Stwórz nowe powiadomienie cenowe
Utwórz nowego bota cenowego
+ -
Utwórz nowego bota cenowego
Podsumowanie botów cenowych

Możesz anulować działanie Tavex PriceBot w dowolnym momencie i nie będziesz pieniężnie zobligowany jeśli bot złoży automatyczne zamówienie.

Złota moneta Francuskie 10 Franków – Marianna i Kogut 2,90 g

Produkt niedostępny
Tavex z przyjemnością przedstawia jedną z najsłynniejszych europejskich złotych monet – francuskie 10 franków z kogutem, znaną ... czytaj więcej
Sprzedaż Skup
-
864,00 zł
Zdjęcia służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i mogą nie być dokładnym odzwierciedleniem konkretnego produktu.

Wprowadzenie

Tavex z przyjemnością przedstawia jedną z najsłynniejszych europejskich złotych monet – francuskie 10 franków z kogutem, znaną także jako „10 franków Marianna i Kogut”. Złota dziesięciofrankówka przypomina dawną świetność Francji, jako jednej z największych potęg minionych stuleci. Monety zatwierdzał i standaryzował sam Napoleon Bonaparte – dlatego złote 10 franków jest najbardziej cenioną i poszukiwaną francuską monetą. W przeszłości te idealnie rzetelne i jednolite monety finansowały światowy handel i legły u podstaw pierwszej, europejskiej unii monetarnej.

Od XIX wieku wybito ich już ponad sto milionów i do dziś są one powszechnie rozpoznawanymi historycznymi złotymi monetami dostępnymi na europejskim rynku bulionowym. Atutem francuskich 10 franków Kogut i Marianna jest ich piękny projekt i przystępna cena przy ich wadze – to czyni z nich reprezentujący pełną blasku francuską kulturę, godny produkt kolekcjonerski, inwestycyjny a także wyjątkowy prezent.

Dlaczego warto kupić ten produkt?

 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut są rozpoznawalnymi francuskimi monetami bulionowymi. Dziesięciofrankówka jest najsłynniejszą złotą monetą z Francji i jedną najbardziej znanych w Europie.
 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut są pieniądzem. Są zwolnione z podatku VAT i wymienialne w całej Europie, zarówno u dealerów kruszców, jak i inwestorów.
 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut cechują się płynnością. Przy ponad 500 milionach sztuk wybitych od XIX wieku wciąż mają gwarantowany rynek.
 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut były podwaliną pierwszej europejskiej unii monetarnej. Francuska złota 10-frankówka stanowiła podstawę Łacińskiej Unii Monetarnej.
 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut są wyjątkowym sposobem dywersyfikacji Twojego portfolio lokacyjnego. Niska korelacja złota z innymi aktywami finansowymi czyni z nich zabezpieczenie portfolio przed ryzykiem rynkowym.
 • Złote monety 10 franków Marianna i Kogut są doskonałą formą lokowania oszczędności. To idealny wybór dla długoterminowych inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i stabilność oparte na złotych monetach będących prawnym środkiem płatniczym.

Rozsądna dywersyfikacja

Inwestycja w fizyczne złoto to – w perspektywie długoterminowej – niskie ryzyko utraty kapitału i dobry sposób na zabezpieczenie majątku. W zależności od indywidualnych preferencji oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, najczęściej rekomenduje się ulokowanie w metalach szlachetnych od 5% do 20% oszczędności.

 • Aktualna cena sprzedaży 1 szt.
  965,00 zł
 • Aktualna cena skupu 1 szt.
  864,00 zł
 • Twoje ryzyko
  101,00 zł

Cena uncji złota wyrażona w PLN uległa zmianie o 77.18% w ciągu ostatnich 8 lat – w tym okresie najniższe notowanie wyniosło 4317,13 PLN/oz, a najwyższe 11171,10 PLN/oz. Aktualny kurs złota na rynkach światowych to 9251,25 PLN/oz.

Uwaga! Cena tego produktu jest uzależniona od cen na rynkach finansowych, zgodnie z art. 38 pkt. 2 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Historia

Pochodzenie złotej monety francuskiego franka

Fascynująca historia złotej dziesięciofrankówki zaczęła się w XIV wieku podczas Wojny Stuletniej pełnej licznych konfliktów zbrojnych między Francją i Brytanią. Podczas bitwy pod Poitiers w 1356 roku francuski król Jan II został pojmany przez swoich angielskich nieprzyjaciół. Anglicy zażądali okupu: trzech milionów złotych monet. Po spełnieniu uzgodnionych warunków król został wypuszczony a jego powrót z niewoli został uczczony wprowadzeniem nowej, złotej monety nazwanej frankiem od „franc”, co po francusku znaczy „wolny”. Nowy złoty frank był później wykorzystywany w handlu na terenie Francji, ale jego jednolitość często ulegała przewartościowaniu. Zmieniło się to wraz z dojściem do władzy Napoleona Bonaparte na początku XIX wieku.

Francuskie złote franki zostały zatwierdzone przez Napoleona Bonaparte

Pod koniec Rewolucji Francuskiej, uważany za jednego z największych wodzów świata i wytrawnego polityka, Napoleon Bonaparte zapewnił sobie stanowisko pierwszego konsula. Jako zwolennik złota, wprowadził standaryzowaną monetę napoleona w 1803 roku. Pierwotnie była ona bita w dwóch nominałach: 20 i 40 franków. Później pojawiły się także nominały 5, 10, 50 i 100 franków.. Pierwsza moneta 10 franków została wprowadzona w roku 1850, o masie 3,225 g, zawierająca 90% złota czyli 2,902 gramów złota, a ostatnia emisja złotej monety 10 franków odbyła się w 1914 roku. Chociaż wygląd monety ulegał z czasem zmianom, to zarówno jej nominał, jak i jednolitość pozostawały niezmienne przez cały XIX wiek. Wszystkie francuskie złote monety dziesięciofrankowe bite w XIX i XX wieku nazywane są „napoleonami”.

Francuska dziesięciofrankówka – standard oparty na parytecie złota w Europie

Dziesięciofrankowa złota moneta Napoleona przyczyniła się do monetarnego zjednoczenia Europy i pomyślnego rozwoju handlu w większym stopniu niż sam Napoleon, który dążył do tego samego, ale metodami militarnymi. Terytoria podbite przez Napoleona zostały z czasem utracone, ale mimo to ciągle pozostawały pod wpływem złotej dziesięciofrankówki. Moneta zyskała dominującą pozycję i stała się podwaliną pierwszej europejskiej dużej unii walutowej pod nazwą „Łacińska Unia Monetarna”. Pierwotnie została ona zawarta w 1865 roku między Francją, Belgią, Włochami i Szwajcarią, aby spróbować zunifikować pieniądze tych krajów i stworzyć jednolitą walutę. Można więc powiedzieć, że były to pierwsze kroki prowadzące do znanej dziś, wspólnej europejskiej waluty: euro.

Założyciele Unii przyjęli franka i uzgodnili swobodną wymianę innych złotych i srebrnych monet na zasadzie równości, niezależnie od ich wyglądu. Wystandaryzowano także stosunek dwóch metali szlachetnych – 4,5 grama srebra odpowiadało 0,290322 grama złota – stosunek wynosił więc 15,5:1. Standaryzacja ułatwiła i uprościła handel, co nakłoniło inne kraje do przyłączenia się do Unii. Unia popełniła liczne błędy, z których jednym z najpoważniejszych był nadmierny druk papierowych pieniędzy co zachwiało ustalonym wcześniej stosunkiem banknotów i kruszcowych monet obecnych na rynku. Potknięcia takie nie zachwiały jednak jednolitym, kruszcowym systemem monetarnym. Łacińska Unia Monetarna rozszerzała się niemal do wybuchu I Wojny Światowej i formalnie zakończyła działalność w 1927 roku.

Popularność francuskiej złotej monety 10 franków utrzymuje się nadal

W XIX i XX wieku złote napoleony były rozpowszechnione w Europie i na całym świecie. Na początku XIX wieku Francja kontrolowała sporą część kontynentu a w kolejnym stuleciu stała się kolonialną potęgą. Wiarygodna i zachowująca jednolitość złota dziesięciofrankówka Napoleona stała się więc preferowanym wyborem wśród handlowców i inwestorów. Większość napoleonów wyemitowano po latach 50. XIX wieku, co zbiegło się z rozszerzeniem Łacińskiej Unii Monetarnej oraz szczytowym rozwojem francuskiego imperium kolonialnego. Złota moneta 10 franków była regularnie wydawana w latach 1850 – 1914. Chociaż złote napoleony nie są już produkowane, to ich popularność nadal trwa i sprawia, że są najczęściej sprzedawanymi złotymi monetami w kilku europejskich krajach, m.in. we Francji.

Francuska złota dziesięciofrankówka Marianna i Kogut

Wprowadzone w 1899 roku dziesięciofrankowe monety Marianna i Kogut były kontynuacją tradycji monetarnej Republiki Francuskiej, w których to czasach obiegowe, złote pieniądze zamiast wizerunkami władców ozdabiano francuskimi symbolami zwycięstwa, wolności i sprawiedliwości. Najbardziej znanymi i wyrazistymi są kogut i Marianna. Kogut widniejący na rewersie złotej dziesięciofrankówki jest chrześcijańskim symbolem triumfu. Pianie koguta o wschodzie słońca jest uważane za zwycięstwo dnia nad ciemnością i szatanem. Kogut stał się ważnym symbolem zwłaszcza w okresie francuskiego renesansu, gdy kościół katolicki odgrywał kluczową rolę w sprawach państwowych kraju. Do dziś kogut jest nieoficjalnym symbolem Francji i często towarzyszy jako narodowa maskotka podczas zawodów sportowych.

Umieszczony na awersie wizerunek Marianny to połączenie alegorycznych personifikacji wolności i sprawiedliwości. Namalowana po raz pierwszy w 1775 roku przez młodego, francuskiego malarza, Marianna zyskała popularność po Rewolucji Francuskiej, gdy nowo wybrane Zgromadzenie poszukiwało świeżego symbolu, który mógłby reprezentować Pierwszą Republikę Francuską. Wybór padł na wizerunek Marianny odpowiadający młodej, ale zdeterminowanej Republice. Marianna jest do dziś narodowym symbolem Francji. Można ją znaleźć na francuskich monetach euro, pieczęciach oraz w oficjalnym logo rządu. Jest wyrazem wierności ideom republikańskim opartym na triumfie wolności nad władzą absolutną.

Wielkość emisji francuskiego złotego franka 

Wraz z rozrostem imperium francuskiego, rosło zapotrzebowanie na złote i srebrne monety. Aby zaspokoić ten ogromny popyt, złote franki byłe bite w kilku mennicach. Na przestrzeni lat złote napoleony były emitowane przez ponad 20 mennic, w tym także ulokowanych w krajach podbitych przez Francję. Każda z nich była zobowiązana do umieszczania na każdej monecie znaku identyfikacyjnego, dzięki czemu można było z łatwością ustalić pochodzenie złotego franka. Znakiem tym mogła być litera, symbol lub monogram. Litera ‘A” oznaczała mennicę paryską a litera „R” lub symbol korony były znakami mennicy rzymskiej. Chociaż te pożądane monety były bite nie tylko na terenie Francji, ale i Europy, to jednak ogromna większość powstawała w mennicy Monnaie de Paris. Założona w 864 roku przez króla Francji Karola Łysego Monnaie de Paris jest najstarszą i największą mennicą we Francji a prawdopodobnie także najstarszą francuska inwestycją. Chociaż paryska mennica odpowiadała za francuski system pieniądza obiegowego, to przez prawie tysiąclecie dzieliła swoja odpowiedzialność z innymi francuskimi mennicami. Stąd mamy obecnie wiele znaków identyfikacyjnych na złotych napoleonach. W 1878 roku mennica paryska została jedynym francuskim producentem mogącym wytwarzać obiegowe monety. Do dziś jest ona główną mennicą kraju i wyłącznym producentem oficjalnych, francuskich monet euro.

 

 

Waga całego produktu [g]
3.22439
Waga czystego kruszcu [g]
2.9019499
Próba produktu [‰]
900
Waga czystego kruszcu [oz]
0.0933
Średnica [mm]
19
Grubość [mm]
-
Nominał
10 Francs
Producent
Francja

Awers

Awers przedstawia Mariannę, francuski narodowy symbol wolności, noszącą wieniec z liści dębu. Dookoła wizerunku umieszczono tekst „REPUBLIQUE FRANÇAISE”. Poniżej podbródka Marianny widnieje sygnatura mistrza grawerskiego „J.C. CHAPLAIN”.

Rewers

Rewers przedstawia koguta stojącego w trawie. Wokół niego umieszczono napis „LIBERTE EGALITE FRATERNITE”, co oznacza „Wolność, Równość, Braterstwo”. Po obu stronach nóg koguta podany jest rozdzielony nominał „10 Fcs”, a poniżej rok wybicia monety.

Pakowanie

Francuska moneta 10 franków Marianna i Kogut jest monetą z czystego złota o próbie 21,6 karata, co oznacza, że składa się z 21,6/24 = 90% złota. Zawartość kruszcu wynosi 2,9 grama, podczas gdy sama moneta waży 3,22 grama.

Jeden proces, wiele możliwości

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, na etapie uzupełniania szczegółów dotyczących realizacji transakcji, należy wskazać preferowaną przez siebie formę dostawy. Produkty możemy do Ciebie doręczyć na kilka sposobów lub możesz odebrać je osobiście w oddziale.

Dostawa wysyłkowa

Aktualnie oferujemy 4 metody dostawy wysyłkowych, do których należą:

 • Pocztex PUNKT (Żabka, Automat i inne) – 19,00 zł;
 • Pocztex KURIER – 19,00 zł;
 • List polecony priorytetowy – 9,00 zł;
 • Konwój indywidualny CHL – 299,00 zł.

Dostępność określonej metody dostawy wysyłkowej dla konkretnego zamówienia jest uzależniona od zawartości koszyka zakupowego, tj. od rodzaju zamawianych produktów oraz ich wartości.

W dni robocze wysyłka następuje już w ciągu 24* godzin od zaksięgowania płatności na naszym koncie i odnotowania tej wpłaty w naszym wewnętrznym systemie transakcyjnym. Rzeczywisty czas doręczenia przez przewoźnika to najczęściej 1 dzień roboczy, choć – w zależności od wybranej metody – może wynieść od 2 do 5 dni.

*Uwaga! W związku ze wzmożonym zainteresowaniem naszymi usługami obecnie wysyłka zamówienia lub przygotowanie do odbioru następują w czasie do 48 godzin. Staramy się uniknąć jakichkolwiek opóźnień, jednak za wszelkie potencjalne utrudnienia – bardzo przepraszamy.

Odbiór osobisty

Możliwość odbioru osobistego produktów jest darmowa. W oddziale możemy poprosić o okazanie ważnego dokumentu tożsamości, ponieważ jako sprzedawca musimy mieć pewność, że zamówienie odbiera uprawniona do tego osoba.

Szczegółowe informacje na temat metod, kosztów i zagadnień związanych z dostawą produktów zostały zaprezentowane w zakładce Realizacja zamówień internetowych na stronie Pomoc.

Bezpieczna dostawa

 

Każda przesyłka jest dyskretnie zapakowana oraz w pełni ubezpieczona, dlatego możesz bez obaw zamówić produkty przez internet – dodatkowo po ich nadaniu udostępnimy Ci numer paczki, więc będziesz mieć możliwość śledzenia całej jej trasy.

Pełna dostępność produktów

Wszystkie produkty, których zakup jest możliwy w naszym sklepie internetowym, tzn. takie, które posiadają zadeklarowaną cenę sprzedaży oraz istnieje możliwość dodania ich do koszyka, są fizycznie obecne w naszym magazynie lub w co najmniej jednym z biur i dostępne natychmiastowo, od ręki.

W przypadku chęci nabycia większej liczby sztuk danego produktu warto uprzednio skontaktować się z nami w celu potwierdzenia posiadania wymaganych zapasów. Gdy nasze stany magazynowe okażą się niewystarczające, co zdarza się wyjątkowo rzadko, poinformujemy Cię o najbliższej planowanej dacie uzupełnienia magazynu. W tym czasie możesz złożyć zamówienie, opłacić je i oczekiwać na informację o wysłaniu produktów lub o możliwości ich odbioru – wiadomość otrzymasz na e-mail podany w zamówieniu tak szybko, jak to możliwe!

Doręczenie zamówienia

Jeżeli chcesz poznać metody, koszty i zagadnienia związane z dostawą, przejdź do zakładki „Dostawa” na karcie produktu lub do zakładki „Realizacja zamówień internetowych na stronie Pomoc.

Wizyta w oddziale

Jeżeli zależy Ci na szybkim odbiorze osobistym zamówienia, np. tuż po jego złożeniu i opłaceniu lub planujesz zapłacić gotówką na miejscu, przed wizytą sprawdź dostępność banknotów w oddziale.

Produkt niedostępny

Ten produkt może być fizycznie nieobecny w naszym magazynie ani w żadnym z biur. Gdy tylko wróci do sprzedaży, poniżej sprawdzisz dostępność w każdym z oddziałów – zielony znak przy lokalizacji oznacza, że na miejscu znajduje się min. 1 sztuka.

 

Warszawa, Świętokrzyska
Wrocław, Wroclavia
Wrocław, Oławska
Warszawa, Klif
Poznań, Stary Browar
Warszawa, Centrum Koneser
Łódź, Manufaktura
Lublin, Królewska
Katowice, 3 Maja
Gdynia, Klif
Katowice, Silesia
Gdańsk, Galeria Bałtycka
Wrocław, Sucha

Bezpłatna konsultacja online!
Skorzystaj z darmowej konsultacji i dowiedz się, jak bezpiecznie inwestować w fizyczne złoto lub srebro.