Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Fizyczne złoto wciąż zyskuje względem ETF-ów. Raport WGC

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 14.04.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9265,98 PLN/oz
  
+ 27,33 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
126,94 PLN/oz
  
+ 1,84 PLN

O ile rynek fizycznego złota nie może narzekać na brak zainteresowania, o tyle fundusze ETF oparte na złocie drugi miesiąc z rzędu odnotowują odpływ netto – jak wynika z raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) w marcu straciły 107,5 ton, czyli równowartość około 5,9 mld USD.

Wyniki ETF-ów opartych na złocie w marcu 2021 roku

Początek 2021 roku przyniósł odwrócenie negatywnego trendu, który towarzyszył „złotym” ETF-om w ostatnich miesiącach ubiegłego roku – w styczniu do tych funduszy napłynęło skromne 13,8 tony. Trend ten nie pozostał z nami jednak na długo, ponieważ już w lutym ETF-y oparte na złocie odnotowały odpływ w wysokości 84,7 ton (-4,6 miliarda USD), a tym samym uplasowały się na 7 miejscu w rankingu największej miesięcznej straty w blisko 20-letniej historii.

Marcowy przegląd regionalny – sytuacja „złotych” ETF-ów w różnych częściach globu

Podobnie, jak w lutym, tak i w marcu zdecydowana większość odpływów leży po stronie funduszy północnoamerykańskich, z których odpłynęło 68,5 tony złota (-3,8 mld USD, -3,5%). Nieco mniejsze straty odnotowały fundusze europejskie – 45,3 tony (-2,5 mld USD, -2,9%). Co ciekawe, marzec okazał się kolejnym pozytywnym miesiącem dla „złotych” ETF-ów notowanych na giełdzie azjatyckiej – na czele z Chinami – gdzie wielkość napływu ukształtowała się na poziomie 7,2 tony (+427,2 mln USD, + 5,8%). Z kolei fundusze notowane w innych regionach odpowiadają za skromny odpływ netto w wysokości 0,9 tony (-64 mln USD, -1,8%).

Fizyczne złoto wciąż zyskuje względem ETF-ów. Raport WGC

Źródła spadków cen złota w marcu oczami WGC

Twórcy raportu po raz kolejny podkreślili rolę czynników makroekonomicznych, akcentując wysokość stóp procentowych, które ich zdaniem odegrały kluczową rolę przy kształtowaniu się cen złota w marcu.

„Nasz krótkoterminowy model sugeruje, że głównym czynnikiem napędzającym spadek cen złota zarówno w marcu, jak i całym pierwszym kwartale były wyższe stopy procentowe, które wpłynęły na koszt alternatywny posiadania złota – czytamy w raporcie.

Fundusze ETF oparte na złocie w 1. kwartale 2021 roku

Na całokształt kwartalnego wyniku „złotych” ETF-ów największe przełożenie miały fundusze z Ameryki Północnej, które odpowiadają za 86% globalnych odpływów netto (-145,4 tony, -8,1 mld USD, -6,7%). SPDR® Gold stracił 7,5 mld USD (-10,5%), natomiast iShares Gold Trust odnotował odpływ o równowartości 1,1 mld USD (-3,6%). Po drugiej stronie znalazły się SPDR® Gold MiniShares i nowo uruchomiony fundusz CI Gold Bullion Fund, które odnotowały napływy w wysokości kolejno 380 mln USD (9,5%) i 369 mln USD.

W 1. kwartale 2021 roku europejskie fundusze ETF oparte na złocie straciły 51,7 tony (-2,5 mld USD, -2,6%), przy czym największy udział w odpływach przypadła funduszom notowanym na giełdzie w Wielkiej Brytanii (-39 t): Invesco Physical Gold (-11,9 tony, -656,8 mln USD, -5,1%), iShares Physical Gold (-7,6 tony, -446,6 mln USD, -3,4%), Gold Bullion Securities (-6,7 tony, -373,9 mln USD, -9,2%), WisdomTree Physical Gold (-5,7 tony, -313,7 USD, -4,7%).

Fundusze ETF notowane na giełdzie azjatyckiej w 1. kwartale 2021 roku stanęły w opozycji do swoich „odpowiedników” w wymienionych wyżej regionach i nieco ograniczyły straty –finalnie dodały 17,8 tony (+1 mld USD, +14,6%), a napływy były napędzane głównie przez Chiny, Indie i Japonię. W tym przypadku siła popytu inwestycyjnego była częściowo skorelowana ze strategią „kupowania dołków”, jednak największy wpływ na decyzje inwestorów – szczególnie w Chinach – miała zmienność na giełdzie. Finalnie fundusz Bosera Gold dodał 2,5 tony (140,4 mln USD, 11,7%), podczas gdy E Fund Gold i Huaan Yifu Gold dodały odpowiednio 1,5 tony i 1,3 tony.

ETF-y oparte na złocie – dominujące trendy

Na zakończenie twórcy raportu wymienili najważniejsze czynniki, które w największym stopniu determinują sytuację na rynku „złotych” ETF-ów. Po pierwsze, uznali, że największy udział w całokształcie globalnych przepływów przypada funduszom amerykańskim i brytyjskim. Po drugie, zwrócili uwagę na to, że przepływy złota w tej kategorii aktywów na przestrzeni ostatnich miesięcy były – i wciąż pozostają – silnie skorelowane z cenami złota i wysokością stóp procentowych. I po trzecie, wyeksponowali kwestię związaną z inwestycjami w azjatyckie fundusze ETF oparte na złocie, które stoją w opozycji do innych regionów i w dalszym ciągu rosną.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9265,98 PLN/oz
  
+ 27,33 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
126,94 PLN/oz
  
+ 1,84 PLN

Możesz chcieć również przeczytać