Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Wymiana walut bez spreadu

Nadszedł moment wyjazdu na wymarzone wakacje, wybraliśmy już destynację, zarezerwowaliśmy wycieczkę, myślami spakowaliśmy walizki i pozostaje nam jedynie czekać… Czy aby na pewno?

Wymiana walut bez spreadu

Zanim wyjedziemy warto zadbać o jak najmniej niefortunnych zdarzeń w trakcie urlopu – wobec tego naturalnie tym, czego jeszcze potrzebujemy, jest waluta odpowiedniego kraju. Przed wyjazdem niejednokrotnie ciężko jest jednak oszacować ilość potrzebnej gotówki, a z obawy przed jej niewykorzystaniem decydujemy się na mniejszy zakup i na miejscu liczymy każdą „złotówkę”. To błąd, który może kosztować nas sporo niepotrzebnych nerwów – rozwiązaniem tego problemu jest nasza wakacyjna promocja, czyli wymiana walut bez spreadu!

Kliknij tutaj, skorzystaj z wygodnego kalkulatora i zamów walutę kurierem prosto do domu lub z odbierz osobiście w jednym z 10 oddziałów Tavex.

Wymiana walut bez spreadu w Tavex

Wymiana walut bez spreadu w Tavex to oferta, którą wprowadzamy z myślą o Waszym maksymalnym komforcie – tak, żebyście udając się na wymarzony urlop nie musieli przejmować się tym, czy wystarczy Wam gotówki na wszystkie przyjemności.

Krótko mówiąc, nasza promocja polega na tym, że jeśli zdecydujecie się na zakup jednej z 13 walut wymienionych w Regulaminie Promocji, to w ciągu 30 dni macie możliwość wymienić niewykorzystaną walutę po kursie sprzedaży z dnia zakupu. Innymi słowy oznacza to, że na wakacyjny wyjazd możecie bez obaw zabrać gotówkę „z zapasem”, a jeśli po powrocie z urlopu zostanie Wam trochę banknotów – odkupimy je od Was bez różnicy kursowej, dzięki czemu „wyjdziecie na zero”.

Uwaga! W ramach Promocji obowiązują dodatkowe ograniczenia, które zostały dokładnie opisane w Regulaminie Promocji, m.in.:

 • możliwość skorzystania z Promocji przez każdego klienta tylko raz i tylko w okresie jej trwania;
 • konieczność podania adresu e-mail – w przypadku zakupu waluty osobiście w całości w oddziale;
 • możliwość odsprzedaży waluty po upływie minimum 7, a maksymalnie przed upływem 30 dni kalendarzowych;
 • ograniczenie kwotowe skupu waluty do maksymalnie 50% wartości poprzedniej transakcji i jednocześnie do równowartości maksymalnie 3 000 PLN;
 • konieczność przeprowadzenia skupu waluty w takiej samej formie, w jakiej dokonany został jej uprzedni zakup, tj.:
  • w przypadku zakupu waluty osobiście w całości w oddziale – konieczność sprzedaży waluty w oddziale, jednak w dowolnie wybranym (nie musi to być ten sam oddział – sprawdź, gdzie możesz nas znaleźć);
  • w przypadku zakupu waluty w ramach zamówienia internetowego, niezależnie od wybranej metody dostawy – możliwość sprzedaży waluty w oddziale, jednak w dowolnie wybranym lub w formie wysyłkowej jako List Wartościowy, jednak po uprzednim kontakcie z firmą (za pomocą czatu na stronie internetowej lub pod adresem e-mail kontakt@tavex.pl) i ustaleniu indywidualnych warunków transakcji;
 • brak możliwości skupu bilonu – tylko banknoty wybranej waluty;
 • konieczność zachowania potwierdzenia transakcji wysłanego na podany adres e-mail.

Jak działa wakacyjna wymiana waluty bez ryzyka?

Poniżej prezentujemy kilka hipotetycznych przykładów, żeby lepiej zobrazować mechanizm działania naszej Promocji.

Przykład 1.

Pan Jan zakupił u nas lari gruzińskie za równowartość ok. 2 210 PLN. Nasz kurs sprzedaży w momencie transakcji wynosił 1,841 co oznacza, że Jan otrzymał ok. 1200 GEL.

W trakcie wyjazdu Jan wykorzystał jedynie 700 GEL i tym samym w portfelu zostało mu 500 GEL. Po powrocie z urlopu odwiedził nas ponownie, aby sprzedać nam swoje pozostałe lari gruzińskie. Transakcja została rozliczona po naszym kursie sprzedaży z dnia zakupu, który – dla przypomnienia – wynosił 1,841. Oznacza to, że za zwrócone 500 GEL otrzymał od nas ok. 921 PLN.

Gdyby Jan nie skorzystał z promocji (nie wiedział o niej, odwiedził nas ponownie po okresie jej obowiązywania lub świadomie zrezygnował z udziału), lari gruzińskie zostałyby odkupione po aktualnym kursie skupu GEL, który najprawdopodobniej byłby niższy niż kurs sprzedaży z dnia zakupu waluty. Przykładowo, kurs skupu mógłby wynieść 1,741 co oznaczałoby, że Jan otrzymałby ok. 871 PLN, czyli w tym wypadku o 50 PLN mniej.

Przykład 2.

Pani Anna zaplanowała tygodniowy urlop w Turcji, na który wybiera się 14 czerwca 2021 roku. Tydzień wcześniej, tj. 7 czerwca, zdecydowała się zakupić u nas lirę turecką za kwotę ok. 1 500 PLN. Kurs sprzedaży wyniósł 0,495, zatem Anna otrzymała ok. 3 030 TRY.

Wakacje w Turcji
Powyższy baner zawiera link afiliacyjny – po kliknięciu w niego możesz zapoznać się z ofertą wakacje.pl. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty Wakacje.pl S.A. poprzez ten link, Tavex Sp. z o.o. może otrzymać prowizję.

Rozsądne planowanie budżetu pozwoliło Annie zachować jeszcze 500 TRY, w związku z czym 28 czerwca, czyli 3 tygodnie po zakupie waluty, przyszła odsprzedać nam niewykorzystane liry tureckie po naszym kursie sprzedaży z dnia ich zakupu. Transakcja została rozliczona zgodnie z jej oczekiwaniami, ponieważ od dnia zakupu waluty, tj. 7 czerwca, do dnia sprzedaży nadmiarowej kwoty, tj. 28 czerwca, upłynęło mniej niż 30 dni kalendarzowych i jednocześnie więcej niż 7 dni kalendarzowych.

Przykład 3.

Przed wyjazdem do Bułgarii pani Zofia zdecydowała się zakupić aż 10 000 BGN. Kurs sprzedaży wyniósł 2,350, w związku z czym za lewy bułgarskie przyszło jej zapłacić 23 500 PLN.

Z trzytygodniowego urlopu Zofia wróciła z nadwyżką lewów w wysokości 2 000 BGN. W ramach limitu wysokości transakcji dla trwającej promocji, który to stanowi równowartość 3 000 PLN, mogliśmy odkupić od niej 1 275 BGN po kursie sprzedaży z dnia zakupu, czyli 2,350. Za 1 275 BGN Zofia otrzymała od nas 2 996,25 PLN.

Pozostałe lewy bułgarskie (2 000 – 1 275 = 725 [BGN]) odkupiliśmy po aktualnym kursie skupu BGN, który w tej sytuacji wyniósł 2,290, dzięki czemu Zofia dostała jeszcze 1 660,25 PLN.

Finalnie, dzięki możliwości skorzystania z Promocji do wysokości ustalonego limitu, Zofia odzyskała 4 656,50 PLN. Gdyby przy
wiezione z wakacji 2 000 BGN sprzedała w całości po aktualnym kursie skupu BGN, otrzymałaby o ponad 75 PLN mniej.

Przykład 4.

Pan Marek – kolega pani Zofii z przykładu 3. – dokonał analogicznej transakcji, tj. zakupił 10 000 BGN po kursie 2,350, za które również zapłacił 23 500 PLN. Musiał jednak zrezygnować z wyjazdu i ostatecznie nie wydał nawet jednego lewa.

2 tygodnie po dokonaniu transakcji odwiedził nasz oddział, aby sprzedać niewykorzystane 10 000 BGN. Niestety, nie mogliśmy rozliczyć całości transakcji po kursie sprzedaży – innymi słowy Marek nie mógł odzyskać pełnej kwoty 23 500 PLN. Zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie Promocji, po kursie sprzedaży z dnia zakupu waluty możemy odkupić maksymalnie 50% wartości poprzedniej transakcji (czyli kwoty, jaka widnieje na paragonie lub na fakturze) i jednocześnie równowartość maksymalnie 3 000 PLN.

Marek kupił u nas 10 000 BGN. 50% z tej kwoty to 5 000 BGN, za które przyszło mu zapłacić 11 750 PLN, czyli znacznie więcej niż 3 000 PLN. W ramach trwającej Promocji mogliśmy więc odkupić od Marka 1 275 BGN po kursie 2,350, za które otrzymał od nas 2 996,25 PLN. Pozostałe lewy bułgarskie (10 000 – 1 275 = 8 725 [BGN]) odkupiliśmy po aktualnej cenie skupu BGN, która na ten moment wynosiła 2,310, a Marek otrzymał za nie 20 154,75 PLN.

Wakacje w Bułgarii
Powyższy baner zawiera link afiliacyjny – po kliknięciu w niego możesz zapoznać się z ofertą wakacje.pl. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z oferty Wakacje.pl S.A. poprzez ten link, Tavex Sp. z o.o. może otrzymać prowizję.

Regulamin Promocji „Wymiana walut bez spreadu”

§ 1

 1. Organizatorem promocji jest Tavex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 32, zarejestrowana pod nr 0000518067 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 147351719, posiadająca NIP: 951 238 18 72, kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 złotych, zwana także zamiennie „Tavex”.
 2. Oferta „Wymiana walut bez spreadu”, zwana dalej „Promocją”, skierowana jest do każdego klienta Tavex będącego konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zwanego dalej „Klientem”.
 3. Promocja obowiązuje dla transakcji wymiany walut zawartych w dniach od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r.
 4. Za datę zawarcia transakcji przyjmuje się:
  1. Rzeczywisty moment jej finalizacji, tj. zapłaty gotówką i otrzymania wybranej waluty, która to data widnieje na dokumencie potwierdzającym realizację transakcji (paragon) – w przypadku transakcji dokonanej osobiście w całości w oddziale.
  2. Rzeczywisty moment złożenia zamówienia internetowego, która to data widnieje na dokumencie potwierdzającym realizację transakcji (faktura) – w przypadku transakcji dokonanej w ramach zamówienia internetowego, niezależnie od wybranej metody dostawy, w tym również odbioru osobistego w dowolnie wybranym oddziale Tavex.
 5. Aby móc skorzystać z Promocji, Klient zobowiązany jest do:
  1. Podania swojego adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia transakcji.
  2. Zachowania w/w potwierdzenia transakcji i okazanie go na życzenie pracownika Tavex w momencie chęci odsprzedania waluty.
 6. W ramach Promocji Klient upoważniony jest do odsprzedania firmie waluty, którą uprzednio nabył od tej firmy, po kursie sprzedaży tej waluty z momentu zawarcia transakcji, tj. po kursie, za którą nabył walutę i który to kurs jest widoczny na dokumencie potwierdzającym realizację transakcji (paragon, faktura), najwcześniej po upływie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu zawarcia transakcji, a najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych, liczonych w analogiczny sposób.
 7. Kwota, jaką Tavex zobowiązuje się odkupić w ramach Promocji, to maksymalnie 50% wartości poprzedniej transakcji i jednocześnie równowartość maksymalnie 3 000 PLN.
 8. W przypadku chęci sprzedaży waluty o równowartości przekraczającej limity wymienione w punkcie 7 niniejszego Regulaminu, Tavex oferuje odkupienie waluty w kwocie do wspomnianych limitów w ramach opisywanej Promocji, a nadwyżkę ponad tę kwotę po kursie skupu danej waluty aktualnym w momencie chęci odsprzedania waluty.
 9. Promocja obejmuje następujące waluty:

ALL – lek albański,

BAM – marka bośniacka,

BGN – lew bułgarski,

DOP – peso dominikańskie,

EGP – funt egipski,

MKD – denar macedoński,

MXN – peso meksykańskie,

RSD – dinar serbski,

RON – lej rumuński,

TRY – lira turecka,

GEL – lari gruzińskie,

JOD – dinar jordański,

AMD – dram armeński.

 1. W ramach Promocji Tavex zobowiązuje się odkupić tylko banknoty danej waluty, tj. nie gwarantuje skupu bilonu.
 2. Waluty niewyszczególnione w punkcie 9 niniejszego Regulaminu nie podlegają Promocji i są oferowane w standardowych kursach sprzedaży oraz skupu, aktualnych w momencie chęci zawarcia transakcji.
 3. Każdy pojedynczy Klient ma możliwość skorzystania z Promocji tylko raz i tylko w okresie jej trwania.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@tavex.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Tavex zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Promocji wyszczególnionego w punkcie 3 bez konkretnego powodu zmiany oraz bez uprzedniego informowania Klienta. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Tavex zobowiązuje się rozliczyć wszystkie transakcje, które zostaną zawarte w ramach Promocji do momentu zmiany okresu jej trwania, w sposób niezmieniony, tj. zgodnie z przedstawionymi warunkami Promocji, które były aktualne na dzień zawarcia transakcji.
 7. Tavex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 8. Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji.
 9. Przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.
 10. Zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 11. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Tavex udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej tavex.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://tavex.pl/polityka-prywatnosci/.
 13. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie, akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://tavex.pl/regulamin/ oraz akceptację Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://tavex.pl/polityka-prywatnosci/.
 14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://tavex.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.