Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Popyt na złoto w Indiach utrzymuje się na wysokim poziomie

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 19.03.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9262,87 PLN/oz
  
+ 2,77 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,11 PLN/oz
  
- 3,48 PLN
TavexNews: Popyt na złoto w Indiach utrzymuje się na dobrej fali

Indie, które obok Chin uchodzą za jednego z największych konsumentów złota na świecie, a więc odpowiadają za zdecydowaną część całokształtu globalnego popytu na kruszec, w lutym odnotowały znaczący wzrost importu złota.

Import złota do Indii w lutym 2021 roku

Jak wynika z najnowszych danych Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council), w lutym 2021 roku oficjalny import złota do Indii osiągnął najwyższy poziom od 21 miesięcy i wyniósł 91 ton, czyli 103% więcej rok do roku i 36,5% więcej w ujęciu miesiąc do miesiąca. Z raportu WGC dowiadujemy się, że popyt napędzany był głównie przez niższe ceny złota, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w zapotrzebowaniu stricte konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym.

„Krajowa cena złota uległa korekcie ze względu na spadek międzynarodowej ceny złota, który zbiegł się w czasie z obniżką cła importowego na złoto i aprecjacją rupii” – czytamy w raporcie. „W rezultacie cena MCX Gold Spot [na indyjskiej giełdzie towarowej – przyp. red.] spadła o 5,6% w ujęciu miesiąc do miesiąca wobec 4,7% spadku ceny ustalanej przez LBMA”.

Popyt na złoto w Indiach utrzymuje się na dobrej fali

Przyczyny zmian na indyjskim rynku złota

W opinii twórców raportu, spadek cen złota nie był jedynym determinantem, który wpłynął na wzmożone zainteresowanie kruszcem.

Dodatkowe wsparcie popyt detaliczny uzyskał ze strony czynnika sezonowości – w tym przypadku sezonu ślubnego. Niższe ceny złota sprzyjały uzupełnieniu zapasów przez producentów biżuterii i sprzedawców detalicznych.

Korekta krajowej ceny złota stała się również dobrym punktem wyjścia dla inwestorów indywidualnych, którzy w lutym sympatią obdarzyli zarówno monety, jak i sztabki – przede wszystkim te o gramaturze 50 i 100 gramów.

Poza aspektem cenowym, duża zmienność na lokalnej giełdzie poskutkowała ​​napływem środków do indyjskich funduszy ETF opartych na złocie. Finalnie zasoby indyjskich „złotych” ETF-ów odnotowały napływ netto w wysokości 1,1 tony i osiągnęły poziom 30,2 tony (stan na koniec lutego 2021 roku)

Wzrost inflacji w Indiach

W lutym inflacja konsumencka, mierzona za pomocą wskaźnika CPI, wzrosła do najwyższego poziomu od trzech miesięcy i wyniosła 5,03% wobec 4,06% odnotowanych w styczniu. Za jej wzrost odpowiadają przede wszystkim wyższe ceny ropy naftowej. W tej sytuacji twórcy raportu uznali, że „RBI [Bank Rezerw Indii – przyp. red.] może teraz zostać zmuszony do stawienia czoła wyzwaniom ze strony inflacji i wzrostu rentowności obligacji”.

Bank Rezerw Indii poszerza zasoby w złocie

W lutym 2021 roku RBI zasilił swoje rezerwy złota o kolejne 11,2 tony. Obecnie w skarbcu Indyjskiego Banku Centralnego znajduje się 687,8 ton kruszcu (6,6% całkowitych rezerw). W ostatnich latach bank zintensyfikował zakupy złota celem dywersyfikacji rezerw walutowych oraz zapewnienia im bezpieczeństwa i płynności.

Popyt na złoto w Indiach utrzymuje się na dobrej fali

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9262,87 PLN/oz
  
+ 2,77 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,11 PLN/oz
  
- 3,48 PLN

Możesz chcieć również przeczytać