Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Perspektywy dla chińskiego rynku złota w 2022 roku w świetle polityki PBOC – WGC

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 18.01.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9262,68 PLN/oz
  
- 2,04 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,28 PLN/oz
  
- 3,44 PLN
TavexNews: Perspektywy dla chińskiego rynku złota w 2022 roku w świetle polityki PBOC – WGC

Podczas gdy coraz więcej mówi się o zacieśnianiu polityki monetarnej przez zdecydowaną większość kluczowych graczy wśród instytucji banków centralnych – na czele z Rezerwą Federalną – PBOC zintensyfikował swoje wysiłki w zakresie łagodzenia polityki pieniężnej w celu złagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego w chińskiej gospodarce.

PBOC w opozycji do innych banków centralnych

15 grudnia Ludowy Bank Chin dokonał obniżki o 0,5% stopy rezerw obowiązkowych (RRR), tym samym wprowadzając na rynek około 1,2 bln RMB. Była to druga obniżka RRR w 2021 roku motywowana tym, że przedstawiciele chińskich władz monetarnych priorytetowo traktują dążenie do osiągnięcia stabilności gospodarczej. Po raz pierwszy od 20 miesięcy, PBOC dokonał również obniżki referencyjnej stawki pożyczek rocznych (LPR) o 5 punktów bazowych. Według raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) akomodacyjna postawa chińskich władz monetarnych przyczyniła się do nasilenia się oczekiwań wobec spadku rentowności lokalnych obligacji.

„Z perspektywy dalszego luzowania polityki pieniężnej w Chinach (…) w połączeniu z rosnącą inflacją i oczekiwaniem dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych w 2022 roku realna rentowność 10-letnich obligacji rządowych może dalej spadać zmniejszając koszt alternatywny posiadania złota” – wskazał Ray Jia – Starszy Analityk w World Gold Council.

TavexNews: Perspektywy dla chińskiego rynku złota w 2022 roku w świetle polityki PBOC – WGC

W raporcie zwrócono również uwagę na prognozy dla chińskiego juana, który może stanąć w obliczu presji dewaluacyjnej.

„Ogólnie rzecz biorąc, niższa stopa procentowa jest korzystna dla lokalnego popytu i importu, zwiększa popyt na waluty obce i zmniejsza popyt na walutę krajową. Ponadto niższe oprocentowanie prowadzi do zwiększenia podaży waluty lokalnej, co w połączeniu z ograniczonym popytem na nią, ​​przyczynia się do obciążenia waluty krajowej” – czytamy w dalszej części raportu.

Do pogorszenia kondycji chińskiej waluty może dodatkowo przyczynić się rozbieżność pomiędzy polityką monetarną tego kraju, a innych kluczowych graczy wśród tych instytucji. Jak wskazali twórcy raportu kapitał ma tendencję do przepływu w stronę regionów o rosnących zyskach z krajów, gdzie stopy procentowe zostają obniżone.

Konsekwencje gołębiej polityki PBOC dla fizycznego popytu na złoto w Chinach w 2022 roku

W przeprowadzonej w raporcie analizie danych kwartalnych z ostatniej dekady ujawniają się cztery kluczowe determinanty wpływające na zainteresowanie chińskich inwestorów inwestycjami w fizyczne złoto:

  • Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych – niższy koszt alternatywny posiadania złota często dobrze wróży lokalnemu popytowi na złote sztabki i monety
  • Inflacja – wraz ze wzrostem inflacji lokalni inwestorzy chętnie poszerzają swoje zasoby w złocie ze względu na powszechne przekonanie o roli złota jako nośnika wartości pieniądza w czasie
  • Kondycja lokalnej waluty – wraz z deprecjacją lokalnej waluty, wzrasta popyt na złote sztabki i monety, jako że chińscy inwestorzy upatrują w nich sposobu na ochronę siły nabywczej juana
  • Wyższe dochody – analiza WGC wskazuje również na pozytywną korelację między lokalnym popytem na złote sztabki i monety, a zmianami dochodów gospodarstw domowych.

„Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak również to, że w przeciwieństwie do pozostałych kluczowych rynków Chiny wkraczają w inny cykl koniunkturalny i intensyfikują łagodzenie polityki monetarnej, uważamy, że może to wspierać zainteresowanie złotem ze strony zarówno inwestorów detalicznych i instytucjonalnych” – czytamy w podsumowaniu raportu.

Cena złota (XAU-PLN)
9262,68 PLN/oz
  
- 2,04 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,28 PLN/oz
  
- 3,44 PLN

Możesz chcieć również przeczytać