Stwórz nowe powiadomienie cenowe

10 powodów, dlaczego warto inwestować w złoto

Autorem artykułu jest Gabriela Kozien – opublikowano w kategorii Poradniki inwestycyjne dnia 13.04.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9319,29 PLN/oz
  
- 231,11 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
109,80 PLN/oz
  
- 5,15 PLN
10 powodów, dlaczego warto inwestować w zloto

Metal od zarania dziejów utożsamiany z władzą i bogactwem, którego blask nie gaśnie nawet po 1000 lat od wykopania. Cel geograficznych ekspansji, który na przestrzeni wieków pogłębiał swoją rolę w ludzkiej świadomości. Podstawa ogólnoświatowego systemu monetarnego, który na kartach historii zapisał się jako okres największego rozkwitu gospodarczego. Przedstawiamy Wam złoto – metal, którego szerokie spektrum zastosowań sprawia, że jest niezastąpiony w wielu dziedzinach życia… Również w obszarze inwestowania! Dlaczego inwestowanie w złoto jest popularne? Co sprawia, że inwestorzy z całego świata decydują się na ulokowanie kapitału w tym metalu? I w końcu czy warto inwestować w złoto? Tego dowiecie się z artykułu, do którego lektury serdecznie Was zachęcamy!

Czy warto inwestować w złoto?

Odpowiedzi na powyższe pytania możemy – a nawet powinniśmy – szukać w historii. Odejście od waluty złotej i oparcie systemu monetarnego na pieniądzu fiducjarnym – który nie ma pokrycia w żadnym dobru materialnym a jego wartość opiera się wyłącznie na prawnych uregulowania stanowiących o jego pozycji legalnego środka płatniczego – sprawiło, że pieniądz, którym obecnie się posługujemy, jest podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje i nadużycia. Ujawnia się to szczególnie w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, jak również w czasie wszelkiego rodzaju kryzysów. Wówczas rządy i banki pod płaszczem „pomocy” nierzadko wykorzystują właściwości pieniądza fiducjarnego do utajenia popełnionych wcześniej błędów w polityce monetarnej i fiskalnej.

Brak pokrycia, oparcie wartości na „umowie”, podatność na manipulacje… Wszystko to skłania inwestorów do ucieczki w stronę tego, co niezależnie od bieżących warunków rynkowych zawsze będzie miało swoją wartość – fizycznego złota inwestycyjnego – i samo w sobie jest odpowiedzią na pytanie, czy warto inwestować w złoto.

Czy opłaca się inwestować w złoto?

W odróżnieniu od walut zasoby złota oraz poziom jego wydobycia są ograniczone, co sprawia, że złotem nie można sztucznie „zalać” rynku. Już samo to nakierowuje nas na odpowiedź, czy warto inwestować w złoto. Kruszec jest więc doskonałym zabezpieczeniem kapitału w perspektywie długoterminowej, którego wartość jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej świadomości. Sprawia to, że wyróżnikiem złota na tle innych klas aktywów jest dodatkowo wartość emocjonalna. Złoto jest kojarzone z czymś cennym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Z tego względu posiadanie złota już u samych podstaw kojarzy się z czymś dobrym i wartościowym. To dodatkowo oddziałuje na decyzję o ulokowaniu kapitału w tym metalu i stanowi odpowiedź na pytanie czy opłaca się inwestować w złoto.

10 powodów, dlaczego warto inwestować w złoto

Przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dlaczego warto inwestować w złoto. Są to najważniejsze kwestie, które stanowią o unikalności, opłacalności i bezpieczeństwie inwestowania w fizyczne złoto.

1. Bezpieczeństwo inwestycji w złoto

Co do zasady złoto nie podlega negatywnym wpływom lokalnych kryzysów finansowych ani konfliktów o podłożu politycznym, wręcz przeciwnie – korzysta na nich. Wynika to z tego, iż w okresie kryzysu nie występuje ryzyko bankructwa (jak w przypadku spółek giełdowych), znaczącego wzrostu podaży (jak w przypadku walut fiducjarnych), związane ze zmianami podatkowymi lub własnościowymi (np. nieruchomości). Wszystko to sprawia, że obecnie inwestycja w złoto uważana jest za jeden z najbezpieczniejszych sposobów przechowywania środków finansowych.

2. Złoto to inwestycja dla każdego

Inwestycja w złoto jest dla każdego. Bardzo często powielanym stereotypem o lokowaniu kapitału w tym metalu jest to, że trzeba dysponować dużymi nakładami kapitału rzędu co najmniej kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Otóż jest to błędny tok myślenia, bowiem dynamiczny rozwój rynku złota inwestycyjnego sprawił, że producenci znacząco rozszerzyli swoją ofertę, również o produkty przystosowane do potrzeb inwestorów dysponujących niewielkimi środkami lub poszukujących dużej płynności. W rezultacie rynek złota lokacyjnego stawia przed inwestorem morze możliwości – inwestować w złoto można już od około 300 PLN. Przy inwestowaniu małych kwot w złoto kluczem do sukcesu jest systematyczność – tylko regularne poszerzanie zasobów w tym metalu jest w stanie przynieść w przyszłości wymierne korzyści.

NA PREZENT
Sztabka złota Tavex 1 g Produkt dostępny

Sztabka złota 1 g Tavex

Sprzedaż 1+ 324,00 zł 308 308,00 308 308,00 308 308,00 324 324,00 323 323,00 321 321,00
Sprzedaż 321,00 zł 308 308,00 308 308,00 308 308,00 324 324,00 323 323,00 321 321,00
Skup od 308,00
Dodaj do porównania Alert Dodaj do koszyka

3. Inwestowanie w złoto jest łatwe

Inwestowanie w złoto nie wymaga specjalistycznej wiedzy, analizowania wykresów czy wreszcie nieustannego monitorowania inwestycji– fundamentalną zasadą, którą rządzi się lokowanie kapitału w złocie jest „kup i trzymaj”. Ma to szczególne znaczenie w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, która zwykle towarzyszy różnej maści kryzysom – cena złota jest nie tylko odporna na negatywne z gospodarczego punktu widzenia zdarzenia, ale również sukcesywnie wzrasta, co w dłuższym terminie znacząco ogranicza ryzyko popełnienia inwestycyjnej wpadki.

4. Kwestie podatkowe

Jedną z głównych zalet inwestycji w złoto są podatki, a ściślej mówiąc korzyści podatkowe, które niesie za sobą ulokowanie kapitału w tym kruszcu. Fizyczne złoto inwestycyjne w postaci sztabek i monet:

  • jest zwolnione z podatku dochodowego – przy sprzedaży złota po min. 6 miesiącach od zakupu nie płaci się podatku dochodowego;
  • nie jest obciążone podatkiem od towarów i usług – brak podatku VAT.

Szczegółowe kwestie podatkowe dotyczące złota inwestycyjnego omówiliśmy w artykule: „Złoto a podatki”.

5. Wyjątkowo wysoka płynność złota

Rynek złota jest bez wątpienia jednym z najbardziej zglobalizowanych rynków finansowych. Wielomiliardowy dzienny obrót złotem oraz mnogość podmiotów zajmujących się nim sprawia, że spready (różnice między ceną zakupu a sprzedaży) nie są duże. Ponadto, inwestycję w razie potrzeby można łatwo zamienić na wybraną walutę świata. Mając na uwadze perspektywę sprzedaży złota w przyszłości, przy zakupie powinniśmy pamiętać o wybieraniu wyrobów ze złota od mennic rozpoznawalnych na całym świecie – zakup monet i sztabek producentów takich jak PAMP, Valcambi, Perth Mint czy Münze Österreich – których Tavex jest oficjalnym dystrybutorem na polskim rynku – niejako stanowi gwarancję bezproblemowego zbycia.

6. Ograniczona podaż złota

Niepodważalnym argumentem przemawiającym na korzyść złota jest to, że jego zasoby nie są studnią bez dna. Ograniczona podaż złota w połączeniu z roku na rok malejącymi zasobami kruszcu przyczynia się do wzrostu jego wartości. Co więcej, obecnie wydobycie złota jest bardziej kapitałochłonne – firmy specjalizujące się w wydobyciu muszą sięgać do coraz głębiej położonych złóż, co w znaczącym stopniu oddziałuje na koszty produkcji.

7. Złoto narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

W dobie kryzysów gospodarczych, kiedy problem dywersyfikacji wyraźnie zyskuje na znaczeniu, rośnie zapotrzebowanie na złoto, które wykazuje się niską korelacją z innymi klasami aktywów i przenosi wartość kapitału w czasie. Z tego względu – szczególnie w okresach podwyższonej zmienności – co do zasady portfele zawierające złoto cechują się mniejszym ryzykiem i wykazują wyższe stopy zwrotu. Złoto przyczynia się więc do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

8. Swoboda przemieszczania się ze złotem

Na terytorium Unii Europejskiej, w strefie Schengen, nie musimy deklarować posiadania złota. To często pomijana zaleta kruszcu, która jednocześnie sprawia, że złoto można po prostu spakować w walizkę i pojechać z nim gdziekolwiek chcemy. W przypadku innych aktywów, może to niestety okazać się problematyczne a nierzadko nawet niemożliwe.

9. Zerowe lub bardzo niskie koszty obsługi

W kwestii kosztów obsługi inwestycji złoto zdecydowanie wyróżnia się na tle innych klas aktywów. Przechowywanie fizycznego złota w postaci sztabek lub monet we własnej skrytce nie jest obciążone żadnymi prowizjami ani opłatami za zarządzanie. Prowizje i opłaty za zarządzanie są często bardzo istotnym kosztem w przypadku inwestycji przez fundusze inwestycyjne – w szczególności, gdy towarzystwo pobiera opłatę niezależnie od osiąganych wyników. Oczywiście koszty pojawią się wówczas, gdy zdecydujemy się na przechowywanie złota u zewnętrznego podmiotu, jednak należy pamiętać, że decydując się na ten krok, sami niejako pozbawiamy się kluczowej zalety inwestycji w złoto – niezależności.

10. Złoto odgrywa newralgiczną rolę dla stabilności współczesnego systemu monetarnego

We współczesnym systemie monetarnych rola złota w rezerwach banków centralnych na całym świecie sprowadza się do funkcji tezauryzacji. Złoto jest więc powszechnie postrzegane jako środek przechowywania wartości. Oficjalne stanowisko Adama Glapińskiego – Prezesa Narodowego Banku Polskiego – stanowiące o roli złota w krajowych rezerwach wskazuje na to, że cechy tego kruszcu sprawiają, że bardzo dobrze wpisuje się on w ostrożnościową funkcję utrzymywania rezerw walutowych i gromadzenia kapitału w długiej perspektywie, przetrzymania okresów stresu i stawienia czoła zmiennym warunkom rynkowym. Co więcej, w opinii Narodowego Banku Polskiego złoto oferuje wyjątkowe walory inwestycyjne – jest pozbawione ryzyka kredytowego, jego wartość nie spada pod wpływem błędnie prowadzonej polityki pieniężnej lub fiskalnej kraju, i chociaż jego ogólna podaż jest ograniczona, właściwości fizyczne gwarantują jego trwałość i niezniszczalność. Z tych wszystkich powodów złoto uważa się za najlepsze strategiczne zabezpieczenie finansowe będące gwarantem niezależności.

Czy na inwestycji w złoto można zarobić?

Jak pokazuje poniższy wykres – jak najbardziej. Jednak podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji kluczowy wydaje się moment wejścia i wyjścia z rynku. Z tego względu warto na bieżąco śledzić aktualną sytuację makroekonomiczną, jak również orientować się w tym, jaki wpływ mają poszczególne działania rządów i banków centralnych na gospodarkę. Niemniej jednak, jeśli zgodnie z tym, o czym wspomnieliśmy we wcześniejszej części tekstu, rozważamy ulokowanie kapitału w złocie na co najmniej 10-15 lat i myślimy o regularnym poszerzaniu zasobów w tym metalu, ryzyko inwestycyjne będzie ograniczone do minimum. Żeby jeszcze lepiej zobrazować opłacalność inwestycji w złoto można wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację: Gdyby Jan Kowalski w latach 2007 – 2021 regularnie co kwartał poszerzał swoje zasoby w złocie za równowartość około 9300 PLN, w grudniu 2021 roku mógłby zostać milionerem dysponującym ponad 4 kilogramami kruszcu! To chyba samo przez siebie rozwiewa wątpliwości, czy na inwestycji w złoto można zarobić.
Wykres złota na przestrzeni 10 lat

Czy inwestowanie w złoto jest opłacalne?

Do kwestii „zarabiania na złocie” warto jednak podejść z dozą dystansu. To, że na tle innych klas aktywów cena tego metalu jest względnie stabilna – w pojedynczych przypadkach dzienne, a nierzadko również miesięczne zmiany na wykresach cen złota sięgają kilku procent – sprawia, że jest ono traktowane przede wszystkim jako składnik defensywnej części portfela. Złoto jest więc swoistą formą „ubezpieczenia” inwestycyjnego portfolio, które dzięki niskiej korelacji z innymi klasami aktywów zabezpiecza portfel szczególnie w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych. Rola złota sprowadza się więc do zapewnienia jego posiadaczowi wysokiej płynności, niezależności oraz stabilności i w tym kontekście inwestycja w złoto zawsze będzie opłacalna.

Możesz chcieć również przeczytać