Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Fundusze ETF oparte na złocie kończą 2. kwartał na plusie. Raport WGC

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 16.07.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9261,62 PLN/oz
  
- 3,10 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,29 PLN/oz
  
- 3,43 PLN
TavexNews: Fundusze ETF oparte na złocie kończą 2. kwartał na plusie

W czerwcu przepływy w obrębie ETF-ów opartych na złocie pozostały stabilne przez cały miesiąc pomimo znaczącego spadku ceny tego metalu w drugiej połowie czerwca – w analizowanym okresie do tej klasy funduszy napłynęło 2,9 tony złota netto.

Czerwcowy przegląd regionalny – sytuacja „złotych” ETF-ów w różnych częściach globu

W czerwcu na rynek złotych ETF-ów oddziaływały dwie przeciwległe siły. Z jednej strony inwestorzy z Ameryki Północnej i Azji napędzali popyt na „papierowe” złoto, podczas gdy inwestorzy z Europy (głównie z Wielkiej Brytanii i Niemiec) przyczynili się do ograniczenia finalnych zysków ETF-ów opartych na złocie. W minionym miesiącu do funduszy północnoamerykańskich napłynęło 10,5 tony złota (646 milionów USD). Nieco mniej, bo 9,4 tony (-560 milionów USD) odpłynęło z funduszy notowanych na giełdach europejskich. Przeciwny w stosunku do ubiegłego miesiąca kierunek obrali inwestorzy z Azji, w szczególności z Indii i Chin, które odpowiadają niemalże za całość czerwcowego napływu wygenerowanego przez ten region (+2,3 tony, 136 milionów USD). W pozostałych regionach przepływy w obrębie funduszy ETF opartych na złocie spadły o 0,8% (-0,5 tony, -30 milionów USD).

Podsumowanie 2. kwartału 2021 na rynku ETF-ów opartych na złocie

W opinii twórców raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council), sukcesywny wzrost ceny złota przez większą część 2. kwartału zmotywował inwestorów do powrotu na rynek „złotych” ETF-ów. W rezultacie w analizowanym okresie do funduszy notowanych na giełdach północnoamerykańskiej i europejskiej napłynęło łącznie 43,8 tony złota (+2,7 miliarda USD).

W Europie fundusze niemieckie stanowiły prawie połowę wszystkich europejskich wpływów (27,2 tony, +1,6 miliardów USD), na czele z Xtrackers IE Physical Gold, który zyskał 1,5 miliarda USD (26,5 ton)” – czytamy w raporcie. „(…) w Ameryce Północnej SPDR® Gold Shares i SPDR® Gold MiniShares zwiększyły wpływy, odpowiednio o 615 milionów USD i 225 milionów USD, podczas gdy Sprott Physical Gold Trust dodał 124 milionów USD oraz iShares Gold Trust zyskał 100 milionów USD.”

W ostatecznym rozrachunku fundusze ETF oparte na złocie notowane w Azji straciły 92 milionów USD w 2. kwartale. Jak podaje WGC czerwcowy napływ nie był w stanie zrekompensować znaczących strat z poprzedzającego miesiąca.

„Rosnący apetyt na ryzyko i realizacja zysków w obliczu wyższych cen złota w pierwszej części kwartału doprowadziły do ​​pewnego osłabienia [popytu na „złote” ETF-y – przyp. red.]. Trend ten odwrócił się pod koniec 2. kwartału, najprawdopodobniej dlatego, że inwestorzy zwiększyli ekspozycję na złoto w miarę nasilania się presji inflacyjnej – dowiadujemy się z raportu.

TavexNews: Fundusze ETF oparte na złocie kończą 2. kwartał na plusie

1. półrocze 2021 na rynku ETF-ów opartych na złocie

Z globalnych zasobów funduszy ETF opartych na złocie w 1. półroczu odpłynęło 129 ton tego metalu (-7 miliardów USD).

„Napływy w 2. kwartale nie były w stanie przezwyciężyć gwałtownych odpływów odnotowanych w 1. kwartale, kiedy ceny złota spadły o 10%. Odpływy w 1. kwartale pochodziły głównie z Ameryki Północnej, na czele z największymi funduszami w USA. Jednocześnie silne napływy z Azji nie były w stanie w wystarczającym stopniu zrekompensować tych strat” – wskazali specjaliści z WGC.

Perspektywy dla „złotych” ETF-ów oczami WGC

Z raportu wynika, że specjaliści z WGC patrzą przychylnym okiem na perspektywy dla złota na dalszą część roku. W ich opinii otoczenie makroekonomiczne wciąż będzie sprzyjało wzrostowi popytu na ten metal. Do czynników, którym WGC przypisała największy wpływ na rynek złota i które zarazem stanowią istotne wsparcie dla cen tego metalu w obecnych warunkach, twórcy raportu zaliczyli:

  • oczekiwania, że ​​banki centralne jeszcze przez jakiś czas będą utrzymywać akomodacyjną politykę pieniężną, tym samym zmniejszając koszt alternatywny posiadania złota;
  • obecne poziomy podaży pieniądza i stopy procentowe na części rozwiniętych rynków, które stanowią o tym, że wyższa inflacja może mieć długotrwały charakter, co z kolei wzmaga zapotrzebowanie na takie aktywa jak złoto.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9261,62 PLN/oz
  
- 3,10 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,29 PLN/oz
  
- 3,43 PLN

Możesz chcieć również przeczytać