznych;
 • aby umożliwić Państwu możliwość korzystania z interaktywnych funkcji naszej strony;
 • aby zapewnić na naszej stronie bezpieczeństwo;
 • aby zmierzyć i zrozumieć efektywność reklam, które prezentujemy użytkownikom, oraz aby dostarczać najbardziej odpowiednie treści reklamowe, w szczególności badanie satysfakcji konsumenta oraz inne badania;
 • aby odpowiedzieć na zapytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy i urzędy.
 • 3. Udostępnianie Państwa danych.

  3.1 Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych w celach komercyjnych.
  3.2 Możemy przekazać Państwa dane osobowe w celu przetwarzania innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w rozdziale 2 powyżej (Wykorzystanie danych) w zgodzie z obowiązującym prawem.
  3.3 Możemy udostępnić Państwa dane, w ściśle określonych celach oraz zakresie, podmiotom trzecim takim jak:

 • Partnerzy biznesowi: dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania umów, które zawrzemy z nimi lub z Państwem. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów: przewoźnicy, usług logistycznych, usług obsługi konsumentów;
 • Dostawcy usług analitycznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony.
 • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Państwa wiadomości (w tym wiadomości marketingowe oraz badania satysfakcji konsumentów, jeżeli zgodzicie się na otrzymywanie takich informacji), w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu.
 • 3.4 Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeżeli zostaniemy do tego zobligowani przez przepisy prawa.

  4. Przechowywanie danych osobowych.

  Wszystkie informacje, które Państwo podajecie, lub które zbieramy na Państwa temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatności w sieci będą szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu SSL oraz będą przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług. Nie przechowujemy i nie zbieramy informacji dotyczących kart kredytowych i debetowych.

  5. Obowiązek starannego działania.

  Jeżeli skonstruowali Państwo hasło, przy wykorzystaniu którego mają Państwo dostęp do części naszego serwisu („Konto użytkownika”), jesteście odpowiedzialni za utrzymanie go w tajemnicy. Prosimy, abyście nikomu nie podawał tego hasła. Jeżeli podzielicie się Państwo swoim hasłem z osobami trzecim, będziecie odpowiedzialni za wszelkie aktywności tych osób na Państwa Koncie. Ujawnienie hasła może skutkować utratą kontroli nad Państwa danymi osobowymi, które mogą zostać wykorzystane aby zaciągać prawnie wiążące zobowiązanie w Państwa imieniu. Jeżeli Państwa hasło zostało w jakikolwiek sposób ujawnione, niezwłocznie poinformujcie nas o tym oraz zmieńcie swoje hasło. Poza procesem logowania do systemu nigdy nie prosimy Państwa o podanie hasła.

  Przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane, jednak nigdy nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłacie do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Państwa ryzyko. Kiedy Państwa dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.

  6. Państwa prawa.

  6.1 Informacje marketingowe.

  Macie Państwo prawo żądać, aby Państwa dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Przy zbieraniu danych informujemy, jeżeli zamierzamy wykorzystywać podane dane w tym celu. Możecie Państwo zaprotestować przeciwko takiemu wykorzystaniu danych poprzez zaznaczenie odpowiednio pola na formularzach, których używamy do zbierania Państwa danych. Możecie Państwo złożyć odpowiednie oświadczenie również kontaktując się z obsługą klienta np. wysyłając wiadomość na adres e-mail dpo@tavex.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 114 00 20.

  6.2 Dostęp do danych.

  Poprawianie i usuwanie. Macie Państwo prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Większość danych możecie sprawdzić i zaktualizować logując się do swojego Konta w naszym serwisie. Co do zasady, nie będziemy ręcznie modyfikowali Państwa danych osobowych z uwagi na to, że ich weryfikacja na odległość jest utrudniona. Jeżeli odkryjecie, że dane są nieaktualne lub błędne, Państwa obowiązkiem jest uaktualnienie ich w serwisie. Na wniosek przesłany do Tavex zamkniemy Państwa konto tak szybko jak to możliwe. Po zamknięciu konta będziemy przechowywali dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązania sporów, rozwiązywania problemów, wsparcia w zakresie postępowań sądowych lub podjęcia innych kroków dozwolonych przez prawo.

  7. Cookies.

  Nasza strona używa cookies (niewielkich plików umieszczonych na dysku twardym użytkowników naszej strony) aby odróżnić Państwa od innych użytkowników serwisu. Pozwala nam to zapewnić Państwu najwyższą jakość naszych usług oraz ulepszać nasz serwis. Używamy „cookies” w celu analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, mierzenia efektywności promocji oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.

  Niektóre cookies zawierają dane osobowe. Większość cookies nie przechowuje informacji służących do identyfikacji użytkownika, a zawiera ogólne informacje takie jak sposoby w jakie użytkownik trafia na naszą stronę i jej używa lub jego lokalizację.

  Część usług będzie dostępna dzięki użyciu cookies. Cookies mają cztery główne funkcje:
  7.1 Niezbędne Cookies
  Niektóre cookies są niezbędne do działania serwisu. Na przykład, niektóre cookies pozwalają identyfikować zalogowanych użytkowników i zapewniać im dostęp do całego systemu. Jeżeli zarejestrowany użytkownik wyłączy obsługę cookies, może on nie mieć dostępu do całej treści serwisu.

  7.2 Wydajnościowe Cookies
  Cookies mogą być używane do analizy jak użytkownicy używają serwisu oraz do monitorowania wydajności system. Pozwala to nam podwyższać jakość usług przez personalizowanie oferowanych treści oraz szybkie znajdowanie i naprawianie błędów. Na przykład, wydajnościowe cookies mogą być używane do śledzenia, które strony są najczęściej odwiedzane oraz do znajdywania stron, które powodują błędy. Te cookies mogą być również używane do podświetlania produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, w oparciu o ich wcześniejszą aktywność w serwisie.

  7.3 Funkcjonalne Cookies
  Umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez osobę odwiedzającą serwis.

  7.4 Cookies reklamy behawioralnej
  Możemy używać cookies aby dostarczać Użytkownikom reklamy, które są dla nich najodpowiedniejsze. Tavex może używać cookies podmiotów trzecich w celu badania rynku, śledzenia zwrotu, polepszania funkcjonalności strony oraz sprawdzania zgodności z niniejszą Polityką Prywatności oraz polityką zarządzania prawami autorskimi.

  7.5. Google Analytics
  Aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn i aplikacji korzystamy z usługi Google Analytics. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z jednej z naszych aplikacji mobilnych, przeglądarka automatycznie przesyła określone informacje do Google. Obejmuje to na przykład adres strony internetowej, którą odwiedzasz, oraz twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym jak technologie Google gromadzą i przetwarzają dane dostępne są pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
  Jeśli nie chcesz, aby w twojej przeglądarce wykorzystywana była usługa Google Analytics, to możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics i polityki prywatności Google znajdziesz TUTAJ>>.
  Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookies jeżeli ich przeglądarka na to pozwala, jednak rezygnacja może sprawić, że nie będą mogli w pełni korzystać z usług oferowanych przez serwis Tavex. Informacja jak wyłączyć cookies jest dostępna pod tym adresem: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

  8. Zmiany Polityki Prywatności.

  Zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz, jeżeli będzie to konieczne, zostaniecie Państwo o tym poinformowany w wiadomości e-mail lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji. Używanie serwisu po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.

  9. Kontakt i zażalenia.

  Pytania, uwagi i wnioski dotyczące tej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być wysyłane do naszego biura obsługi klienta na adres e-mail: dpo@tavex.pl.
  Jeżeli zauważyli Państwo działanie sprzeczne z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o wysłanie wiadomość na powyższy adres lub kontakt z biurem obsługi klienta: (22) 114 00 20. W swoim zgłoszeniu opiszcie Państwo proszę, na czym polega sprzeczne działanie. Zajmiemy się Państwa zgłoszeniem niezwłocznie.