Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Rentowność obligacji a wahania dolara amerykańskiego – znaczenie dla inwestorów

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 06.07.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9340,83 PLN/oz
  
- 187,60 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
110,05 PLN/oz
  
- 4,84 PLN

Poniedziałkowy spadek dolara może oznaczać tylko jedno – rozpęd we wzroście cen złota, które coraz intensywniej zbliża się do przekroczenia granicy 1800 USD.

Rentowność obligacji i wahania dolara amerykańskiego

Analitycy z HSBC – jednego z największych holdingów finansowych na świecie, z siedzibą w Londynie – radzą inwestorom, aby w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na rentowność obligacji. W komunikacie do klientów oznajmili, że najprawdopodobniej rentowności obligacji będą miały większe znaczenie dla ceny złota niż wahania dolara amerykańskiego, ze względu na pozytywną korelację złota i dolara na przestrzeni ostatnich tygodni.

„Złoto zazwyczaj jest odwrotnie skorelowane z USD. Od wielu miesięcy obserwujemy jednak tendencję złota do pozytywnej korelacji z USD. Jest to możliwe ze względu na to, że inwestorzy skłaniają się ku bezpiecznym aktywom i zwrócili się w kierunku USD, Skarbowych Papierów Wartościowych USA i złota – stwierdzili analitycy z HSBC.

Biorąc pod uwagę rentowność obligacji, analitycy zwrócili szczególną uwagę na to, że złoto w ubiegłym miesiącu zaciekle „walczyło” – rentowność 10-letnich banknotów wzrosła bowiem aż do 95 punktów bazowych – co jest równoznaczne z osiągnięciem najwyższego poziomu od czasu, kiedy pandemia COVID-19 zdewastowała globalną gospodarkę.

Od początku ożywienia gospodarczego, mającego miejsce w pierwszej połowie czerwca, rentowności obligacji pozostały na stosunkowo niezmienionym poziomie – oscylującym w okolicach 70 punktów bazowych.

Jakie są krótkoterminowe perspektywy dla rynku złota?

Analitycy z HSBC zaznaczyli również, że w perspektywie krótkoterminowej możemy spodziewać się dalszych zysków i niższych cen. Według analityków niebagatelne znacznie dla tego stanu rzeczy jest silne wsparcie na rynku.

W ostatnim czasie sierpniowe kontrakty terminowe na złoto były sprzedawane po cenie 1 797,60 USD za uncję, co jest równoznaczne ze wzrostem o 0,42% w ciągu jednego dnia.

Jaki wpływ na rynek złota mają działania podejmowane przez Rezerwę Federalną?

Powyżej omówione spekulacje analityków z HSBC pojawiają się w obliczu prawdopodobieństwa, że Rezerwa Federalna zdecyduje się na wprowadzenie kontroli krzywej dochodowości przed końcem roku (najprawdopodobniej we wrześniu). W nawiązaniu do protokołu z czerwcowego spotkania w sprawie polityki pieniężnej, wynika, że Rezerwa Federalna kontynuuje rozważania związane z zakupem obligacji skarbowych.

Dla znaczącej części analityków taki stan rzeczy może wesprzeć wzrost cen złota z uwagi na to, że każdy czynnik, potencjalnie wpływający na wzrost inflacji, w warunkach niskiej rentowności obligacji mógłby spowodować pojawienie się ujemnych realnych rentowności.

Możesz chcieć również przeczytać