Stwórz nowe powiadomienie cenowe
Utwórz nowego bota cenowego
+ -
Utwórz nowego bota cenowego
Podsumowanie botów cenowych

Możesz anulować działanie Tavex PriceBot w dowolnym momencie i nie będziesz pieniężnie zobligowany jeśli bot złoży automatyczne zamówienie.

Złota moneta Węgierskie 20 Franków – Franciszek Józef I 5,81 g

Produkt niedostępny
Najbardziej wyróżniająca się węgierska klasyczna złota moneta, 20 franków/ 8 forintów Franciszka Józefa, jest intrygującą sztuką złota, mającą ... czytaj więcej
Sprzedaż Skup
-
1857,00 zł
Zdjęcia służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i mogą nie być dokładnym odzwierciedleniem konkretnego produktu.

Introduction

Najbardziej wyróżniająca się węgierska klasyczna złota moneta, 20 franków/ 8 forintów Franciszka Józefa, jest intrygującą sztuką złota, mającą dwie różne wartości nominalne, które są świadectwem długiej i zmiennej tradycji monetarnej na Węgrzech. Określana także jako “węgierskie 8 forintów” lub “węgierskie 20 franków”, uzewnętrznia historię Cesarstwa Austro-Węgierskiego, drugiego co do wielkości państwa w Europie i jednego z głównych mocarstw tych czasów. Przeszłość została uwieczniona w stopie złota o próbie 21,6 karata, który został wykonany zgodnie z pierwszą europejską dużą unią walutową, którą była Łacińska Unia Monetarna. Złota moneta 20 franków / 8 forintów jest ozdobiona godłem Węgier oraz wizerunkiem jednego z ostatnich wielkich monarchów Europy, Franciszka Józefa, cesarza Austrii. Bita w okresie od 1870 do 1892 roku przez mennicę w Kremnicy, która dzisiaj nosi tytuł jednej z najstarszych mennic świata, moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów ma znaczenie historyczne, co czyni ją odpowiednią dla kolekcjonerów i tych inwestorów, którzy cenią sobie konkretne i cenne złote monety.

Dlaczego warto kupić ten produkt?

 • Złote monety 20 franków / 8 forintów są pamiątką po wspaniałej przeszłości Węgier. Ozdobione węgierskim godłem i wykazujące niezrównaną jednolitość dzięki zastosowaniu podwójnego nominału, który zwiększa atrakcyjność wyglądu tych monet, są one szczególnie znane w Europie Środkowej.
 • Węgierskie 20 franków / 8 forintów nadają się do kolekcji monet. Moneta ta uosabia historię dwóch dużych dawnych monarchii europejskich: Królestwa Węgier i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz przedstawia podobiznę jednego z czołowych władców tych czasów, cesarza Franciszka Józefa. Złota moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów jest wypełniona historią i stąd stanowi cenny nabytek dla każdej kolekcji numizmatycznej.
 • Węgierskie 20 franków / 8 forintów są pieniądzem. Węgierskie monety 20 franków / 8 forintów są zwolnione od podatku VAT i jako takie są wymienialne w całej Europie, zarówno u dealerów kruszców, jak i inwestorów.
 • Węgierskie monety 20 franków/ 8 forintów stanowią ekwiwalentną formę lokowania oszczędności. Węgierskie monety 20 franków / 8 forintów są idealnym wyborem dla tych długoterminowych inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i stabilność, wynikające z fizyczności złota będącego prawnym środkiem płatniczym.
 • Te 20 franków / 8 forintów dotrzymują kroku cenie złota. Podstawowa wartość tych złotych monet jest wyznaczana przede wszystkim przez ich zawartość czystego kruszcu, która powiązana jest z obowiązująca ceną złota.

Rozsądna dywersyfikacja

Inwestycja w fizyczne złoto to – w perspektywie długoterminowej – niskie ryzyko utraty kapitału i dobry sposób na zabezpieczenie majątku. W zależności od indywidualnych preferencji oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, najczęściej rekomenduje się ulokowanie w metalach szlachetnych od 5% do 20% oszczędności.

 • Aktualna cena sprzedaży 1 szt.
  2135,00 zł
 • Aktualna cena skupu 1 szt.
  1857,00 zł
 • Twoje ryzyko
  278,00 zł

Cena uncji złota wyrażona w PLN uległa zmianie o 80.65% w ciągu ostatnich 8 lat – w tym okresie najniższe notowanie wyniosło 4317,13 PLN/oz, a najwyższe 11171,10 PLN/oz. Aktualny kurs złota na rynkach światowych to 9549,27 PLN/oz.

Uwaga! Cena tego produktu jest uzależniona od cen na rynkach finansowych, zgodnie z art. 38 pkt. 2 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Historia

Historia węgierskiego forinta

Aby lepiej ocenić węgierską złota monetę 20 franków / 8 forintów, należy cofnąć się głęboko do tego okresu pasjonującej historii Węgier, kiedy to król Karol I przekształcił Królestwo Węgier w wielkie mocarstwo. Będąc już znaczącym państwem w początkach drugiego tysiąclecia, w czternastym wieku, pod panowaniem króla Karola I Węgry stały się, w sensie geograficznym, drugim co do wielkości królestwem w Europie. W swoim szczytowym okresie Królestwo Węgier rozciągało się od wybrzeży Adriatyku na zachodzie do Bałkanów na południu, zajmując na wschodzie znaczną część Transylwanii, która dzisiaj należy do Rumunii oraz roszcząc pretensje do Karpat na północy. Innymi słowy, dzisiejsze Węgry znajdują się w cieniu dawnej chwały.

Karol I, zwany także Karolem Robertem, potomek królów zarówno włoskich, jak i węgierskich, objął tron węgierski na początku czternastego wieku. Pod jego panowaniem Królestwo Węgier zarówno rozrosło się terytorialnie, jak i rozwinęło gospodarczo, stając się jednym z przodujących krajów Europy. Jak on tego dokonał? Niewątpliwie pomogły mu na tej drodze jego polityczne i militarne umiejętności, ale głównym źródłem jego potęgi, które umożliwiło mu skuteczne i pomyślne sprawowanie władzy, było złoto i to w dużej ilości.

Na krótko przed okresem jego panowania zostały odkryte bogate złoża złota w rejonie górskim, który dzisiaj stanowi centralną część Słowacji i podjęto ich eksploatację. Kopalnie złota były tak zasobne w ten szlachetny metal, że Królestwo Węgier stało się największym w Europie i jednym z głównych w świecie producentem złota. Stały dopływ szlachetnego metalu do kufrów w skarbcu znacznie zwiększył zdolność Karola do sprawowania rządów. Jednakże bogactwo z gór nie przyczyniłoby się samo do dobrobytu królestwa jako całości, gdyby nie przeprowadzona przez Karola reforma monetarnego systemu kraju, która położyła fundamenty pod złoty węgierski forint.

Będąc świadkiem sukcesu florena, 24-karatowej złotej monety, bitej we Włoszech przez miasto- państwo Florencję, który zdominował w tym czasie rynek europejski, Karol wprowadził podobną monetę, o identycznej wadze i czystości, chociaż o nieco odmiennym projekcie. Nowa złota moneta była na Węgrzech nazywana “florentinus”, co ostatecznie skrócono do “forint”, stąd nazwa nominału na węgierskiej złotej monecie 20 franków / 8 forintów.

W celu bicia nowej monety, Karol obdarzył Kremnicę, duże miasto górnicze w pobliżu bogatych złóż złota, królewskim przywilejem dla założenia mennicy, która miał produkować złote forinty. Mennica zaczęła przekształcać złoto w forinty, które były następnie rozprowadzane w całym królestwie. Dzięki staraniom Karola o utrzymanie jednolitości złotego forinta, inflacja, która wcześniej czyniła spustoszenie w gospodarce, została opanowana. Integralność forinta przyczyniła się do rozkwitu handlu, w którym się szybko przyjął jako bardziej wygodny i bezpieczny sposób zawierania transakcji. W związku z tym uległa poprawie fiskalna sytuacja wielu miast i gmin, z czego także skorzystał skarbiec królewski dzięki wyższym wpływom z podatków. Poza wspomaganiem rozwoju i bogacenia się królestwa złoty forint stał się także walutą regionalną z wyboru dla rozliczeń finansowych.

Mennica w Kremnicy, którą Karol założył dla bicia złotych forintów, przeżyła Karola, stając się największym w regionie producentem monet z metali szlachetnych, który oprócz bicia forintów był odpowiedzialny za emisję wielu z najbardziej znanych europejskich złotych monet, wśród nich dukata. Mennica w Kremnicy nadal pracuje, co czyni ją jedną z najstarszych ciągłe działających mennic na świecie.

Utworzenie węgierskiej złotej monety 20 franków / 8 forintów

Królestwo Węgier było przez następne kilka wieków powoli podporządkowywane przez cesarzy z dynastii Habsburgów, w owych czasach najbardziej potężnej rodzinie królewskiej w Europie, aż na początku dziewiętnastego wieku stało się częścią Cesarstwa Austriackiego.  Po porażce Austrii w wojnie austriacko-pruskiej w roku 1867, węgierscy nacjonaliści wykorzystali osłabienie politycznej pozycji Austrii i zapewnili częściową suwerenność dla Węgier, która dawała im pełną autonomię w sprawach wewnętrznych kraju, ale polityka zagraniczna pozostawała nadal w gestii Austrii, tworząc w ten sposób podwójną monarchię, określaną jako Cesarstwo Austro-Węgierskie.

Odzyskując kontrolę nad swoimi sprawami monetarnymi, Węgry wprowadziły w 1870 roku złotą monetę o nominale 20 franków / 8 forintów. Przyczyną nadania nowej monecie wartości nominalnej 20 franków było przystąpienie przez Austrię na mocy traktatu z Francją do Łacińskiej Unii Monetarnej, które to członkostwo w naturalny sposób objęło również Węgry.

Ta unia monetarna została pierwotnie założona w roku 1865 przez Włochy, Francję, Belgię i Szwajcarię i była próbą unifikacji pieniędzy poszczególnych krajów w jedną jednakową walutę. Państwa założycielskie unii wyraziły zgodę na jednakową czystość i wagę swoich monet, które miały być zrównane z francuskim srebrnym i złotym frankiem, oraz zgodziły się na swobodą wymianę wszystkich innych złotych i srebrnych monet na zasadzie równości, niezależnie od przedstawianych na nich innych projektów, wizerunków czy nazw. Ta standaryzacja ułatwiła i uprościła handel pomiędzy krajami członkowskimi i była postrzegana jako atrakcyjna koncepcja, co skłoniło Austrię i Węgry do przyłączenia się do Unii.

Węgierska złota moneta 20 franków / 8 forintów ułatwiała codzienny handel w Cesarstwie Austro-Węgierskim

Od lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku aż do Pierwszej Wojny Światowej Cesarstwo Austro-Węgierskie wspaniale prosperowało. Rozwijał się przemysł, kwitła sztuka i nauka, infrastruktura była modernizowana, budowano sieci kolejowe, kanały rzeczne i porty w podwójnej monarchii. Węgry stały się czołową spiżarnią dla pozostałych części Europy, a Cesarstwo jako całość stało się czwartym co do wielkości światowym producentem maszyn. Była to dynamiczna gospodarka, w której moneta węgierskie 20 franków / 8 forintów odgrywała ważną rolę przez ułatwianie codziennego handlu. Dzięki wzrastającym dochodom i kwitnącemu rynkowi, panowanie Franciszka Józefa (który jest przedstawiony na tej monecie) zaczęło się w sposób naturalny kojarzyć z czasami “obfitości”, co w konsekwencji wzmacniało jego popularność. Cieszył się dużą lojalnością ze strony Węgrów, zwłaszcza ze względu na jego pacyfistyczne traktowanie Węgier, którym zagwarantował autonomiczne rządy.

Waga całego produktu [g]
6.4516
Waga czystego kruszcu [g]
5.80644
Próba produktu [‰]
900
Waga czystego kruszcu [oz]
0.18668
Średnica [mm]
21
Grubość [mm]
-
Nominał
8 forintów/ 20 franków
Producent
Węgry

Awers

Awers przedstawia wizerunek cesarza Franciszka Józefa w wieńcu laurowym. Portret jest otoczony tytułem “FERENCZ JOZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR”, oznaczającym “Franciszek Józef I, z łaski Boga cesarz Austrii i apostolski król Węgier, Chorwacji, Słowenii, Dalmacji”. Na linii szyi króla znajduje się cecha mennicy w Kremnicy “K.B.”.

Rewers

Rewers przedstawia godło Królestwa Węgier otoczone tekstem “MAGYAR KIRALYSAG”, co oznacza “Królestwo Węgier”, oraz wartością nominalną “20 Fr” z lewej strony oraz “8 Frt” z prawej. Na dole znajduje się rok emisji.

Pakowanie

Każda moneta jest pakowana indywidualnie w twardą, plastikową kapsułę na życzenie klienta.

Jeden proces, wiele możliwości

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, na etapie uzupełniania szczegółów dotyczących realizacji transakcji, należy wskazać preferowaną przez siebie formę dostawy. Produkty możemy do Ciebie doręczyć na kilka sposobów lub możesz odebrać je osobiście w oddziale.

Dostawa wysyłkowa

Aktualnie oferujemy 4 metody dostawy wysyłkowych, do których należą:

 • Pocztex PUNKT (Żabka, Automat i inne) – 19,00 zł;
 • Pocztex KURIER – 19,00 zł;
 • List polecony priorytetowy – 9,00 zł;
 • Konwój indywidualny CHL – 299,00 zł.

Dostępność określonej metody dostawy wysyłkowej dla konkretnego zamówienia jest uzależniona od zawartości koszyka zakupowego, tj. od rodzaju zamawianych produktów oraz ich wartości.

W dni robocze wysyłka następuje już w ciągu 24* godzin od zaksięgowania płatności na naszym koncie i odnotowania tej wpłaty w naszym wewnętrznym systemie transakcyjnym. Rzeczywisty czas doręczenia przez przewoźnika to najczęściej 1 dzień roboczy, choć – w zależności od wybranej metody – może wynieść od 2 do 5 dni.

*Uwaga! W związku ze wzmożonym zainteresowaniem naszymi usługami obecnie wysyłka zamówienia lub przygotowanie do odbioru następują w czasie do 48 godzin. Staramy się uniknąć jakichkolwiek opóźnień, jednak za wszelkie potencjalne utrudnienia – bardzo przepraszamy.

Odbiór osobisty

Możliwość odbioru osobistego produktów jest darmowa. W oddziale możemy poprosić o okazanie ważnego dokumentu tożsamości, ponieważ jako sprzedawca musimy mieć pewność, że zamówienie odbiera uprawniona do tego osoba.

Szczegółowe informacje na temat metod, kosztów i zagadnień związanych z dostawą produktów zostały zaprezentowane w zakładce Realizacja zamówień internetowych na stronie Pomoc.

Bezpieczna dostawa

 

Każda przesyłka jest dyskretnie zapakowana oraz w pełni ubezpieczona, dlatego możesz bez obaw zamówić produkty przez internet – dodatkowo po ich nadaniu udostępnimy Ci numer paczki, więc będziesz mieć możliwość śledzenia całej jej trasy.

Pełna dostępność produktów

Wszystkie produkty, których zakup jest możliwy w naszym sklepie internetowym, tzn. takie, które posiadają zadeklarowaną cenę sprzedaży oraz istnieje możliwość dodania ich do koszyka, są fizycznie obecne w naszym magazynie lub w co najmniej jednym z biur i dostępne natychmiastowo, od ręki.

W przypadku chęci nabycia większej liczby sztuk danego produktu warto uprzednio skontaktować się z nami w celu potwierdzenia posiadania wymaganych zapasów. Gdy nasze stany magazynowe okażą się niewystarczające, co zdarza się wyjątkowo rzadko, poinformujemy Cię o najbliższej planowanej dacie uzupełnienia magazynu. W tym czasie możesz złożyć zamówienie, opłacić je i oczekiwać na informację o wysłaniu produktów lub o możliwości ich odbioru – wiadomość otrzymasz na e-mail podany w zamówieniu tak szybko, jak to możliwe!

Doręczenie zamówienia

Jeżeli chcesz poznać metody, koszty i zagadnienia związane z dostawą, przejdź do zakładki „Dostawa” na karcie produktu lub do zakładki „Realizacja zamówień internetowych na stronie Pomoc.

Wizyta w oddziale

Jeżeli zależy Ci na szybkim odbiorze osobistym zamówienia, np. tuż po jego złożeniu i opłaceniu lub planujesz zapłacić gotówką na miejscu, przed wizytą sprawdź dostępność banknotów w oddziale.

Produkt niedostępny

Ten produkt może być fizycznie nieobecny w naszym magazynie ani w żadnym z biur. Gdy tylko wróci do sprzedaży, poniżej sprawdzisz dostępność w każdym z oddziałów – zielony znak przy lokalizacji oznacza, że na miejscu znajduje się min. 1 sztuka.

 

Warszawa, Świętokrzyska
Wrocław, Wroclavia
Wrocław, Oławska
Warszawa, Centrum Koneser
Wrocław, Sucha
Warszawa, Klif
Poznań, Stary Browar
Łódź, Manufaktura
Lublin, Królewska
Katowice, 3 Maja
Gdynia, Klif
Katowice, Silesia
Gdańsk, Galeria Bałtycka

Bezpłatna konsultacja online!
Skorzystaj z darmowej konsultacji i dowiedz się, jak bezpiecznie inwestować w fizyczne złoto lub srebro.