Stwórz nowe powiadomienie cenowe

ETF-y oparte na złocie powoli wybudzają się z letargu – raport WGC

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 11.05.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9264,12 PLN/oz
  
- 0,99 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,39 PLN/oz
  
- 3,33 PLN

W kwietniu 2021 roku globalne zasoby funduszy ETF opartych na złocie uszczupliły się o 18,3 tony (-1,1 miliarda USD), tym samym czyniąc pierwszy miesiąc 2. kwartału 5 miesiącem z rzędu odpływów netto.

Wyniki ETF-ów opartych na złocie w kwietniu 2021 roku

Niemniej jednak – mimo utrzymania negatywnego trendu – tempo odpływów było zdecydowanie wolniejsze. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w zmianie nastrojów inwestorów z Europy, którzy w kwietniu obrali przeciwny kierunek i po raz pierwszy od stycznia wygenerowali napływ netto.

Kwietniowy przegląd regionalny – sytuacja „złotych” ETF-ów w różnych częściach globu

Po raz kolejny rynek ETF-ów opartych na złocie został zdominowany przez fundusze północnoamerykańskie, które odpowiadają za niemalże całość kwietniowych odpływów (-28,4 tony, -1,6 miliarda USD). SPDR® Gold Shares przewodził globalnym odpływom w kwietniu i w analizowanym okresie stracił 20,4 tony (-1,1 miliarda USD). Na drugim miejscu w rankingu uplasował się fundusz iShares Gold Trust (-8,2 tony, -458 miliona USD). Z kolei SPDR® Gold MiniShares odnotował wzrost udziałów o 1,3 tony (+74 miliona USD), podczas gdy Graniteshares Gold Trust dodał 0,5 tony (+30,3 miliona USD).

Wspomniana we wcześniejszym akapicie zmiana kierunku w odniesieniu do funduszy europejskich nieco ograniczyła finalne straty globalnych zasobów złotych ETF-ów – w kwietniu 2021 roku do funduszy notowanych na europejskich giełdach napłynęło 10,6 tony (+514 milionów USD). Amundi Physical Gold odnotował wzrost udziałów na poziomie 3,7 tony (+217 milionów USD), podczas gdy iShares Physical Gold dodał 1,9 tony (+124 miliony USD), a WisdomTree Physical Gold stracił 3,4 tony (-190 miliona USD).

Z kolei fundusze ETF oparte na złocie notowane na giełdzie azjatyckiej straciły 0,5 tony. Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach to azjatyccy inwestorzy byli linią oporu dla negatywnego trendu i sukcesywnie poszerzali swoje zasoby w złocie w postaci ETF-ów. W zmianie kierunku azjatyckich funduszy największy udział miały Chiny (-2 tony, -111 miliona USD). Indie pozostały wierne dotychczasowemu kierunkowi i wygenerowały napływ w wysokości 1,3 tony (+84 miliona USD) – ICICI Prudential Gold i Nippon India dodały łącznie 1 tonę (+60 milionów USD), podczas gdy Huaan Yifu Gold stracił 1,5 tony (-81 mln USD).

Fundusze w innych regionach również odnotowały napływ netto, jednak jego wielkość była zdecydowanie mniej znacząca.

ETF-y oparte na złocie – dominujące trendy

W krótkim podsumowaniu raportu jego twórcy wskazali na kilka czynników, które mają zasadnicze przełożenie na rynek złotych ETF-ów. Po pierwsze zwrócili uwagę na nastroje inwestorów z Ameryki Północnej i ocenili, że spadkowa tendencja w całokształcie globalnych przepływów nadal jest zdominowana właśnie przez fundusze z tego regionu. Po drugie podkreślili silną korelację pomiędzy przepływami w ETF-ach opartych na złocie a cenami tego metalu i stopami procentowymi. I po trzecie odnieśli się do pozytywnego nastawienia azjatyckich inwestorów do ETF-ów opartych na złocie.

Źródła spadków cen złota w kwietniu oczami WGC

Według naszych danych, głównym motorem napędowym dla złota w kwietniu był słabszy dolar amerykański i spadek stóp procentowych, które [negatywnie – przyp. red.] wpływają na koszt alternatywny posiadania złota, ponieważ wrażliwość [metalu – przyp. red.] na te zmienne pozostaje podwyższona” – czytamy w raporcie, z którego dowiadujemy się również, że za siłą złota stoją „zwiększone bodźce fiskalne i dalsze wsparcie banków centralnych” oraz to, że „ceny złota doganiają siłę „reflacji” innych towarów”.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9264,12 PLN/oz
  
- 0,99 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,39 PLN/oz
  
- 3,33 PLN

Możesz chcieć również przeczytać