Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Bridgewater Associates: Wzrost ceny złota o 30%!

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 23.01.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9394,46 PLN/oz
  
- 142,21 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
119,32 PLN/oz
  
- 1,59 PLN
Wzrost ceny złota! Czy złoto będzie kosztować 2000 USD za uncję?

Największy na świecie fundusz hedgingowy przewiduje wzrost ceny złota o 30%! Greg Johnson, wiodący menedżer inwestycyjny w Bridgewater Associates, największym na świecie funduszu hedgingowym, szacuje, że złoto może wkrótce po raz pierwszy osiągnąć cenę 2000 USD za uncję!

Cena złota – 2000 dolarów za uncję

W wywiadzie dla Financial Times Johnson zauważa, że ​​istnieje wiele argumentów przemawiających za dalszym wzrostem cen złota. Przede wszystkim podkreśla on znaczenie napięć geopolitycznych i ich wpływ na wzrost ceny złota.

Ekspansywna polityka kredytowa banku centralnego Stanów Zjednoczonych, polegająca na dodrukowywaniu gotówki, w połączeniu z rosnącym deficytem budżetu USA i deficytu na rachunku bieżącym, coraz bardziej kwestionują status dolara jako światowej waluty rezerwowej. Zwłaszcza, gdy dodamy do tego rosnące napięcia geopolityczne, które powodują, że rozliczenia dolara są ryzykowne dla coraz większej liczby krajów. Skomentował to jeden z najbardziej wpływowych menedżerów inwestycyjnych na świecie: „To (wycofanie się dolara amerykańskiego z dominującej pozycji walutowej na świecie) może nastąpić nagle lub w ciągu dekady. Patrząc na eskalację napięć geopolitycznych na scenie światowej, musimy zadać sobie pytanie, ile zagranicznych podmiotów gospodarczych chce zatrzymać dolary w przyszłości? A co może być instrumentem do przechowywania twoich aktywów… i tu właśnie wchodzi złoto.”.

Wzrost ceny złota – czy cena uncji przekroczy 2000 USD?

Adrian Bachmann – komentarz głównego analityka Tavex Group:

Upadek dolara, jako fundamentu światowej potęgi monetarnej, sprzyja powrotowi złota z peryferii globalnego systemu finansowego. Trudno zanegować więc jego znaczenie. Jednak problemy związane z każdą walutą krajową, jako światową walutą rezerwową, znane są od ponad pół wieku. W latach 60. XX wieku belgijski ekonomista Robert Triffin sformułował słynny dylemat Triffina. Dotyczy on problemu systemu waluty złoto-dewizowej, którego wiarygodność zapewnia zawartość złota w walucie rezerwowej. Analizując więc powyższe kwestie możemy wyciągnąć wniosek, że utrzymanie jakiejkolwiek waluty krajowej w roli międzynarodowej waluty rezerwowej jest praktycznie niemożliwe.

Spadek roli dolara jako globalnej waluty rezerwowej był przewidywany od dziesięcioleci z powodu braku równowagi wbudowanej w system. Równolegle prowadzone są rozważania – czy, kiedy i w jakim stopniu złoto może powrócić do fundamentów światowego systemu walutowego? Chociaż kwestia ta od wielu lat jest przedmiotem debaty dla osób zainteresowanych globalną gospodarką, warto zauważyć, że kwestia spadku wartości dolara i powrotu złota ostatnio coraz częściej jest przedmiotem rozważań. 

Dolar, podobnie jak wszystkie inne pieniądze na świecie, jest dosłownie fikcją, której wartość ostatecznie określają wzajemne (lub, jak w przypadku dominującej potęgi monetarnej, jednostronne) decyzje, których nigdy nie można być pewnym. Nikt nie wie, jaka będzie w przyszłości wartość dolara lub innej waluty, ponieważ jest to wynikiem dwóch nieokreślonych interakcji, z których jedna jest polityką banków centralnych, a druga zależy od chęci rynków do uznania tej waluty za wartość. Z drugiej strony złoto jest trwałym aktywem, który jest w obrocie od ponad 5000 lat i którego wartość nie jest możliwa do uzyskania ani utracenia na podstawie decyzji bankierów centralnych, bankierów lub spekulantów finansowych. Ten fakt zapewnia złotu szczególną i całkowicie wyjątkową stabilność i potwierdza, że jest ono najbezpieczniejszym istniejącym środkiem płatniczym. Państwa wykorzystują go między sobą w sytuacjach, gdy trudno jest im osiągnąć porozumienie. 

Obserwacje Johnsona dotyczą głównie dwóch czynników, które tworzą silne synergie między sobą, aby zabezpieczyć pozycję złota:

  1. Po pierwsze, nieustanne (i nieuniknione) dążenie banków do tworzenia długów i drukowania gotówki na rekordowo wysokim poziomie. Sprawia to, że pieniądze są nie tylko mniej warte „oficjalnie” (jako inflacja CPI), lecz również szczególnie w sferze aktywów (nieruchomości, akcje, obligacje), gdzie obserwujemy jeszcze większe wzrosty cen.
  2. Po drugie, geopolityczne napięcia, które, na dłuższą metę, w kontekście sankcji i wojny finansowej, podważają podstawowe zasady rozliczeń transgranicznych. Na tym tle złoto jest najbezpieczniejszym sposobem inwestowania Twoich aktywów. Mowa oczywiście o fizycznym złocie inwestycyjnym, a nie „papierowym wynalazku” wirtualnego systemu finansowego.

Tłumaczenie z: Tavid.EE

Możesz chcieć również przeczytać