Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Ekologiczne wydobycie złota – odważna deklaracja Newmont Corporation

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 19.11.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9452,03 PLN/oz
  
+ 0,63 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
114,45 PLN/oz
  
- 0,56 PLN
TavexNews: Ekologiczne wydobycie złota – Newmont Corporation

Największa na świecie firma specjalizująca się w wydobyciu złota w niedawnym oświadczeniu oznajmiła, że wyznaczyła nowe cele, które mają doprowadzić do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Plany oparte na futurystycznych innowacjach

Jednocześnie Newmont Corporation zapowiedziało, że do 2050 roku zamierza zachować całkowitą neutralność pod względem emisji tegoż gazu. Mimo daleko idących obietnic z ostatniego oświadczenia przedsiębiorstwa nie wynika niemal nic, co można byłoby uznać za szczegóły, jak firma zamierza ów cel osiągnąć.

„Jesteśmy świadomi, że istnieje wiele aspektów dotyczących emisji z zakresu trzeciego, na które nie mamy wpływu. Uważam jednak, że w naszej gestii leży współpraca z naszymi dostawcami i partnerami, która pozwoli na odnalezienie odpowiedniej ścieżki umożliwiającej dojście do zerowej wartości emisji w tych ramach czasowych” – powiedział Tom Palmer – Prezes Newmont Corporation. Realizacja tego celu, tej ambicji i aspiracji do 2050 roku nakłada na nas obowiązek ścisłej współpracy z różnymi interesariuszami”.

Palmer wspomniał również, że jeśli chodzi o osiągnięcie celu na 2050 roku, pokłada duże nadzieje w przyszłych rozwiązaniach technologicznych, które wesprą wysiłki przedsiębiorstwa w jego osiągnięciu.

Nie znamy jeszcze ścieżki, która pozwoli nam osiągnąć plan do 2050 roku – wspomniał Prezes Newmont Corporation. „Nie zmienia to jednak faktu, że poza tym, że trudnimy się wydobyciem i eksploracją, zajmujemy się również działalnością naukową. Kiedy dobrzy liderzy połączą siły z dobrymi firmami wydobywczymi wspierając technologie i innowacje, osiągnięcie celu będzie w zasięgu ręki. Jestem przekonany, że możemy razem pracować i jeśli się na to zdecydujemy znajdziemy rozwiązanie”.

Pomysły Newmont Corporation na realizację założeń do 2030 roku

Newmont Corporation planuje ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zużycie energii do 2030 roku o 30% w stosunku do 2018 roku. Z oświadczenia wynika również, że firma postawiła sobie za cel 15% emisję dwutlenku węgla w 3 zakresie, który obejmuje m.in. wytworzenie i transport surowców oraz produktów czy zagospodarowanie odpadów.

Z ostatniego oświadczenia światowego giganta wynika, że redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku zostanie uwzględniona w najnowszych decyzjach inwestycyjnych firmy, dotyczących m.in. sprzętu produkcyjnego, pojazdów flotowych czy wytwarzania energii odnawialnej na miejscu. Postępy firmy w zakresie zużywanej przez nią energii, która w 88% pochodzi z paliw węglowych, będą na bieżąco monitorowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji finansowych odnoszących się do klimatu. Pierwszy raport uwzględniający postępy Newmont Corporation prawdopodobnie pojawi się w przyszłym roku.

Co obejmują ekologiczne plany pozostałych światowych gigantów?

Główni producenci i wydobywcy surowców naturalnych znajdują się pod presją inwestorów zorientowanych na klimat, dlatego tak ważne jest dla nich ustalenie celów w zakresie dekarbonizacji.

Nic więc dziwnego, że światowi giganci prześcigają się w zapowiedziach maksymalnego obniżenia emisji płynącej z działalności. BHP Group – jeden z wiodących wydobywców na świecie – oświadczył, że do 2030 roku zamierza ograniczyć emisję o niespełna jedną trzecią. Zapowiedź firmy spotkała się jednak z niemałą krytyką, w związku z brakiem wyznaczenia celów odnoszących się do łańcuchów dostaw. Z kolei spółka Barrick Gold zobligowała się do zmniejszenia emisji o co najmniej 10% do 2030 roku.

Możesz chcieć również przeczytać