Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Czy bitcoin jest substytutem złota? Kontrowersyjny komentarz J. Powella

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 23.03.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9263,38 PLN/oz
  
- 4,58 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,49 PLN
Czy bitcoin jest substytutem złota? Kontrowersyjny komentarz J. Powella

Podczas poniedziałkowego panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych Przewodniczący Rezerwy Federalnej – Jerome Powell – wyraził swoją dezaprobatę dla propozycji uznania bitcoina w roli globalnej waluty.

Dlaczego bitcoin nie sprawdzi się w roli światowej waluty?

Zdaniem Powella specyfika kryptowaluty dyskwalifikuje jej „kandydaturę” na to stanowisko – uznał, że wysoka zmienność, która charakteryzuje bitcoina, stanowi główną przeszkodę w zastąpieniu nim dolara. Wczorajsza wypowiedź Przewodniczącego Rezerwy Federalnej nie pozostawiła złudzeń – dla Powella bitcoin jest jedynie niczym niepopartym, spekulacyjnym zasobem.

„Kryptoaktywa są bardzo niestabilne – patrz bitcoin – przez co tak naprawdę nie są przydatne jako środki przechowywania wartości. Nic ich nie wspiera. Są bardziej zasobem spekulacyjnym – ocenił Powell.

O ile ta część przemówienia Przewodniczącego Rezerwy Federalnej nie wzbudziła większych kontrowersji – wystarczy przeanalizować sytuację na wykresie kryptowaluty na przestrzeni ostatnich miesięcy – o tyle opinia Powella na temat możliwego zamiennika bitcoina stała się przedmiotem wielu dyskusji. Otóż Przewodniczący Rezerwy Federalnej uznał, że zasadniczo [bitcoin – przyp. red.] jest substytutem złota”.

Drugie dno komentarza Przewodniczącego Rezerwy Federalnej

W odniesieniu do tego fragmentu wypowiedzi Powella trudno oprzeć się wrażeniu, że porównanie dwóch całkowicie różnych aktywów było próbą ucieczki Przewodniczącego Rezerwy Federalnej od ewentualnego podważenia roli dolara jako globalnej waluty. Szczególnie teraz, kiedy podstawową bronią Rezerwy Federalnej w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii jest olbrzymi „dodruk” pieniądza, Powellowi nie są na rękę jakiekolwiek spekulacje, które mogłyby poddać w wątpliwość wartość dolara. Niemniej jednak koncepcja zestawienia obu aktywów, gdzie jedno jest wyłącznie wirtualnym zapisem, a drugie namacalnym nośnikiem wartości z kilkusetletnią historią, uderza w wiarygodność rzeczywistych intencji Prezesa Rezerwy Federalnej.

CBDC tak, ale jeszcze nie teraz

Wystąpienie Jerome Powella zbiegło się w czasie z rosnącą popularnością tematu CBDC, czyli cyfrowej waluty banku centralnego (ang. central bank digital currency). Z wczorajszego komentarza Powella wynika, że pod wieloma względami najważniejszy na świecie bank centralny nie będzie się spieszył z jej opracowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że funkcja dolara jako światowej waluty rezerwowej, w pewnym sensie obliguje Rezerwę Federalną do znalezienia się w globalnej czołówce pod względem wprowadzenia tej innowacji.

Obiekcje w kwestii rozwoju CBDC, Powell poparł koniecznością uporania się z istotnymi zagrożeniami, takimi jak cyberbezpieczeństwo i stabilność finansowa.

Na swoje usprawiedliwienie, po poczynieniu pewnych zaniedbań przez Rezerwę Federalną, Powell odniósł się do kwestii poparcia zarówno ze strony opinii publicznej, jak i rządowej. Z perspektywy tej drugiej, Przewodniczący Rezerwy Federalnej oczekuje prawnej interwencji, która otworzyłaby drzwi do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w zakresie rozwoju CBDC.

 Aby posunąć się naprzód, potrzebujemy poparcia nie strony Kongresu, administracji, szerokiej rzeszy opinii publicznej. W zasadzie nie rozpoczęliśmy jeszcze tego publicznego zaangażowania. Można więc oczekiwać, że będziemy działać z wielką ostrożnością i przejrzystością w zakresie rozwoju cyfrowej waluty banku centralnego” – skomentował Powell.

Na ten moment w zakresie sukcesywnego wdrażania CBDC najbardziej zaangażowany wydaje się być Ludowy Bank Chin, który podjął już kilka prób dostarczenia cyfrowej technologii na rynek celem przetestowania w praktyce innowacyjnego mechanizmu – cyfrowej formy juana, która obecnie koncentruje się na płatnościach krajowych.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9263,38 PLN/oz
  
- 4,58 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,49 PLN

Możesz chcieć również przeczytać