Stwórz nowe powiadomienie cenowe

EBC daleki od zaostrzenia polityki. Czy Rezerwa Federalna utrzyma jastrzębi ton?

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 12.07.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9251,62 PLN/oz
  
- 17,99 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,41 PLN/oz
  
- 3,90 PLN
TavexNews: EBC daleki od zaostrzenia polityki. Czy Rezerwa Federalna utrzyma jastrzębi ton?

Czwartkowy komunikat Europejskiego Banku Centralnego przyniósł zapowiedź zmiany celu inflacyjnego na 2% w średnim okresie, tym samym potwierdzając, że bank jest daleki od normalizacji polityki monetarnej.

Europejski Bank Centralny zmienia cel inflacyjny

Rada Prezesów jest zdania, że stabilność cen najlepiej utrzymać dążąc do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Cel ten jest symetryczny, a co za tym idzie ujemne i dodatnie odchylenia inflacji od celu są równie niepożądane” – czytamy w komunikacie EBC. „Gdy gospodarka działa w pobliżu dolnej granicy nominalnych stóp procentowych, wymaga to szczególnie zdecydowanych lub trwałych działań w ramach polityki pieniężnej, aby uniknąć utrwalenia negatywnych odchyleń od celu inflacyjnego. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu”.

Podniesienie celu inflacyjnego najprawdopodobniej jest dla EBC drogą do prowadzenia jeszcze bardziej ekspansywnej polityki monetarnej, co nie pozostanie bez znaczenia dla kondycji euro – a skoro dla euro, to również złotówki. Takie warunki są korzystne dla dolara, który swoją siłę opiera przede wszystkim na aktualnej słabości innych walut. Czy taka sytuacja zdoła się utrzymać? W dużej mierze zadecydują o tym odczyty poszczególnych wskaźników makroekonomicznych z USA, które ukażą się w dalszej części tego tygodnia. Oczekuje się, że dostarczą one wskazówek, co do tego, na jakim etapie ożywienia jest amerykańska gospodarka.

Z tej perspektywy szczególnie istotne są czerwcowego dane o inflacji i sprzedaży detalicznej, których publikacja zaplanowana jest odpowiednio na wtorek i czwartek. Z kolei w środę poznamy odczyt wskaźnika PPI, a w czwartek dane o liczbie bezrobotnych.

Jakie czynniki stoją na przeszkodzie w zaostrzaniu polityki monetarnej w USA?

Jednak w opinii wielu specjalistów związanych z rynkiem złota równie ważnym – o ile nie najważniejszym – wydarzeniem tego tygodnia będzie dwudniowe zeznanie Jerome Powella – Przewodniczącego Rezerwy Federalnej – które odbędzie się w środę i czwartek. Zważywszy jednak na przekaz płynący z opublikowanego w ubiegłym tygodniu protokołu z czerwcowego posiedzenia FOMC, dużo wskazuje na to, że Rezerwa Federalna utrzyma gołębią narrację.

Rezerwa Federalna prawdopodobnie pozostanie akomodacyjna, zwłaszcza w świetle rozprzestrzeniającego się wariantu Delta, osłabnięcia presji inflacyjnej (w tym znaczącego spadku ceny drewna) oraz problemów z danymi o zatrudnieniu, w szczególności słabo odczytu wskaźnika zatrudnienia” – ocenił Bart Melek – Specjalista ds. Globalnych Strategii w TD Securities. „Nie ma powodu by sądzić, że Rezerwa Federalna będzie szczególnie agresywna na polu stóp procentowych”.

Wariant Delta koronawirusa osłabia nadzieje na powrót do normalności

Rzeczywiście rozprzestrzeniający się w błyskawicznym tempie wariant Delta koronawirusa stawia pod znakiem zapytania dalszy przebieg ożywienia gospodarczego – coraz więcej krajów decyduje się na pozostawienie w mocy dotychczas istniejących obostrzeń lub wprowadzenie nowych. Jednocześnie, coraz więcej banków centralnych zapowiada prowadzenie jeszcze bardziej ekspansywnej polityki w celu pobudzenia gospodarek.

Przykładowo Bank Ludowy Chin oznajmił w piątek swoją decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej dla większości banków (począwszy od 15 lipca). Warto mieć na uwadze, że decyzja Banku Ludowego Chin zbiegła się w czasie z nasileniem nowych przypadków zachorowań w kraju na indyjską mutację koronawirusa (wspomniany wcześniej wariant Delta). Jest to o tyle istotne, że w czasie, kiedy inne kraje na całym świecie zmagały się z pandemią, sytuacja w Chinach wydawała się być opanowana.

To duży krok wstecz dla kraju, który przewodził ożywieniu gospodarczemu w obliczu COVID-19. Zobaczycie, że ten motyw będzie kontynuowany na całym świecie” – wskazał Edward Moya – Analityk w OANDA. Spowolnienie chińskiego PKB wspiera argument, że wciąż walczymy z pandemią. To może wzmocnić awersję do ryzyka, a jeśli tak się stanie, złoto powinno zobaczyć duży napływ”.

Niższe rentowności amerykańskich Treasuries wspierają ceny złota

Wracając jeszcze na chwilę do USA, warto przyjrzeć się nieco bliżej bieżącej sytuacji na amerykańskim rynku długu. W ubiegłym tygodniu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła poniżej 1,3 do najniższego poziomu od połowy lutego. Postępujący spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych może świadczyć o tym, że obniżeniu uległy oczekiwania wzrostu gospodarczego.

Niższe rentowności amerykańskich Treasuries w pewnym stopniu równoważą negatywy wpływ umocnionego dolara na rynek złota. Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, ilekroć rosły rentowności obligacji skarbowych USA, ceny złota z reguły notowały spadki. Wobec tego, ich spadek zmniejsza koszt alternatywny posiadania nierentownego złota i sprzyja wzrostom ceny tego metalu.

Cena złota (XAU-PLN)
9251,62 PLN/oz
  
- 17,99 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,41 PLN/oz
  
- 3,90 PLN

Możesz chcieć również przeczytać