Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Amerykański rynek pracy rośnie w siłę. Czy RPP podniesie stopy procentowe?

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 07.02.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9455,57 PLN/oz
  
- 172,66 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
115,06 PLN/oz
  
- 2,38 PLN
TavexNews: Amerykański rynek pracy rośnie w siłę. Czy RPP podniesie stopy procentowe?

Opublikowane w ubiegły piątek dane z amerykańskiego rynku pracy za styczeń okazały się zaskakująco dobre i znacząco przewyższyły nawet najbardziej optymistyczne prognozy – według raportu U.S. Bureau of Labor Statistics zatrudnienie w sektorach pozarolniczych wzrosło o 467 tysięcy, tym samym przeszło trzykrotnie przewyższając konsensus oczekiwań rynkowych. 

Podwyżka stóp procentowych w USA zbliża się wielkimi krokami

W tym miejscu nie sposób nie dodać, że płace w USA w dalszym ciągu rosły w najszybszym tempie od niemal czterech dekad – średnie wynagrodzenie godzinowe w sektorze prywatnym wyniosło w styczniu 31,63 USD i było o 5,7% wyższe niż przed rokiem i o 0,7% wyższe niż w grudniu. Mocniejszy od oczekiwań wzrost płac (konsensus oczekiwań rynkowych zakładał wzrost odpowiednio o 5,2% i 0,5%) jeszcze bardziej podsyca oczekiwania inflacyjne, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji bardziej jastrzębiej retoryki ze strony Rezerwy Federalnej i pierwszej podwyżki stóp procentowych w marcu. 

Czy jutrzejsza decyzja RPP umocni złotego?

Tymczasem na „lokalnym podwórku” gęstnieje atmosfera przed jutrzejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Mimo że prowadzenie polityki nakierowanej na ograniczenie utrwalenia się inflacji pozostanie priorytetem dla polskich władz monetarnych, a po ostatnich komentarzach Adama Glapińskiego – Prezesa Narodowego Banku Polskiego – wzrosły oczekiwania, co do kolejnej podwyżki stóp procentowych, może okazać się, że na jastrzębiej polityce RPP polska waluta skorzysta jedynie w niewielkim stopniu. Umocnieniu złotego z pewnością nie sprzyja coraz szersza narracja „kluczowych graczy” wśród instytucji banków centralnych – na czele z Rezerwą Federalną i Europejskim Bankiem Centralnym – o planowanym zacieśnianiu polityki monetarnej. Dużo wskazuje za to, że presja inflacyjna w dalszym ciągu będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, a zmiany podatkowe – przede wszystkim w odniesieniu do paliw – z racji swojego przejściowego charakteru będą miały wpływ na jej wyhamowanie jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Z tego względu poprawa kondycji złotego w dużej mierze będzie zależała od tego, jaka będzie skala – o ile w ogóle – podwyżki stóp procentowych. 

Kartka z kalendarza makroekonomicznego 

Z punktu widzenia przyszłych zmian w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej zdecydowanie najważniejszy wydaje się czwartkowy odczyt inflacji CPI. Jej dalszy wzrost najprawdopodobniej nie pozostanie bez znaczenia dla zwiększenia presji na Rezerwę Federalną, jeśli chodzi o przyspieszenie zacieśnianie polityki monetarnej w USA. W piątek natomiast poznamy decyzję Centralnego Banku Rosji na temat wysokości stóp procentowych.

Możesz chcieć również przeczytać