Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Jak cena złota ma się do ilości wydrukowanych dolarów?

Autorem artykułu jest Tomasz Gessner – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 25.06.2024
Cena złota (XAU-PLN)
9429,34 PLN/oz
  
- 22,06 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
113,61 PLN/oz
  
- 1,40 PLN
Jak cena złota ma się do ilości wydrukowanych dolarów?

Określając potencjał danego aktywa, tradycyjne metody wyceny, czy analizę fundamentalnego otoczenia, można uzupełnić także o to, jak cena tego aktywa ma się do ilości wydrukowanej na przestrzeni lat waluty.

A że omawiany przypadek dotyczy złota, czyli de facto pieniądza, jego zestawienie z walutą fiducjarną (także pieniądzem nazywaną) jest tym bardziej zasadne.

Jak cena złota ma się do ilości wydrukowanych dolarów?

I jak się okazuje, obecnie po raz kolejny w historii cena złota mocno odchyliła się in minus od poziomu bazy monetarnej. W przeszłości takie luki były domykane, a że w obecnym kształcie systemu monetarnego podaż pieniądza nie może trwale spadać, zatem to cena złota będzie musiała kierować się w jej stronę.

W okresie obowiązywania standardu złota dolar był w 40% zabezpieczony kruszcem. Obecnie amerykańskie rezerwy to 8133 tony. O jakich poziomach cenowych mówimy w sytuacji, w której złoto ponownie skróciłoby dystans do poziomu bazy monetarnej?

Tomasz Gessner

Tavex

Możesz chcieć również przeczytać