Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Utwórz nowego bota cenowego

+ -

Utwórz nowego bota cenowego

Podsumowanie botów cenowych

Możesz anulować działanie Tavex PriceBot w dowolnym momencie i nie będziesz pieniężnie zobligowany jeśli bot złoży automatyczne zamówienie.

Złote Niemieckie 20 Marek – Wilhelm II – 7,17 g złota

Tavex ma przyjemność przedstawić najbardziej znaną niemiecką monetę Złote 20 marek – Wilhelm II .Wprowadzenie po raz ... czytaj więcej
Skup
1-4
1 650,00 zł
5+
1 658,00 zł

Introduction

Tavex ma przyjemność przedstawić najbardziej znaną niemiecką monetę Złote 20 marek – Wilhelm II .Wprowadzenie po raz pierwszy po zjednoczeniu kraju w 1871 roku złotych monet w sercu niemieckiej rewolucji przemysłowej 1870-1914 odegrało kluczową rolę w ułatwianiu handlu. Poza tym jest symbolem potęgi gospodarczej kraju. Moneta 20 złotych marek jest uosobieniem niemieckiej doskonałości produkcji.O wspaniałości tej monety można sądzić po jej próbie złota równej 900 z wytłoczonym potężnym orłem cesarskim, herbem dawnego Cesarstwa Niemieckiego i wizerunkiem ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus, Wilhelma II. Dobrze znana i szczególnie poszukiwana w Niemczech moneta złote 20 marek – Wilhelm II ma znaczenie historyczne, co czyni je odpowiednimi dla kolekcjonerów i inwestorów, którzy chcą posiadać konkretne złote monety. 

Dlaczego warto kupić ten produkt?

 • 20 marek jest najbardziej poszukiwaną niemiecką złotą monetą. Pamięć o niemieckiej hiperinflacji, podczas której 20 marek w złocie warte było 23 tryliony niemieckich marek papierowych tkwi nadal w umysłach Niemców, co czyni tę monetą naturalną formą inwestycji dla wielu z nich.
 • 20 marek Wilhelma II jest najbardziej płynną niemiecką złotą monetą. Wobec tego, że od roku 1888 wybito jej 125 milionów sztuk, jest ona doskonale znana wśród dealerów kruszcowych i inwestorów.
 • Złote monety niemieckie 20 marek są pieniądzem. Są one zwolnione z podatku VAT i podatku od zysków kapitałowych w Niemczech.
 • Złote monety niemieckie 20 marek Wilhelma II są rozpoznawalne w świecie. Złote marki są kojarzone z jedną z największych potęg gospodarczych świata i największym konsumentem złota w Europie. Są one odzwierciedleniem wybitnej pozycji Niemiec i wobec tego są znane i akceptowane w całym świecie.
 • Złote monety niemieckie 20 marek stanowią ekwiwalentną formę lokowania oszczędności. Niemieckie złote marki są idealnym wyborem dla tych długoterminowych oszczędzających, którzy cenią bezpieczeństwo i stabilność, wynikające z posiadania fizycznych złotych monet.
 • Złote monety niemieckie 20 marek są wyjątkowym sposobem zróżnicowania twojego portfolio lokacyjnego. Niska korelacja złota w porównaniu z innymi aktywami finansowym czyni ze złotych monet zabezpieczenie portfolio przed ryzykiem rynkowym.

Kupowanie złotych przedmiotów oznacza niskie ryzyko i utrzymanie bogactwa

Wartość złota wzrosła z biegiem lat, czyniąc go dobrym do utrzymania lub wzrostu bogactwa.

 • Wartość produktu (1 szt.)
  1 802,00 zł
 • Cena wywoławcza
  1 650,00 zł
 • Twoje ryzyko teraz
  152,00 zł

To ciekawe! Cena złota wyrażona w PLN uległa zmianie o 72.22% w ciągu ostatnich 8 lat. W tym okresie najniższa cena wynosiła 3 452,59 PLN/oz, a najwyższa 7 757,52 PLN/oz. Aktualny kurs złota na rynku światowym to 6 919,54 PLN/oz.

Historia

Cesarski orzeł and niemiecka złota marka

Tym, co rzuca się w oczy podczas oglądania złotej monety 20 marek Wilhelma II, jest potężny cesarski orzeł, przedstawiony na rewersie tej monety. Orzeł ten, lub bardziej precyzyjnie- godło dawnego ogromnego Cesarstwa Niemieckiego- jest nie tylko bogaty w szczegóły i świadczy o imponującym kunszcie rzemieślniczym, ale ma także fascynującą historię, sięgającą wieki wstecz.

Przed zjednoczeniem w roku 1871 terytorium Niemiec było podzielone na liczne państwa, królestwa, księstwa i wolne miasta, które były rządzone przez multum różnych arystokratów, rody królewskie i monarchów. Najważniejszy z nich był niemiecki ród Hohenzollernów, dominującej dynastii królewskiej, której korzenie sięgają jedenastego wieku. Ród ten wydał kilku najbardziej poważanych królów, którzy tworzyli Królestwo Prus i rządzili nim, a następnie Cesarstwem Niemieckim.

Jednym z tych królów był Wilhelm I, dziadek Wilhelma II (który został przedstawiony na tej monecie) i władca Królestwa Prus w latach 1861- 1888. Królestwo Prus było w tym czasie najważniejszym królestwem niemieckim i potęgą militarną, obejmując w swoim szczytowym okresie, w roku 1876, część dzisiejszych Niemiec, sięgając do granic Rosji na wschodzie i Belgii na zachodzie. Głównie dzięki potędze militarnej Prus udało się królowi Wilhelmowi I, przy pomocy jego prawej ręki, cieszącego się ogromnym autorytetem niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka, stworzyć Cesarstwo Niemieckie, którego rdzeń stanowiły Prusy.

Tak więc cesarski orzeł przedstawiony na tej monecie jest w rzeczywistości nieco zmienioną wersją godła Królestwa Prus. Z tego względu można uważać, że tysiącletnia dynastia Hohenzollernów, która wydała Wilhelma I, a następnie Wilhelma II, dzierżących stery jako królowie Prus, jest pośrednio reprezentowana przez cesarskiego orła, odwzorowanego na niemieckich złotych monetach markowych. Interesujące jest to, że nawet po obaleniu monarchii w Niemczech w 1918 roku, orzeł analogiczny do orła cesarskiego nadal był wykorzystywany na obiegowych monetach, w papierowych markach i ten sam orzeł, co prawda po znacznej modyfikacji, jest nawet dzisiaj przedstawiany na niemieckich monetach euro.

Złote marki wzmocniły niemiecki handel

Przed zjednoczeniem niemiecki system monetarny miał podobnie różnorodny charakter jak terytorium kraju, podzielone na fragmenty. Naród był podzielony na kilka stref walutowych, które używały monet o różnych projektach, nazwach, czystości i zawartości kruszcu. Monety zawierające srebro były walutą wyboru, podczas gdy złote monety miały mniejsze znaczenie jako pieniądz. Te różne waluty były wymieniane po stałym kursie i chociaż ten system działał, rozlegle interesy handlowe Niemiec stały bodźcem do wprowadzenia ujednoliconego systemu monetarnego.

Po zjednoczeniu kraju w 1871 roku i utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego rząd niemiecki ustanowił nowy, oparty na złocie system monetarny, skutecznie wprowadzając w kraju po raz pierwszy w jego historii standard czystego złota. Złote monety Cesarstwa wprowadzono w dwóch nominałach, 10 i 20 marek, umieszczając na nich wizerunek pierwszego niemieckiego cesarza, króla Wilhelma I. Po Anglii i Portugalii, Niemcy były trzecim krajem, który oparł swój system monetarny na zlocie. Ten system istniał do Pierwszej Wojny Światowej, zasilając drugą niemiecką rewolucję przemysłową, okres godnego uwagi rozwoju kraju, dzięki któremu Niemcy, obok Stanów Zjednoczonych, stały się czołową gospodarką świata.

Złote monety 20 marek ochroniły Niemcy przed hiperinflacją

Wybuch Pierwszej Wojny Światowej w 1914 roku spowodował zawieszenie standardu złota przez Niemiecki Bank Centralny. Niemieckie papierowe marki, bez konkretnego zaplecza, weszły na scenę i stały się głównym narzędziem rządu dla finansowania ogromnych wydatków, związanych z prowadzeniem wojny. Prasy drukarskie obracały się ustawicznie przez całą wojnę, a do roku 1918 podaż nowych papierowych marek wzrosła czterokrotnie, powodując gwałtowny skok cen konsumenta. Jednakże inflacyjny dopływ pieniądza i związany z tym wzrost cen był jeszcze do opanowania i nie odbiegał od tego, co działo się w tym okresie w innych krajach, zwłaszcza Anglii i Francji. Wszystko uległo zmianie po wojnie, kiedy zwycięzcy alianci nałożyli surowe reparacje wojenne na poobijane i ekonomicznie spustoszone Niemcy.

Ponieważ raty reparacji musiały być spłacane w obcych walutach lub w złocie, rząd niemiecki sądził, że może rozwiązać ten poważny problem przez drukowanie marek na zakup tych dóbr. Na pierwszy rzut oka wydawało się to dobrym rozwiązaniem, ale ciągłe wypuszczanie nowych papierowych marek jedynie zwiększyło już i tak wysoką stopę inflacji. Im więcej obcej waluty lub złota nabył rząd niemiecki, tym szybciej spadała wartość marki papierowej.

Do 1920 roku ceny konsumenta wzrosły w stosunku do okresu początku wojny o współczynnik 12, wywierając ogromny nacisk na standardy życia zwykłych obywateli niemieckich. Trzy lata później Niemcy przestały wypłacać raty reparacji wojennych ze względu na niemożliwość nabycia niezbędnych aktywów, nikt nie był zainteresowany ciągle tracącą na wartości papierową niemiecką marką. Spowodowało to decyzję Francji o okupacji Zagłębia Ruhry, które w tym czasie było jednym z najważniejszych rejonów przemysłowych Niemiec oraz wymuszenie na Niemcach kontynowania spłaty rat reparacji w towarach i surowcach.

Okupacja Zagłębia Ruhry stała się rozstrzygającym ciosem dla już i tak słabej gospodarki Niemiec, który- w połączeniu z milionami niezadowolonych robotników, rosnącą drożyzną i obawą, że Francja może dokonać inwazji nawet na Berlin- spowodował całkowitą utratę zaufania do niemieckiego porządku politycznego i Banku Centralnego. W sytuacji szerzącej się paniki każdy starał się wymienić marki na aktywa materialne za wszelką cenę. Było to zjawisko psychologiczne, które przekształciło się w hiperinflację. W ciągu zaledwie paru miesięcy gwałtownie rosnąca stopa inflacji spowodowała, że niemiecka papierowa marka stała się bezwartościowa. W tym okresie pieniądz tracił na wartości w tak zawrotnym tempie, że ceny ulegały podwojeniu co kilka godzin, co doprowadziło do tego, że niemieckie gospodynie domowe paliły papierowe marki pod kuchnią, ponieważ pieniądz był tańszy od drewna.

Na koniec 1923 roku, wartość dwudziestomarkowej złotej monety wynosiła 23 tryliony papierowych marek, co stanowi dobitne świadectwo znaczenia złota jako zabezpieczenia przed inflacją. Szczęśliwi byli ci, którzy zachowali swoje złote marki, ponieważ dzięki temu mogli uniknąć wielu dramatów, które miały miejsce w tym okresie.

Waga całego produktu – w gramach
7.965
Waga samego kruszcu – w gramach
7.1685
Próba – zawartość kruszcu
900
Waga kruszcu – w uncjach trojańskich
0.23047
Średnica
22.5
Gęstość
-
Nominał
20 marek
Producent
Niemcy

Awers

Awers

1872-1888 Awers przedstawia wizerunek Wilhelma I, cesarza niemieckiego i króla pruskiego. Tytuł "WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN", który tłumaczy się jako "Wilhelm niemiecki cesarz i król Prus", otacza głowę. Pod dekoltem Wilhelma znajduje się znak mennicy.

1888 Awers przedstawia wizerunki Fryderyka III, cesarza niemieckiego i króla pruskiego. Tytuł "FRIEDRICH DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN", który tłumaczy się jako "cesarz Niemiec Friedrich i król Prus", otacza głowę. Pod szyją Friedricha znajduje się znak mennicy.

1894-1915 Awers przedstawia wizerunek Wilhelma II, cesarza niemieckiego i króla pruskiego. Tytuł "WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN", który tłumaczy się jako "Wilhelm II Niemiecki cesarz i król Prus", otacza głowę. Pod dekoltem Wilhelma znajduje się znak mennicy.

Rewers

Rewers

Rewers przedstawia godło cesarstwa niemieckiego, cesarskiego orła w koronie. Orzeł otoczony jest tekstem “DEUTSCHES REICH”, który oznacza  “cesarstwo niemieckie”, oraz rokiem emisji. Poniżej orła znajduje się nominał “20 MARK”.

Pakowanie

Pakowanie

Każda moneta jest pakowana indywidualnie w twardą, plastikową kapsułę na życzenie klienta.

Wartość produktu
Ryzyko, jeśli od razu odsprzedasz

DOSTAWA

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym możecie Państwo wybrać dostawę przesyłką kurierską, listem poleconym lub odebrać je osobiście w jednej z naszych placówek na terenie Warszawy, Katowic lub Gdyni.

Dostawa za pośrednictwem Pocztex: po otrzymaniu płatności za zamówienie produkty zostaną wysłane w przeciągu 24 godzin. Dostawa zwykle zajmuje od 1-3 dni roboczych.

Dostawa za pośrednictwem Fedex: po otrzymaniu płatności za zamówienie produkty zostaną wysłane w przeciągu 24 godzin. Dostawa zwykle zajmuje od 1-3 dni roboczych.

Odbiór osobisty: zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych placówek i osobistego odebrania zamówionych produktów. O możliwości odbioru zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.

Do odebrania zamówionych produktów niezbędny będzie ważny dokument tożsamości.

UBEZPIECZENIE

Przesyłki są w pełni ubezpieczone. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia ubezpieczonej przesyłki, Tavex Sp. z o.o. ponownie prześle Państwu zamówione produkty lub dokona zwrotu zapłaconej gotówki. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie czas kiedy produkty są przewożone i traci ważność w momencie potwierdzenia przez Klienta odebrania przesyłki.

OPAKOWANIE

Produkty przewożone są w zamkniętym opakowaniu zabezpieczającym. Umieszczone w dyskretnym nieoznakowanym opakowaniu zawierającym dodatkowe wypełnienie zabezpieczające przed uszkodzeniami.

ŚLEDZENIE PRZESYŁKI

Od momentu spakowania przesyłki z Państwa zamówieniem możliwe jest jej śledzenie za pomocą przesłanego na podany w zamówieniu adres e-mail numeru śledzenia. Aby odnaleźć swoją przesyłkę należy wejść na stronę Pocztex następnie skorzystać z narzędzia śledzenia przesyłek. W narzędziu śledzenia przesyłek wystarczy podać przesłany przez Tavex na Państwa adres e-mail numer przesyłki, aby wyświetlić proces transportu Państwa paczki.

OPÓŹNIENIA

Opóźnienie może wystąpić w przypadku, jeżeli zapas zamówionego przez Państwa produktu został wyprzedany. W takim wypadku firma Tavex skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem podanego w zamówieniu adresu e-mail, aby poinformować o szczegółach dostawy zamówienia.

KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłek doręczanych na terenie Polski wynoszą:

dla przesyłek “waluta z dostawą do domu” – 20 zł

dla przesyłek złota inwestycyjnego – 20 zł

Jeżeli życzycie sobie Państwo aby zamówione przez Państwa produkty zostały dostarczone do innego kraju, prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z nami przed złożeniem zamówienia pod numerem +48 22 114 00 20 lub za pomocą poczty elektronicznej email pod tavex@tavex.pl, aby uzyskać szczegółową informację o cenach i warunkach realizacji takiego zamówienia. Zamówienia realizujemy na terenie Unii Europejskiej.

Oczekiwane koszty wysyłki

Tavex oferuje łatwą i bezpieczną wysyłkę dla wszystkich zamówień online. Przyjrzyj się bliżej kosztom.

Pełna dostępność produktów

Wszystkie produkty, których zakup jest możliwy w naszym sklepie internetowym, tzn. takie, które posiadają zadeklarowaną cenę sprzedaży oraz istnieje możliwość dodania ich do koszyka, są fizycznie obecne w naszych magazynach i dostępne natychmiastowo, od ręki.

Jeśli zdecydujesz się na zakup z dostawą kurierem Pocztex pod wskazany adres albo do wybranego punktu odbioru Poczty Polskiej, Twoje zamówienie zostanie przekazane do wysyłki już w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty na jednym z naszych kont bankowych. Jednocześnie oznacza to, że zamówienia, za które płatności pojawią się u nas w piątek np. po godzinie 15:00, zostaną wysłane w poniedziałek lub – w przypadku poniedziałku ustawowo wolnego od pracy – w najbliższy dzień roboczy.

Brak produktu w magazynie

Ten produkt jest fizycznie nieobecny w naszym magazynie.

Gdy wróci do sprzedaży, będzie można go odebrać osobiście tuż po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub wybrać opcję dostawy kurierem.

Tavex ID

Pełna historia zakupów, wgląd do wszystkich swoich inwestycji, wirtualny i rzeczywisty portfel inwestycyjny, własne powiadomienia i boty cenowe oraz specjalne oferty – to wszystko dzięki rejestracji bezpłatnego konta Tavex ID!

Utwórz Tavex ID
Tavex ID

Pełna historia zakupów, wgląd do wszystkich swoich inwestycji, wirtualny i rzeczywisty portfel inwestycyjny, własne powiadomienia i boty cenowe oraz specjalne oferty – to wszystko dzięki rejestracji bezpłatnego konta Tavex ID!

Zarezerwuj prywatną konsultację za darmo
Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu i zdobądź cenne informacje rynkowe.