Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Ile złota można kupić bez rejestracji?

Autorem jest Gabriela Kozien 25 dni temu
Cena złota (XAU-PLN)
9457,80 PLN/oz
  
+ 6,40 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
114,35 PLN/oz
  
- 0,66 PLN

W myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 125, pkt. 1 i 2 dostawcy złota inwestycyjnego zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację. Oznacza to, że przy jednorazowych zakupach nieprzekraczających równowartości 15 tysięcy EUR należy jedynie oświadczyć swoje dane osobowe (PESEL, imię, nazwisko), natomiast powyżej tej kwoty niezbędna jest weryfikacja oświadczonych danych z dokumentem tożsamości.

Możesz chcieć również przeczytać