Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Podwyżki stóp procentowych nie odwodzą Polaków od inwestycji w złoto

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 09.02.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9549,27 PLN/oz
  
+ 46,63 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
121,07 PLN/oz
  
+ 1,83 PLN
TavexNews: Podwyżki stóp procentowych nie odwodzą Polaków od inwestycji w złoto

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej po raz piąty z rzędu podniosła stopy procentowe. Na mocy decyzji polskich władz monetarnych stopa referencyjna wzrosła z o 50 punktów bazowych do 2,75%, tym samym osiągając najwyższy poziom od początku lipca 2013 roku.

RRP podnosi stopy procentowe piąty raz z rzędu

W ślad za nią wzrosły inne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Aktualnie będą kształtować się następująco: stopa referencyjna: 2,75% w skali rocznej, stopa lombardowa: 3,25% w skali rocznej, stopa depozytowa: 2,25% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli: 2,8% w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli: 2,85% w skali rocznej.

Mimo decyzji o kontynuacja zaostrzenia polityki, realna stopa procentowa (nominalna stopa procentowa minus inflacja) w dalszym ciągu pozostaje głęboko ujemna i nie zapowiada się, żeby w niedalekiej przyszłości miało się coś w tym zakresie zmienić. W pewnym sensie potwierdzenie tego dostajemy w treści wczorajszego komunikatu.

„Do wzrostu inflacji w 2021 r. istotnie przyczynił się wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane w 2021 r. podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego” – czytamy w komunikacie RPP. „W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej”.

Otoczenie realnie ujemnych stóp procentowych motywuje Polaków do poszerzenia zasobów w złocie, które powszechnie traktowane jest za zabezpieczenie przed inflacją. Najlepszym tego odzwierciedleniem są wyniki sprzedażowe firmy Tavex – podczas gdy w 2021 roku sprzedaż złota w Polsce wzrosła o 50% w ujęciu rok do roku, w styczniu 2022 roku firma odnotowała 38% wzrost w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku!

Możesz chcieć również przeczytać