Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Polska ucierpi na wojnie w Ukrainie – raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 05.04.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9232,77 PLN/oz
  
+ 79,96 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,54 PLN/oz
  
+ 5,47 PLN
TavexNews: Polska ucierpi na wojnie w Ukrainie – raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Nasilające się obawy o negatywny wpływ wojny w Ukrainie na inflację w Polsce są jak najbardziej uzasadnione – taki wniosek nasuwa się po lekturze najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Warnomics. Gospodarcze koszty inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę”.

Wojna w Ukrainie przełoży się na śródroczny wzrost cen w 2022 roku w Polsce do 10,8%

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego śródroczny wzrost cen w 2022 roku w Polsce wyniesie 10,8%, a głównymi czynnikami napędzającymi inflację będą żywność i energia.

„Konflikt zbrojny w Ukrainie przełoży się na wzrost inflacji. Średnioroczna prognoza inflacji dla naszego kraju na 2022 r. wzrosła o 3,5 pkt. proc. i wynosi dziś 10,8 proc.” – wskazano w raporcie. „Rosyjska agresja wpływa przede wszystkim na wzrost cen żywności, ponieważ Ukraina, Rosja i Białoruś są znaczącymi eksporterami zbóż, olejów i nawozów. Wojna w Ukrainie podnosi również ceny surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, co przekłada się na ceny większości produktów”.

Piotr Arak – Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego – zwrócił również uwagę na to, że dla Polski – ze względu na sąsiedztwo działań wojennych – rosyjska inwazja na Ukrainę oznacza również bezprecedensową liczbę uchodźców, jak również pogorszenie struktury długu publicznego.  Co więcej, w raporcie nadmieniono, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą być postrzegane przez inwestorów jako bardziej ryzykowne rynki.

W raporcie zwrócono również uwagę na negatywne konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę zarówno na eksport, jak i import.

Polska będzie musiała wprowadzić zmiany w łańcuchach dostaw metali – w 2021 roku blisko 10% sprowadzonego żelaza i stali pochodziło z Ukrainy, a drugie tyle trafiało do Polski z Rosji i Białorusi. Należy również zwrócić uwagę, że Ukraina jest ważnym dostawcą olejów roślinnych, półproduktów oraz pasz, miodu i niektórych półproduktów z drewna. W raporcie nadmieniono, że Rosja i Ukraina zajmują odpowiednio 1. i 5. miejsce w światowym eksporcie pszenicy i są liczącymi się dostawcami innych produktów rolnych.

„Indeks cen żywności w lutym 2022 r. wyniósł 140,7 pkt. i był na najwyższym poziomie w historii. Oznacza to, że ceny żywności były o 40,7 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2014-2016” – dowiadujemy się z raportu.

Cena złota (XAU-PLN)
9232,77 PLN/oz
  
+ 79,96 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,54 PLN/oz
  
+ 5,47 PLN

Możesz chcieć również przeczytać