Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Aktualny trend wzrostowy nie jest zagrożony – Invesco

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 09.09.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9319,21 PLN/oz
  
- 225,38 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
110,08 PLN/oz
  
- 4,96 PLN

Zdaniem Talley’a Légera – głównego stratega ds. inwestycji w Invesco – obawy o spadek cen złota poniżej krytycznego wsparcia na poziomie 1900 USD za uncję, prawdopodobnie nie znajdą odzwierciedlenia w rzeczywistości na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Czy aktualne warunki sprzyjają wzrostowi cen złota?

W ubiegłotygodniowym komentarzu Léger zaznaczył, że czynniki, które doprowadziły niemal do podwojenia cen złota od 2015 roku, nie znikną w najbliższym czasie, a obecny trend wzrostowy nie zakończy się bez uprzednich sygnałów rynkowych.

Grudniowe kontrakty terminowe na złoto ostatnio były sprzedawane po 1957,10 USD za uncję, co jest równoznaczne ze wzrostem o 0,71% w ciągu dnia.

W ostatniej wypowiedzi Léger słusznie zauważył, że aby aktualny trend wzrostowy został zagrożony, gospodarka USA musiałaby „przegrzać” się tak bardzo, żeby Rezerwa Federalna została zmuszona do podjęcia decyzji o drastycznym podniesieniu stóp procentowych. Z kolei taki krok wpłynąłby na wzmocnienie dolara amerykańskiego.

Zdaniem Légera wystąpienie opisanego scenariusza jest jednak mało prawdopodobne przede wszystkim dlatego, że zagroziłoby obecnemu ożywieniu gospodarczemu, które w dużej mierze korzysta z niskich stóp procentowych. „Trudno zidentyfikować katalizator, który mógłby doprowadzić do takiego scenariusza na tak wrażliwym etapie rodzącego się ożywienia gospodarczego”.

Naszym zdaniem Rezerwa Federalna wydaje się być zdeterminowana, żeby chronić zapowiadający się wzrost poprzez utrzymywanie niskich stóp procentowych w przewidywalnej przyszłości – dodał.

Na co inwestorzy powinni zwrócić uwagę przy lokowaniu kapitału w złocie?

Mimo że gorączka złota nie minie w najbliższym czasie, Léger w swojej wypowiedzi dotknął kwestii związanej z ryzykiem, na które inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę. Strateg oznajmił, że dobrym posunięciem jest analiza dominujących nastrojów wśród konsumentów, ponieważ ich ewentualna poprawa może okazać się zwiastunem nadchodzącego wzrostu gospodarczego.

Zdaniem Légera, obawy o rosnące nastroje wśród konsumentów, na ten moment nie powinny stanowić przedmiotu niepokoju. „Z najnowszych badań związanych z analizą nastrojów konsumenckich wynika, że trudne czasy gospodarcze utrzymają się w nadchodzącym roku. Co więcej, według większości konsumentów, powrót do nieprzerwanego wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat jest bardzo mało prawdopodobny, wręcz niemożliwy – powiedział.

Jaki charakter będzie miało ożywienie gospodarcze w USA?

Léger zaznaczył również, że zgodnie z założeniami podstawowego scenariusza Invesco, ożywienie gospodarcze w USA będzie miało powolny, długofalowy charakter. Wspomniany czynnik w połączeniu z obawami o nasilenie pandemii COVID-19 w okresie jesienno-zimowym tworzy korzystne warunki dla wzrostu cen złota.

W swojej wypowiedzi strateg poruszył kwestię związaną z ewentualnymi konsekwencjami wzrostu inflacji przy jednoczesnym utrzymaniu przez Rezerwę Federalną stóp procentowych na niższym poziomie. Według Légera wspomniane połączenie może doprowadzić do obniżenia realnych stóp procentowych, co jak powszechnie wiadomo, stanowi „pożądane wydarzenie dla dalszego wzrostu cen złota”.

 

 

 

 

 

Możesz chcieć również przeczytać