Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Utwórz nowego bota cenowego

+ -

Utwórz nowego bota cenowego

Podsumowanie botów cenowych

Możesz anulować działanie Tavex PriceBot w dowolnym momencie i nie będziesz pieniężnie zobligowany jeśli bot złoży automatyczne zamówienie.

Złote Węgierskie 20 Franków (5,81 g) – Franciszek Józef I

Najbardziej wyróżniająca się węgierska klasyczna złota moneta, 20 franków/ 8 forintów Franciszka Józefa, jest intrygującą sztuką złota, mającą ... czytaj więcej
Skup
1 347,00 zł

Introduction

Najbardziej wyróżniająca się węgierska klasyczna złota moneta, 20 franków/ 8 forintów Franciszka Józefa, jest intrygującą sztuką złota, mającą dwie różne wartości nominalne, które są świadectwem długiej i zmiennej tradycji monetarnej na Węgrzech. Określana także jako “węgierskie 8 forintów” lub “węgierskie 20 franków”, uzewnętrznia historię Cesarstwa Austro-Węgierskiego, drugiego co do wielkości państwa w Europie i jednego z głównych mocarstw tych czasów. Przeszłość została uwieczniona w stopie złota o próbie 21,6 karata, który został wykonany zgodnie z pierwszą europejską dużą unią walutową, którą była Łacińska Unia Monetarna. Złota moneta 20 franków / 8 forintów jest ozdobiona godłem Węgier oraz wizerunkiem jednego z ostatnich wielkich monarchów Europy, Franciszka Józefa, cesarza Austrii. Bita w okresie od 1870 do 1892 roku przez mennicę w Kremnicy, która dzisiaj nosi tytuł jednej z najstarszych mennic świata, moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów ma znaczenie historyczne, co czyni ją odpowiednią dla kolekcjonerów i tych inwestorów, którzy cenią sobie konkretne i cenne złote monety.

Dlaczego warto kupić ten produkt?

 • Złote monety 20 franków / 8 forintów są pamiątką po wspaniałej przeszłości Węgier. Ozdobione węgierskim godłem i wykazujące niezrównaną jednolitość dzięki zastosowaniu podwójnego nominału, który zwiększa atrakcyjność wyglądu tych monet, są one szczególnie znane w Europie Środkowej.
 • Węgierskie 20 franków / 8 forintów nadają się do kolekcji monet. Moneta ta uosabia historię dwóch dużych dawnych monarchii europejskich: Królestwa Węgier i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz przedstawia podobiznę jednego z czołowych władców tych czasów, cesarza Franciszka Józefa. Złota moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów jest wypełniona historią i stąd stanowi cenny nabytek dla każdej kolekcji numizmatycznej.
 • Węgierskie 20 franków / 8 forintów są pieniądzem. Węgierskie monety 20 franków / 8 forintów są zwolnione od podatku VAT i jako takie są wymienialne w całej Europie, zarówno u dealerów kruszców, jak i inwestorów.
 • Węgierskie monety 20 franków/ 8 forintów stanowią ekwiwalentną formę lokowania oszczędności. Węgierskie monety 20 franków / 8 forintów są idealnym wyborem dla tych długoterminowych inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i stabilność, wynikające z fizyczności złota będącego prawnym środkiem płatniczym.
 • Te 20 franków / 8 forintów dotrzymują kroku cenie złota. Podstawowa wartość tych złotych monet jest wyznaczana przede wszystkim przez ich zawartość czystego kruszcu, która powiązana jest z obowiązująca ceną złota.

Kupowanie złotych przedmiotów oznacza niskie ryzyko i utrzymanie bogactwa

Wartość złota wzrosła z biegiem lat, czyniąc go dobrym do utrzymania lub wzrostu bogactwa.

 • Wartość produktu (1 szt.)
  1 490,00 zł
 • Cena wywoławcza
  1 347,00 zł
 • Twoje ryzyko teraz
  143,00 zł

To ciekawe! Cena złota wyrażona w PLN uległa zmianie o 72.77% w ciągu ostatnich 8 lat. W tym okresie najniższa cena wynosiła 3 452,59 PLN/oz, a najwyższa 7 757,52 PLN/oz. Aktualny kurs złota na rynku światowym to 6 941,65 PLN/oz.

Historia

Historia węgierskiego forinta

Aby lepiej ocenić węgierską złota monetę 20 franków / 8 forintów, należy cofnąć się głęboko do tego okresu pasjonującej historii Węgier, kiedy to król Karol I przekształcił Królestwo Węgier w wielkie mocarstwo. Będąc już znaczącym państwem w początkach drugiego tysiąclecia, w czternastym wieku, pod panowaniem króla Karola I Węgry stały się, w sensie geograficznym, drugim co do wielkości królestwem w Europie. W swoim szczytowym okresie Królestwo Węgier rozciągało się od wybrzeży Adriatyku na zachodzie do Bałkanów na południu, zajmując na wschodzie znaczną część Transylwanii, która dzisiaj należy do Rumunii oraz roszcząc pretensje do Karpat na północy. Innymi słowy, dzisiejsze Węgry znajdują się w cieniu dawnej chwały.

Karol I, zwany także Karolem Robertem, potomek królów zarówno włoskich, jak i węgierskich, objął tron węgierski na początku czternastego wieku. Pod jego panowaniem Królestwo Węgier zarówno rozrosło się terytorialnie, jak i rozwinęło gospodarczo, stając się jednym z przodujących krajów Europy. Jak on tego dokonał? Niewątpliwie pomogły mu na tej drodze jego polityczne i militarne umiejętności, ale głównym źródłem jego potęgi, które umożliwiło mu skuteczne i pomyślne sprawowanie władzy, było złoto i to w dużej ilości.

Na krótko przed okresem jego panowania zostały odkryte bogate złoża złota w rejonie górskim, który dzisiaj stanowi centralną część Słowacji i podjęto ich eksploatację. Kopalnie złota były tak zasobne w ten szlachetny metal, że Królestwo Węgier stało się największym w Europie i jednym z głównych w świecie producentem złota. Stały dopływ szlachetnego metalu do kufrów w skarbcu znacznie zwiększył zdolność Karola do sprawowania rządów. Jednakże bogactwo z gór nie przyczyniłoby się samo do dobrobytu królestwa jako całości, gdyby nie przeprowadzona przez Karola reforma monetarnego systemu kraju, która położyła fundamenty pod złoty węgierski forint.

Będąc świadkiem sukcesu florena, 24-karatowej złotej monety, bitej we Włoszech przez miasto- państwo Florencję, który zdominował w tym czasie rynek europejski, Karol wprowadził podobną monetę, o identycznej wadze i czystości, chociaż o nieco odmiennym projekcie. Nowa złota moneta była na Węgrzech nazywana “florentinus”, co ostatecznie skrócono do “forint”, stąd nazwa nominału na węgierskiej złotej monecie 20 franków / 8 forintów.

W celu bicia nowej monety, Karol obdarzył Kremnicę, duże miasto górnicze w pobliżu bogatych złóż złota, królewskim przywilejem dla założenia mennicy, która miał produkować złote forinty. Mennica zaczęła przekształcać złoto w forinty, które były następnie rozprowadzane w całym królestwie. Dzięki staraniom Karola o utrzymanie jednolitości złotego forinta, inflacja, która wcześniej czyniła spustoszenie w gospodarce, została opanowana. Integralność forinta przyczyniła się do rozkwitu handlu, w którym się szybko przyjął jako bardziej wygodny i bezpieczny sposób zawierania transakcji. W związku z tym uległa poprawie fiskalna sytuacja wielu miast i gmin, z czego także skorzystał skarbiec królewski dzięki wyższym wpływom z podatków. Poza wspomaganiem rozwoju i bogacenia się królestwa złoty forint stał się także walutą regionalną z wyboru dla rozliczeń finansowych.

Mennica w Kremnicy, którą Karol założył dla bicia złotych forintów, przeżyła Karola, stając się największym w regionie producentem monet z metali szlachetnych, który oprócz bicia forintów był odpowiedzialny za emisję wielu z najbardziej znanych europejskich złotych monet, wśród nich dukata. Mennica w Kremnicy nadal pracuje, co czyni ją jedną z najstarszych ciągłe działających mennic na świecie.

Utworzenie węgierskiej złotej monety 20 franków / 8 forintów

Królestwo Węgier było przez następne kilka wieków powoli podporządkowywane przez cesarzy z dynastii Habsburgów, w owych czasach najbardziej potężnej rodzinie królewskiej w Europie, aż na początku dziewiętnastego wieku stało się częścią Cesarstwa Austriackiego.  Po porażce Austrii w wojnie austriacko-pruskiej w roku 1867, węgierscy nacjonaliści wykorzystali osłabienie politycznej pozycji Austrii i zapewnili częściową suwerenność dla Węgier, która dawała im pełną autonomię w sprawach wewnętrznych kraju, ale polityka zagraniczna pozostawała nadal w gestii Austrii, tworząc w ten sposób podwójną monarchię, określaną jako Cesarstwo Austro-Węgierskie.

Odzyskując kontrolę nad swoimi sprawami monetarnymi, Węgry wprowadziły w 1870 roku złotą monetę o nominale 20 franków / 8 forintów. Przyczyną nadania nowej monecie wartości nominalnej 20 franków było przystąpienie przez Austrię na mocy traktatu z Francją do Łacińskiej Unii Monetarnej, które to członkostwo w naturalny sposób objęło również Węgry.

Ta unia monetarna została pierwotnie założona w roku 1865 przez Włochy, Francję, Belgię i Szwajcarię i była próbą unifikacji pieniędzy poszczególnych krajów w jedną jednakową walutę. Państwa założycielskie unii wyraziły zgodę na jednakową czystość i wagę swoich monet, które miały być zrównane z francuskim srebrnym i złotym frankiem, oraz zgodziły się na swobodą wymianę wszystkich innych złotych i srebrnych monet na zasadzie równości, niezależnie od przedstawianych na nich innych projektów, wizerunków czy nazw. Ta standaryzacja ułatwiła i uprościła handel pomiędzy krajami członkowskimi i była postrzegana jako atrakcyjna koncepcja, co skłoniło Austrię i Węgry do przyłączenia się do Unii.

Węgierska złota moneta 20 franków / 8 forintów ułatwiała codzienny handel w Cesarstwie Austro-Węgierskim

Od lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku aż do Pierwszej Wojny Światowej Cesarstwo Austro-Węgierskie wspaniale prosperowało. Rozwijał się przemysł, kwitła sztuka i nauka, infrastruktura była modernizowana, budowano sieci kolejowe, kanały rzeczne i porty w podwójnej monarchii. Węgry stały się czołową spiżarnią dla pozostałych części Europy, a Cesarstwo jako całość stało się czwartym co do wielkości światowym producentem maszyn. Była to dynamiczna gospodarka, w której moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów odgrywała ważną rolę przez ułatwianie codziennego handlu. Dzięki wzrastającym dochodom i kwitnącemu rynkowi, panowanie Franciszka Józefa (który jest przedstawiony na tej monecie) zaczęło się w sposób naturalny kojarzyć z czasami “obfitości”, co w konsekwencji wzmacniało jego popularność. Cieszył się dużą lojalnością ze strony Węgrów, zwłaszcza ze względu na jego pacyfistyczne traktowanie Węgier, którym zagwarantował autonomiczne rządy.

Waga całego produktu – w gramach
6.4516
Waga samego kruszcu – w gramach
5.80644
Próba – zawartość kruszcu
900
Waga kruszcu – w uncjach trojańskich
0.18668
Średnica
21
Gęstość
-
Nominał
8 forintów/ 20 franków
Producent
Węgry

Awers

Awers przedstawia wizerunek cesarza Franciszka Józefa w wieńcu laurowym. Portret jest otoczony tytułem “FERENCZ JOZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR”, oznaczającym “Franciszek Józef I, z łaski Boga cesarz Austrii i apostolski król Węgier, Chorwacji, Słowenii, Dalmacji”. Na linii szyi króla znajduje się cecha mennicy w Kremnicy “K.B.”.

Rewers

Rewers przedstawia godło Królestwa Węgier otoczone tekstem “MAGYAR KIRALYSAG”, co oznacza “Królestwo Węgier”, oraz wartością nominalną “20 Fr” z lewej strony oraz “8 Frt” z prawej. Na dole znajduje się rok emisji.

Pakowanie

Każda moneta jest pakowana indywidualnie w twardą, plastikową kapsułę na życzenie klienta.

Wartość produktu
Ryzyko, jeśli od razu odsprzedasz

DOSTAWA

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym możecie Państwo wybrać dostawę przesyłką kurierską, listem poleconym lub odebrać je osobiście w jednej z naszych placówek na terenie Warszawy, Katowic lub Gdyni.

Dostawa za pośrednictwem Pocztex: po otrzymaniu płatności za zamówienie produkty zostaną wysłane w przeciągu 24 godzin. Dostawa zwykle zajmuje od 1-3 dni roboczych.

Dostawa za pośrednictwem Fedex: po otrzymaniu płatności za zamówienie produkty zostaną wysłane w przeciągu 24 godzin. Dostawa zwykle zajmuje od 1-3 dni roboczych.

Odbiór osobisty: zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych placówek i osobistego odebrania zamówionych produktów. O możliwości odbioru zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.

Do odebrania zamówionych produktów niezbędny będzie ważny dokument tożsamości.

UBEZPIECZENIE

Przesyłki są w pełni ubezpieczone. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia ubezpieczonej przesyłki, Tavex Sp. z o.o. ponownie prześle Państwu zamówione produkty lub dokona zwrotu zapłaconej gotówki. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie czas kiedy produkty są przewożone i traci ważność w momencie potwierdzenia przez Klienta odebrania przesyłki.

OPAKOWANIE

Produkty przewożone są w zamkniętym opakowaniu zabezpieczającym. Umieszczone w dyskretnym nieoznakowanym opakowaniu zawierającym dodatkowe wypełnienie zabezpieczające przed uszkodzeniami.

ŚLEDZENIE PRZESYŁKI

Od momentu spakowania przesyłki z Państwa zamówieniem możliwe jest jej śledzenie za pomocą przesłanego na podany w zamówieniu adres e-mail numeru śledzenia. Aby odnaleźć swoją przesyłkę należy wejść na stronę Pocztex następnie skorzystać z narzędzia śledzenia przesyłek. W narzędziu śledzenia przesyłek wystarczy podać przesłany przez Tavex na Państwa adres e-mail numer przesyłki, aby wyświetlić proces transportu Państwa paczki.

OPÓŹNIENIA

Opóźnienie może wystąpić w przypadku, jeżeli zapas zamówionego przez Państwa produktu został wyprzedany. W takim wypadku firma Tavex skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem podanego w zamówieniu adresu e-mail, aby poinformować o szczegółach dostawy zamówienia.

KOSZTY PRZESYŁKI

Koszty przesyłek doręczanych na terenie Polski wynoszą:

dla przesyłek “waluta z dostawą do domu” – 20 zł

dla przesyłek złota inwestycyjnego – 20 zł

Jeżeli życzycie sobie Państwo aby zamówione przez Państwa produkty zostały dostarczone do innego kraju, prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z nami przed złożeniem zamówienia pod numerem +48 22 114 00 20 lub za pomocą poczty elektronicznej email pod tavex@tavex.pl, aby uzyskać szczegółową informację o cenach i warunkach realizacji takiego zamówienia. Zamówienia realizujemy na terenie Unii Europejskiej.

Oczekiwane koszty wysyłki

Tavex oferuje łatwą i bezpieczną wysyłkę dla wszystkich zamówień online. Przyjrzyj się bliżej kosztom.

Pełna dostępność produktów

Wszystkie produkty, których zakup jest możliwy w naszym sklepie internetowym, tzn. takie, które posiadają zadeklarowaną cenę sprzedaży oraz istnieje możliwość dodania ich do koszyka, są fizycznie obecne w naszych magazynach i dostępne natychmiastowo, od ręki.

Jeśli zdecydujesz się na zakup z dostawą kurierem Pocztex pod wskazany adres albo do wybranego punktu odbioru Poczty Polskiej, Twoje zamówienie zostanie przekazane do wysyłki już w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty na jednym z naszych kont bankowych. Jednocześnie oznacza to, że zamówienia, za które płatności pojawią się u nas w piątek np. po godzinie 15:00, zostaną wysłane w poniedziałek lub – w przypadku poniedziałku ustawowo wolnego od pracy – w najbliższy dzień roboczy.

Brak produktu w magazynie

Ten produkt jest fizycznie nieobecny w naszym magazynie.

Gdy wróci do sprzedaży, będzie można go odebrać osobiście tuż po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub wybrać opcję dostawy kurierem.

Tavex ID

Pełna historia zakupów, wgląd do wszystkich swoich inwestycji, wirtualny i rzeczywisty portfel inwestycyjny, własne powiadomienia i boty cenowe oraz specjalne oferty – to wszystko dzięki rejestracji bezpłatnego konta Tavex ID!

Utwórz Tavex ID
Tavex ID

Pełna historia zakupów, wgląd do wszystkich swoich inwestycji, wirtualny i rzeczywisty portfel inwestycyjny, własne powiadomienia i boty cenowe oraz specjalne oferty – to wszystko dzięki rejestracji bezpłatnego konta Tavex ID!

Zarezerwuj prywatną konsultację za darmo
Dowiedz się więcej o bezpiecznym inwestowaniu i zdobądź cenne informacje rynkowe.