Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złoto wraca do łask – przejawy ożywienia na indyjskim rynku kruszcu

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 25.01.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9361,95 PLN/oz
  
- 63,24 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
110,15 PLN/oz
  
- 0,09 PLN
Złoto wraca do łask – przejawy ożywienia na indyjskim rynku kruszcu

Indie zajmują drugie miejsce pod względem konsumpcji złota na świecie i ustępują jedynie Chinom.

Źródła zmian na indyjskim rynku złota

Niestety, na przestrzeni ostatnich miesięcy indyjski rynek złota odnotował znaczące osłabienie, które urzeczywistniło się w konsekwencji wystąpienia szeregu niesprzyjających okoliczności. Wśród czynników, które zdominowały sytuację na rynku złota w Indiach, prym wiodły historycznie wysokie ceny kruszcu w lokalnej walucie (w ujęciu rocznym ceny złota wyrażone w rupiach indyjskich wzrosły o 28%) oraz ekonomiczne skutki pandemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę pozycję Indii na światowym rynku złota, oznaki ożywienia, które pojawiły się wraz z nadejściem ostatniego miesiąca ubiegłego roku, przyciągnęły szczególną uwagę inwestorów.

Z raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) wynika, że w przypadku Indii import złota wzrósł do 73,2 tony, tym samym osiągając najwyższy poziom od 19 miesięcy. Ubiegłomiesięczny rezultat jest równoznaczny z 45% wzrostem w stosunku miesiąc do miesiąca, natomiast w zestawieniu z grudniem 2019 w ostatnim miesiącu 2020 roku import złota do Indii był wyższy o 41%.

Zdaniem autorów raportu, za grudniowym wzrostem popytu na złoto stoi relatywnie niższy poziom cen kruszcu. Według WGC, Hindusi dostrzegli w tym okazję do poszerzenia zasobów w złocie, sugerując się prognozowanymi wzrostami na rynku kruszcu w perspektywie długoterminowej.

Sprzedaż złotej biżuterii w pierwszych dwóch tygodniach grudnia napędzana była głównie przez stabilne ceny złota, które w dużym stopniu wsparły sezon ślubny. Wraz z nadejściem Kharmas popyt na biżuterię uległ jednak znaczącej redukcji. Niemniej jednak ów spadek nie zdołał zaszkodzić całokształtowi grudniowego ożywienia na rynku złota – ograniczony popyt na złotą biżuterię został zrównoważony w drugiej połowie miesiąca przez popyt inwestycyjny.

Pozytywne wieści z indyjskiego rynku ETF-ów opartych na złocie

Druga fala COVID-19, w połączeniu z obawami o ekonomiczne skutki pandemii, wywołały wzrost niepewności wokół charakteru przyszłego ożywienia gospodarczego i tym samym wsparły ceny złota. To z kolei wpłynęło na wyniki indyjskich funduszy ETF opartych na złocie, które w grudniu odnotowały napływ netto w wysokości 1 tony. Zakończenie roku z przytupem potwierdziło zaufanie inwestorów do złota, które na przestrzeni całego roku znacznie wzrosło.

W ostatecznym rozrachunku napływ do indyjskich funduszy ETF opartych na złocie w 2020 roku pozostawił daleko w tyle osiągnięcia z 2019 roku. Jak wynika z danych WGC, do końca ubiegłego roku do indyjskich funduszy ETF opartych na złocie napłynęło 28,3 tony, co stanowi niemalże dwukrotność w stosunku do wyniku z 2019 roku.

Co łączy popyt na złoto w Indiach z globalnym popytem na ten kruszec?

Warto nadmienić, że w grudniu Bank Rezerw Indii poszerzył swoje zasoby w złocie, poprzez zwiększenie rezerw o 3,7 tony. W ujęciu rocznym Bank dodał do swojego skarbca 41,6 ton złota.

Z perspektywy przyszłych zmian na globalnym rynku złota, popyt na kruszec w Indiach stanowi bardzo ważny element, ponieważ kontynuacja ożywienia w tym kraju mogłaby wywrzeć pozytywny wpływ na globalny popyt, a co za tym idzie wesprzeć ceny złota.

Nie da się ukryć, że złoto pomogło Hindusom przetrwać spustoszenie ekonomiczne wywołane przez działania rządu i banków w reakcji na pandemię COVID-19. Liczne obostrzenia doprowadziły do znaczącego ograniczenia działalności w różnych sektorach, a banki nieprzychylnie podchodziły do udzielania hinduskim obywatelom kredytów z obawy przed niewypłacalnością. W tym trudnym okresie wielu Hindusów wykorzystało swoje zasoby złota jako formę zabezpieczenia pożyczek.

Indyjski rynek złota – z czego wynika przywiązanie Hindusów do kruszcu?

Posiadanie złota jest silnie zakorzenione w tradycji i świadomości Hindusów. W portfelach hinduskich gospodarstw domowych znajduje się obecnie około 25 tysięcy ton złota, jednak wynik prawdopodobnie jest niedoszacowany, biorąc pod uwagę rozwijający się czarny rynek w tym kraju.

Złoto towarzyszy Hindusom w każdym momencie ich życia – poczynając od narodzin, przez takie ceremonie, jak zaślubiny, a kończąc na aspektach czysto duchowych, za którymi stoją liczne święta i obrzędy. Szczególnie w biedniejszych regionach wiejskich, które odpowiadają za mniej więcej dwie trzecie popytu na złoto w Indiach, posiadanie kruszcu utożsamiane jest z bogactwem.

Żeby zobrazować skalę znaczenia złota dla Hindusów odniosę się do wyników badania ICE 360, według którego co drugie gospodarstwo domowe w Indiach na przestrzeni ostatnich 5 lat kupowało złoto. Co więcej, aż 87% gospodarstw domowych jest w posiadaniu pewnej ilości kruszcu.

Powyższe dane wyraźnie wskazują, że Hindusi doskonale zdają sobie sprawę jaką wartość niesie za sobą posiadanie złota niezależenie od tego, jaką formę przyjmuje. Można pokusić się o stwierdzenie, że mieszkańcy Indii stawiają znak równości pomiędzy pieniądzem, a złotem, ponieważ w przypadku kryzysu gospodarczego zawsze będą mieli możliwość nabyć za nie niezbędne towary czy usługi.

I chociaż przedstawiciele kultury Zachodu w dalszym ciągu pozostają dalecy od zrozumienia roli złota w aspekcie hinduistycznych aspektów religijnych, w ostatnich latach coraz częściej sięgają po złoto w celach czysto inwestycyjnych. Pandemia COVID-19 poniekąd uzmysłowiła inwestorom na całym świecie, że niezależnie od religii, kultury i obyczajów posiadanie złota jako formy zabezpieczenia kapitału jest tak samo ważne w każdym zakątku świata.

Możesz chcieć również przeczytać