Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Brak zmian w polityce NBP. Czy EBC ograniczy skalę dodruku w ramach PEPP?

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 09.09.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9760,37 PLN/oz
  
+ 124,64 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
116,31 PLN/oz
  
+ 1,03 PLN
TavexNews: Brak zmian w polityce NBP. Czy EBC ograniczy skalę dodruku w ramach PEPP?

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych, swoją decyzję motywując przede wszystkim koniecznością dalszego zwalczenia ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Mało tego, nie pokusiła się nawet o zasygnalizowanie, kiedy takowa mogłaby mieć miejsce, tym samym ostudzając oczekiwania części uczestników rynku na rozpoczęcie zaostrzania polityki monetarnej jeszcze w tym roku.

RRP stroni od zmian w parametrach polityki monetarnej

Lektura komunikatu podsumowującego posiedzenie nie pozostawia złudzeń – Rada pozostaje daleka od zmian w parametrach polityki monetarnej. Po raz kolejny myślą przewodnią komunikatu było wskazanie, że przyczyny podwyższonej inflacji mają swoje źródło w czynnikach niezależnych od prowadzonych przez Narodowy Bank Polski działań. W opinii decydentów z Rady Polityki Pieniężnej ów argument wydaje się być wystarczającym dla utrzymania dotychczasowych parametrów polityki monetarnej. Nieco inaczej zdają się postrzegać problem uczestnicy rynku, którzy z coraz większym dystansem podchodzą do zapewnień banku o przejściowym charakterze inflacji i jej źródeł.

„Biorąc pod uwagę̨ przyczyny podwyższonej obecnie inflacji oraz jej oczekiwany przejściowy charakter, a jednocześnie uwzględniając niepewność́ dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (…)” – czytamy w komunikacie. „Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”.

Czy EBC zdecyduje się na zaostrzenie polityki monetarnej?

Po wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej uwaga polskich inwestorów skupiła się na dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Czy w przypadku tego drugiego możemy spodziewać się bardziej jastrzębich deklaracji? Po dynamicznym wzroście inflacji HICP w strefie euro w ubiegłym miesiącu (według wstępnych szacunków o 3% w ujęciu rok do roku) do najwyższego poziomu od niemalże 10 lat, rozpoczęły się dywagacje na temat wcześniejszego ograniczania skali „dodruku” w ramach pandemicznego programu PEPP. Z tego punktu widzenia warto mieć jednak na względzie, że po wyłączeniu zmian w cenach żywności i energii (inflacja bazowa) wskaźnik uległby znacznie niższemu wzrostowi, bo o 1,6%. Wydaje się więc, że dzisiejsza decyzja nie przyniesie bardziej znaczących zmian.

Możesz chcieć również przeczytać