Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Czy długoterminowy trend wzrostowy cen złota jest zagrożony? – Standard Chartered

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 17.08.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9389,47 PLN/oz
  
- 147,20 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
119,28 PLN/oz
  
- 1,63 PLN

W obliczu ubiegłotygodniowego spadku (o niemal 200 USD na uncji) inwestorzy zastanawiali się przede wszystkim nad tym, co przyniesie przyszłość – czy dalszy wzrost cen złota pozostanie niezachwiany?

Przyszłość rynku złota – czy to dobry moment na inwestycję?

Według Coopera tym, co mogłoby wpłynąć na niekorzyść złota w najbliższych miesiącach jest pojawienie się szczepionki na COVID-19, szybkie ożywienie gospodarcze, redukcja popytu na fizyczne złoto, czy też wzrost recyklingu.

Cooper zwrócił uwagę na to, że inwestorzy nie wydają się zmęczeni ostatnimi wydarzeniami na rynku złota. Zdaniem specjalisty, ograniczenie wzmożonej tendencji do realizowania zysków, sprawi, że długoterminowy trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Optymizm Coopera, co do dalszego wzrostu cen kruszcu, jest tym większy, że w obliczu osłabienia USD, skali stymulacji ze strony rządów i banków centralnych, stóp procentowych oscylujących w okolicach 0, złoto czuje się bardzo dobrze.

Specjalista zaznaczył również, że każdy spadek ceny najprawdopodobniej będzie postrzegany jako okazja do poszerzenia swoich zasobów, bowiem tło makroekonomiczne pozostaje bardzo korzystne dla złota.

W chwili pisania tego, grudniowe kontrakty terminowe na złoto Comex były sprzedawane po cenie 1 993,90 USD, co jest równoznaczne ze wzrostem o 2,26% w ciągu dnia.

Jakie konsekwencje będzie miała ubiegłotygodniowa wyprzedaż?

Ubiegłotygodniowa wyprzedaż w niewielkim stopniu zaburzyła długoterminowy, wzrostowy trend złota. Co więcej, zdaniem Standard Chartered, słabszy dolar amerykański w połączeniu z niskimi stopami procentowymi w dalszym ciągu będzie motorem napędowym dla królewskiego kruszcu.

Pomimo największej wyprzedaży od kwietnia 2013 roku, długoterminowa perspektywa dla złota pozostaje optymistyczna – oznajmił Suki Cooper – specjalista ds. metali szlachetnych w Standard Chartered.

Popyt na fizyczne złoto w Azji

Według Coopera popyt na fizyczne złoto w Azji w dalszym ciągu pozostaje najsłabszym ogniwem. Wysokie lokalne ceny złota w połączeniu z obostrzeniami i komplikacjami, powstałymi na wskutek pierwszej fali COVID-19 drastycznie obniżyły popyt.

„Co prawda lokalna cena złota w Indiach spadła z rekordowych poziomów powyżej 56 000 INR/10 g, ale spadek ten był niewielki. Lokalny rynek gwałtownie powrócił na wyżyny, ale wzrost spowodowany był raczej mocno ograniczonymi zapasami, a nie wzrostem popytu w okresie, kiedy zwyczajowo następuje jego spadek. Sezonowy popyt pojawia się zazwyczaj we wrześniu; chociaż „prognoza monsunowa” powinna sprzyjać ożywieniu popytu, wysokie i niestabilne ceny mogą go zrównoważyć – ostrzegł Cooper.

Zakupy banków centralnych

Banki centralne od początku roku kontynuują zakupy złota, jednak są one zdecydowanie mniejsze niż w ubiegłych latach. Cooper zaznaczył, że część banków centralnych zdecydowała się na „skromną sprzedaż”.

Bankiem, który w dalszym ciągu kontynuuje zakupy złota jest Turcja, która od początku 2020 roku poszerzyła swoje zasoby o 220 ton.

Możesz chcieć również przeczytać