Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Banki centralne deklarują zamiar kontynuacji zakupów złota – WGC

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 22.06.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9232,18 PLN/oz
  
+ 79,37 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,16 PLN/oz
  
+ 5,09 PLN
TavexNews: Banki centralne deklarują zamiar kontynuacji zakupów złota – WGC

Nie da się ukryć, że popyt na złoto generowany przez banki centralne stanowi ważny składnik całokształtu zapotrzebowania na ten kruszec. Nic więc dziwnego, że tendencje tych instytucji w zakresie zakupów złota stanowią przedmiot zainteresowania osób związanych z rynkiem tego metalu, dla których niekiedy pełnią funkcję drogowskazu przy planowaniu strategii inwestycyjnych.

Jaki kierunek planują obrać banki centralne?

Z tej perspektywy, warto mieć na względzie, że banki centralne nadal przychylnie oceniają rynek złota, czego najlepszym odzwierciedleniem są wyniki badania Central Bank Gold Reserves. Wynika z niego, że mniej więcej tyle samo banków centralnych przymierza się do poszerzenia swoich rezerw w złocie, co w ubiegłym roku – 21% spośród instytucji, które wzięły udział w badaniu zamierza dokonać zakupów złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei 68% nie planuje zmienić swoich zasobów, natomiast 11% nie było w stanie określić kierunku.

Warto zwrócić uwagę, że żaden z banków centralnych nie zadeklarował chęci ograniczenia swoich zasobów w porównaniu z 4% spośród badanych instytucji, które w ubiegłorocznym badaniu taką chęć zakomunikowały. Banki centralne swoje stanowisko uzasadniają bezpiecznym charakterem tej inwestycji, który ma szczególne znaczenie w okresach kryzysu. Jak podaje Światowa Rada Złota (ang. World Gold Council) wyniki tegorocznego badania wykazują się silną korelacją z niepewnością wynikłą z pandemii COVID-19, która w znaczącym stopniu skomplikowała bankom centralnym zarządzanie rezerwami.

Na jakie atuty złota banki centralne najbardziej zwracają uwagę?

84% respondentów twierdzi, że niepewność co do ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 ma znaczenie dla ich decyzji związanych ze sposobem zarządzania rezerwami. Ten sam odsetek respondentów jest zdania, że ujemne stopy – najistotniejszy czynnik w zeszłorocznym badaniu – nadal wpływają na ich decyzje inwestycyjne. Kontynuacja ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej, w połączeniu z perspektywą wzrostu inflacji, prawdopodobnie będzie głównym przedmiotem obaw banków centralnych w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak więc widać banki centralne, w których rękach leży sprawowanie polityki monetarnej, same nie są w stanie zapanować nad obecną sytuacją i w swoich decyzjach przypisują dużą wagę dokładnie tym samym czynnikom, na które zwracają uwagę inwestorzy detaliczni.

Co ciekawe, pomimo dosyć głośnego w ostatnich miesiącach tematu kryptowalut i spekulacji, jakoby banki centralne planowały inwestowanie w tę klasę aktywów, ani jedna z instytucji nie zadeklarowała takiej chęci.

80% banków centralnych, które wzięły udział w badaniu, posiada złoto w swoich rezerwach, co w zasadzie jest przybliżonym wynikiem w stosunku do rezultatów z poprzednich badań. Tym, co jednak uległo dosyć interesującemu przeobrażeniu, jest uzasadnienie posiadania złota jako składnika rezerw – aż 79% respondentów doceniło „osiągi złota w czasach kryzysu”, które jest obecnie kluczowym czynnikiem przemawiającym za posiadaniem tego metalu.

W 2019 roku ów czynnik uplasował się na 4. miejscu pod względem „istotności”, podczas gdy rok później wspiął się na 2. pozycję, żeby teraz przejąć miano lidera. Owa zmiana ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia wagi, jaką banki centralne przywiązują do łagodzenia kryzysu i jest pewną formą podziwu tych instytucji w kierunku wyników złota w ubiegłym roku. W drugiej kolejności banki centralne wskazywały „pozycję historyczną” jako czynnik przemawiający za posiadaniem złota, natomiast w 3. kolejności zwróciły uwagę na jego rolę „długoterminowego nośnika wartości” i sposobu na „efektywną dywersyfikację portfela”.

Jakie perspektywy dla zakupów złota przez banki centralne widzi WGC?

„Tegoroczne badanie CBGR wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie złotem ze strony banków centralnych. Potencjalnie napędzającym to zainteresowanie czynnikiem jest rosnące uznanie cech finansowych złota, szczególnie w okresach kryzysu. Jednocześnie utrzymujące się obawy o zmienność na globalnych rynkach i ścieżkę ożywienia gospodarczego po pandemii nadal wpływają na poglądy banków centralnych na temat złota (…)” – czytamy w raporcie WGC podsumowującym badanie. Uważamy, że banki centralne pozostaną nabywcami netto złota, chociaż łączne wolumeny zakupów mogą nie być tak duże jak w poprzedniej dekadzie. Nieco silniejsze przekonanie do złota wśród respondentów tegorocznej ankiety może sugerować, że banki centralne mają jaśniejszy obraz swoich planów na nadchodzący rok i wspierają dalsze zakupy złota w obszarze sektora oficjalnego”.

Pełne wyniki badań dostępne są na stronie internetowej Światowej Rady Złota, do których lektury oczywiście serdecznie zachęcam.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9232,18 PLN/oz
  
+ 79,37 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,16 PLN/oz
  
+ 5,09 PLN

Możesz chcieć również przeczytać