Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Rekordowe napływy do funduszy ETF opartych na złocie – Światowa Rada Złota

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 14.01.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9252,21 PLN/oz
  
- 17,40 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,35 PLN/oz
  
- 3,96 PLN
TavexNews: Rekordowe napływy do funduszy ETF opartych na złocie w 2020 roku

Ubiegły rok niewątpliwie zapamiętany zostanie jako dobry dla „złotej bezpiecznej przystani”.

Historycznie dobry rok dla funduszy ETF opartych na złocie

Jak się okazuje, nie tylko fizyczne złoto cieszyło się dużą popularnością – wzrost cen kruszcu o 25% w ujęciu rocznym, w połączeniu ze wzmożonym apetytem inwestorów na różne formy inwestycji w metale szlachetne, pozwoliły funduszom ETF opartym na złocie sięgnąć nowego historycznego rekordu.

Z najnowszego raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) wynika, że w ubiegłym roku fundusze ETF oparte na złocie odnotowały napływ netto w wysokości 877 ton, co stanowi równowartość 47,9 miliardów dolarów! Tak rewelacyjne wyniki są równoznaczne z najlepszym rocznym rezultatem w historii – poprzedni rekord padł w 2009 roku, kiedy to na przestrzeni 12 miesięcy fundusze ETF oparte na złocie „przyciągnęły” 646 ton.

Wpływ kryzysu zdrowotnego na rynek złota w 2020 roku

Nietrudno domyślić się, że głównym determinantem popytu na ETF-y oparte na złocie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku fizycznego kruszcu, był rozwój pandemii COVID-19.

Sytuacja na rynku złota już od samego początku ubiegłego roku zapowiadała się bardzo dobrze. Jak wynika z raportu WGC, w styczniu i lutym głównym motorem napędowym dla zainteresowania złotem było środowisko bardzo niskich stóp procentowych. W marcu, kiedy prym wiodły informacje na temat zakłóceń w łańcuchach dostaw i rekordowe marże, w obawie przed pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi inwestorzy jeszcze chętniej kierowali kapitał na rynek złota. Zgodnie z raportem podwyższone ryzyko, w połączeniu z globalną niepewnością, kolejnymi pakietami fiskalnymi i dalszymi zmianami w zakresie prowadzenia polityki monetarnej, jeszcze bardziej zdynamizowały wzrost cen złota, który szedł w parze z wciąż rosnącymi napływami zarówno do fizycznego kruszcu, jak i opartych na nim ETF-ów.

Jak sierpniowy rekord cenowy wpłynął na popyt na ETF-y?

Za punkt zwrotny można uznać przełom pierwszych dwóch miesięcy trzeciego kwartału. Ówczesna akcja cenowa wyraźnie wskazywała, że złoto dąży do osiągnięcia nowego rekordu. Kulminacja wzrostów miała miejsce w pierwszych dniach sierpnia, kiedy złoto zrealizowało zamierzony cel, docierając tym samym do poziomu 2070 USD/oz. Historycznie wysokie ceny złota odstraszyły część inwestorów, co odbiło się na tempie napływów, które zdecydowanie spadło.

Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku rynek złota został zdominowany przez napływy z „papierowego złota” – w tym okresie oparte na złocie fundusze ETF odpowiadały za blisko 2/3 całkowitego popytu na złoto inwestycyjne. Popyt na fizyczny kruszec został częściowo stłumiony przez rozbieżność między rynkami zachodnim i wschodnim, gdzie pierwszy z nich generował silny popyt, podczas gdy drugi charakteryzował się słabością (przed odbiciem w III kwartale).

Nie samymi zyskami rynek żyje…

Z raportu WGC wynika, że najsłabszymi miesiącami pod kątem wielkości napływów, a właściwie odpływów, okazały się listopad i grudzień.

Jedenasty miesiąc ubiegłego roku przyniósł znaczącą poprawę nastrojów wśród inwestorów, którzy ograniczyli popyt na aktywa pełniące funkcję zabezpieczenia na rzecz ryzykownych klas aktywów. Zmiany w strategiach inwestycyjnych nastąpiły w reakcji na napływ informacji związanych z rozstrzygnięciem wyniku wyborów w USA i postępów przy produkcji szczepionki przeciwko COVID-19. W rezultacie z funduszy ETF opartych na złocie w listopadzie odpłynęło 109 ton. Na tle listopada tempo odpływów w grudniu było zdecydowanie wolniejsze i wyniosło 40 ton.

Słabość ostatnich dwóch miesięcy roku odbiła się na całokształcie wyników ETF-ów opartych na złocie za czwarty kwartał. Jak podaje WGC, łącznie odpływy netto ukształtowały się na poziomie 130 ton – straty najdotkliwiej odczuły fundusze północnoamerykańskie z opływem 86 ton (-5,0 miliardów USD, czyli -4%) i europejskie z odpływem 35 ton (-2,3 miliarda USD, -2%). Trzecie miejsce na tym niechlubnym podium przypadło funduszom z Azji z wynikiem -4,7 tony (-255 milionów USD, -3%).

Z raportu WGC wynika, że w ostatecznym rozrachunku złoto zakończyło rok wśród najlepiej prosperujących aktywów, nawet w obliczu historycznych rekordów odnotowanych przez wiele indeksów giełdowych. Skalę zainteresowania ETF-ami opartymi na złocie w 2020 roku twórcy raportu zilustrowali w następujący sposób: „Popyt na ETF-y oparte na złocie był równy jednej czwartej średniej rocznej produkcji złota na przestrzeni ostatnich pięciu lat”.

Prognozy WGC dla złota na 2021 rok

Przewidywania WGC na rozpoczynający się rok nie będą wyjątkiem na tle ogólnych oczekiwań rynkowych. Twórcy raportu w krótkim fragmencie analizy wyrazili opinię, według której czynniki, które w ubiegłym roku generowały wzmożony popyt na złoto inwestycyjne, również teraz będą wspierać kruszec.

Wiele czynników, które napędzały popyt na złoto, powinno pozostać aktualnych – dowiadujemy się z raportu. Autorzy wyraźnie podkreślili rolę m.in. kolejnych bodźców fiskalnych, akomodacyjnej polityki monetarnej, wysokich wycen akcji czy gospodarczych skutków pandemii – a więc składowych, na które często wskazuję w tej serii artykułów.

Cena złota (XAU-PLN)
9252,21 PLN/oz
  
- 17,40 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,35 PLN/oz
  
- 3,96 PLN

Możesz chcieć również przeczytać