Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Bank of England – największy w Europie sklep ze złotem

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 04.03.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9241,34 PLN/oz
  
+ 88,53 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,88 PLN/oz
  
+ 5,82 PLN
Bank Centralny Wielkiej Brytanii, czyli magazyn złota Bank of England

Bank of England (Centralny Bank Wielkiej Brytanii) to największy w Europie i drugi co do wielkości depozytariusz złota na świecie. W ostatnim czasie władze banku zaoferowały dziennikarzom BBC możliwość sfilmowania oraz przeprowadzania wywiadów w podziemnych magazynach złota w brytyjskim banku centralnym w Londynie. W wywiadzie krótko wyjaśniono, dlaczego fizyczne złoto jest rezerwowym aktywem banku i jak jest ono deponowane.

Depozyt złota w Bank of England

Adrian Bachmann – komentarz głównego analityka Tavex Group:

Złoty Depozyt Banku Anglii jest jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Wielkiej Brytanii. Poziom bezpieczeństwa można porównać tylko do takich miejsc strategicznych, jak Baza Okrętów Podwodnych Faslane, GCHQ Cryptography and Cyber ​​Intelligence Centre oraz Fylingdales Ballistic Missile Radar Station. W rezultacie magazyn złota może być filmowany niezwykle rzadko i wyłącznie przy uwzględnieniu licznych środków ostrożności, które uniemożliwią spowodowanie jakiegokolwiek zagrożenia.

Co kryje się w Bank of England?

Zlokalizowany w sercu londyńskiej dzielnicy finansowej depozyt zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości rezerw złota, znajdujących się w jednym miejscu (pierwsze należy do nowojorskiej Rezerwy Federalnej). Według stanu na 2019 rok, w komorach bezpieczeństwa przechowywano 5134 ton złota monetarnego, co stanowi około 15% z 33 919 ton złota na planecie, które są w posiadaniu KBC jako stabilizujący instrument bazowy dla systemu finansowego na wypadek kryzysu.

Ogólnie rzecz biorąc warto zwrócić uwagę na to, że dwa największe centra finansowe na świecie – Nowy Jork i Londyn – to także dwa centra, w których większość złota jest przechowywana w jednym miejscu. Pomimo rezygnacji ze standardu złota wszyscy bankierzy centralni są świadomi, że w przypadku poważnego kryzysu tylko złoto jest ostateczną formą ochrony aktywów, która jako jedyna może zapewnić stuprocentowe zabezpieczenie. Jednakowoż składanie tego typu oświadczeń przez banki centralne jest niezwykle rzadkie, ponieważ byłoby to sygnałem dla rynków, że banki centralne ostatecznie nie wierzą w wartość swoich pieniędzy w sytuacjach kryzysowych. Pomimo to od czasu do czasu banki centralne zmuszone są do powiedzenia prawdy. Ponadto warto pamiętać, że absolutna większość złota zdeponowanego w Banku Anglii to złoto zagraniczne, będące w posiadaniu Anglików. Z 5134 ton tylko 310 ton należy do Zjednoczonego Królestwa, natomiast pozostała część stanowi własność zagranicznych banków centralnych, które zdecydowały się umieścić swoje złoto w Banku Anglii z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

Brexit – Wielka Brytania opuszcza UE!

Interesujący jest również czas wyrażenia zgody na publikację wideo na kanale BBC. Istnieje prawdopodobieństwo, że nieprzypadkowo Bank Anglii (który zwykle nie pozwala na filmowanie rezerw złota) postanowił przypomnieć światu, że posiada 15% zasobów światowego złota teraz, gdy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Fakt, że Brytyjczycy zarządzają dużą częścią rezerw złota, które stanowią podstawę światowego systemu finansowego, zabezpiecza również pozycję Londynu jako globalnego centrum finansowego, przy czym PKB Wielkiej Brytanii stanowi zaledwie 3% globalnego PKB.

Opracowanie na podstawie artykułu tavid.ee.

Nagranie wideo z drugiego co do wielkości skarbca złota na świecie można znaleźć tutaj:

Cena złota (XAU-PLN)
9241,34 PLN/oz
  
+ 88,53 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,88 PLN/oz
  
+ 5,82 PLN

Możesz chcieć również przeczytać