Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Dobry początek roku dla funduszy ETF opartych na złocie. Raport WGC

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 05.02.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9269,07 PLN/oz
  
+ 24,77 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
127,11 PLN/oz
  
+ 1,51 PLN
Dobry początek roku dla funduszy ETF opartych na złocie – WGC

Odnotowane w styczniu wyniki funduszy ETF opartych na złocie niewątpliwie stanowią powód do zadowolenia.

Wyniki ETF-ów opartych na złocie w styczniu

Po dwóch miesiącach odpływów netto, trend odwrócił się – z najnowszego raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) wynika, że globalne fundusze ETF oparte na złocie w styczniu 2021 roku odnotowały napływ w wysokości 13,8 ton (1 miliard USD, +0,4%).

Wraz z nadejściem listopada 2020 roku, rynki obiegła informacja o postępach przy produkcji szczepionki. To z kolei pobudziło w inwestorach sentyment do ryzyka, co odzwierciedliło wzmożone zainteresowanie bardziej ryzykownymi klasami aktywów, m.in. akcjami. Grudzień również nie przyniósł odwrócenia niekorzystnej dla ETF-ów sytuacji. Niemniej jednak wielkość odpływów nie była tak duża, jak w listopadzie. Finalnie dwa ostatnie miesiące 2020 roku przyniosły odpływ z funduszy ETF opartych na złocie w wysokości 148,8 ton.

Dobry początek roku dla funduszy ETF opartych na złocie – WGC

 Z raportu WGC dowiadujemy się, że na poziomie regionalnym wyniki były mocno zróżnicowane. Podczas gdy napływ do ETF-ów opartych na złocie był szczególnie widoczny w Europie (+17,5 tony, +1,1 miliarda USD, +1,2%), styczeń w Ameryce Północnej zdominowały odpływy (-6,3 tony, -303 miliony USD, -0,2%). Z kolei inwestorzy z Azji dołożyli minimalną cegiełkę do całokształtu styczniowych wyników ETF-ów opartych na złocie (wpływy zwolniły w związku rosnącymi realnymi rentownościami, umocnionym rynkiem akcji i aprecjacją chińskiej waluty – RMB). Niemniej jednak rezultat osiągnięty w pierwszym miesiącu roku przez azjatyckie ETF-y nie jest w stanie przekreślić imponujących wyników tych funduszy z ubiegłego roku (wzrost o ponad 50% w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Napływ z pozostałych regionów ukształtował się na poziomie 2,7 tony (+181,9 mln USD, +4,9%).

Europejskie fundusze ETF oparte na złocie styczniowy rezultat zawdzięczają głównie inwestorom z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. To właśnie na tych giełdach ETF-y oparte na złocie cieszyły się największą popularnością w styczniu, przy czym brytyjskie giełdy odpowiadają za napływ w wysokości 9,4 tony.

Dobry początek roku dla funduszy ETF opartych na złocie – WGC

Prognozy dla złota inwestycyjnego na 2021 rok oczami WGC

Twórcy raportu odnieśli się również do perspektyw dla złota na kolejne miesiące 2021 roku. Ich zdaniem popyt na złoto inwestycyjne utrzyma się na wysokim poziomie w związku z licznymi niedogodnościami, z którymi będą musieli zmierzyć się inwestorzy. Autorzy raportu wskazali na:

  • rosnące deficyty budżetowe;
  • obawy wywoływane przez presję inflacyjną;
  • prawdopodobieństwo korekt na rynku akcji, w związku utrzymującymi się wysokimi wycenami.

Za kolejny istotny czynnik sprzyjający inwestycjom w złoto, twórcy raportu uznali koszt alternatywny posiadania złota, a konkretnie wysokie prawdopodobieństwo, że pozostanie on niewielki. Przemawia za tym chociażby deklaracja Przewodniczącego Rezerwy Federalnej – Jerome Powella – zgodnie z którą, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych utrzymają się na niskim poziomie przez dłuższy czas, żeby zapewnić możliwie największe wsparcie dla krajowej gospodarki.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na to, że w 2020 roku złoto na tle innych klas aktywów wypadło bardzo korzystnie, jeśli chodzi o wsparcie inwestorów w ograniczeniu potencjalnych strat.

„W świetle powyższego, spodziewamy się, że inwestorzy w dalszym ciągu będą mieli pozytywny pogląd na lokowanie kapitału w złocie. Złoto będzie pełniło funkcję zabezpieczenia przed bieżącymi zagrożeniami, które omówiliśmy powyżej. Uważamy, że wpływy do ETF-ów opartych na złocie najlepiej potwierdzają słuszność tego poglądu” – czytamy w raporcie.

Nieco szerzej o perspektywach dla złota na 2021 rok pisałam w artykule (więcej informacji znajdziesz tutaj) opracowanym na podstawie raportu WGC „Gold Outlook 2021”, do którego lektury serdecznie zachęcam.

Cena złota (XAU-PLN)
9269,07 PLN/oz
  
+ 24,77 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
127,11 PLN/oz
  
+ 1,51 PLN

Możesz chcieć również przeczytać