Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Kolejny cios dla złotego. Podsumowanie konferencji z udziałem Prezesa NBP

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 10.09.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9239,54 PLN/oz
  
+ 86,73 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,13 PLN/oz
  
+ 5,07 PLN
Kolejny cios dla złotego. Podsumowanie konferencji z udziałem Prezesa NBP

Zgodnie z oczekiwaniami wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło większych rewelacji – decydenci z Rady Prezesów zdecydowali się na utrzymanie rekordowo niskich stóp procentowych. Za nieznaczną „nowość” można uznać zapowiedź „umiarkowanie niższego” tempa skupu obligacji.

Odważny krok Europejskiego Banku Centralnego?

Wczorajsze posiedzenie nie wywarło większego wpływu na euro. Być może hamulcem dla bardziej znaczących zmian były słowa Christine Lagarde – Prezes Europejskiego Banku Centralnego – zgodnie z którymi ograniczenie skali skupu obligacji nie jest tożsame z rozpoczęciem taperingu. Komentarz Prezes EBC pokrywa się z założeniami PEPP – skala „dodruku” w ramach pandemicznego programu miała być adekwatna do bieżącej sytuacji pandemicznej. Wobec tego, zwolnienie tempa skupu, a więc pozostawienie części środków z pierwotnej puli 1,85 biliona euro na „gorszy czas” (w domyśle pogorszenie sytuacji pandemicznej) jest jak najbardziej zrozumiałym posunięciem.

Brak przełomu w polityce Narodowego Banku Polskiego

Bardziej istotne zmiany obserwowaliśmy w odniesieniu do polskiej waluty – niestety nie miały one pozytywnego charakteru. Do osłabienia złotego po raz kolejny przyczynił się Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego – który podczas wczorajszej konferencji rozwiał wszelkie oczekiwania względem zmian w parametrach polityki monetarnej uznając, że inflacja leży wyłącznie po stronie czynników niezależnych od polityki banku i ma charakter przejściowy.

„Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować podwyższeniem stóp procentowych. To byłby szkolny błąd prowadzący jedynie do obniżenia wzrostu gospodarczego, albo nawet do stłumienia wzrostu. Ci, którzy namawiają do podniesienia stóp, chcą, abyśmy mieli stagnację” – wskazał Prezes NBP. Jeśli pojawi się ryzyko trwałego przekraczania celu inflacyjnego na skutek trwałej presji popytowej w warunkach mocnego rynku pracy (…) i warunkach dobrej koniunktury wówczas natychmiast zacieśnimy politykę pieniężną”.

Osłabienie złotówki względem dolara przełożyło się na wzrost ceny złota w pierwszej z wymienionych walut. W chwili pisania tego tekstu cena uncji złota wyrażona w złotówkach oscyluje w okolicach 6900 PLN (+0,25% w ciągu dnia), podczas gdy w dolarach notuje dzienny spadek w wysokości 0,11% i wynosi 1794,89 USD.

Cena złota (XAU-PLN)
9239,54 PLN/oz
  
+ 86,73 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,13 PLN/oz
  
+ 5,07 PLN

Możesz chcieć również przeczytać