Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews, Raporty i analizy dnia 29.01.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9322,13 PLN/oz
  
- 230,64 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
110,10 PLN/oz
  
- 5,10 PLN
Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

W 4. kwartale 2020 roku popyt na złoto ukształtował się na poziomie 783,4 ton i był o 28% niższy rok do roku.  Odnotowany wynik czyni go najsłabszym kwartałem od 2. kwartału 2008 roku, który upłynął pod znakiem ekonomicznych skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich miesiącach, tak i w 4. kwartale prym wiodły dalekosiężne skutki pandemii COVID-19, które w znaczącym stopniu wpłynęły na osłabienie popytu konsumenckiego w całym 2020 roku. Ostatecznie popyt na złoto w ukształtował się na poziomie 3759,6 tony, co jest równoznaczne z najsłabszym, rocznym wynikiem od 2009 roku.

  • Popyt na złote sztabki i monety w 4. kwartale wzrósł o 10% rok do roku. Ożywienie w Chinach i Indiach w drugim półroczu miało szczególnie pozytywny wpływ na całokształt popytu na złoto w 2020 roku, który ukształtował się na poziomie 896,1 tony (+3%). Niemniej jednak popyt pozostał słaby na tle średniej z 10 lat, która wynosi 1199,5 tony.
  • 2020 rok przyciągnął zainteresowanie rynkiem funduszy ETF opartych na złocie. Stosunkowo słabe wyniki odnotowane w 4. kwartale (+130 ton) nie zdołały zaszkodzić całokształtowi popytu na te fundusze, które w ubiegłym roku ustanowiły nowy, roczny rekord – globalne zasoby w 2020 roku wzrosły o 877,1 tony.
  • Dalsze obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w połączeniu z pogarszającą się sytuacją zatrważającej ilości gospodarstw domowych okazały się ogromnym obciążeniem dla nabywców złotej biżuterii. Finalnie popyt na biżuterię spadł o 13% rok do roku do 515,9 tony. W ujęciu rocznym popyt ukształtował się na poziomie 1411,6 tony, co oznacza 34% spadek w stosunku do 2019 roku.
  • W 2020 roku banki centralne ograniczyły zakupy złota, co szczególnie odzwierciedlają dane z drugiego półrocza. Po tym, jak w 3. kwartale zmieniły kontynuowany od kilku miesięcy trend zakupowy, w 4. kwartale odnotowały skromne zakupy netto na poziomie 44,8 tony. Roczne zakupy banków centralnych wyniosły 272,9 t (-59%), z czego 86% wyniku leży po stronie pierwszych sześciu miesięcy roku.
  • Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na sektorze technologicznym, który odnotował 7% spadek zużycia złota w całym 2020 roku do 301,9 tony. Niemniej jednak rok zakończył się stosunkowo pozytywnym akcentem – w 4. kwartale zapotrzebowanie sektora technologicznego na złoto ukształtowało się na poziomie 84 ton.
  • Roczna podaż złota w wysokości 4633 tony finalnie okazała się o 4% niższa rok do roku, co stanowi największy roczny spadek od 2013 roku. Sektor wydobywczy w dalszym ciągu zmaga się z wieloma komplikacjami powstałymi wskutek wprowadzonych w związku z pandemią ograniczeń.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Inwestycje – rynek złota 4. kwartał 2020 roku

Globalny popyt na inwestycje w złoto wzrósł o 40% w ujęciu rocznym, tym samym ustanawiając nowy rekord na poziomie 1773,2 ton! Warto nadmienić, że za zdecydowaną większość popytu na złoto inwestycyjne odpowiadają rynki zachodnie.

Popyt na złoto inwestycyjne w 3 kwartale 2020 roku

2020 rok niewątpliwie można uznać za jeden z najbardziej burzliwych okresów dla rynku złota. Niemniej jednak to właśnie ta burzliwość, która objęła zasięgiem rynki na całym świecie, wzbudziła w inwestorach wzmożoną potrzebę posiadania złota jako formy zabezpieczenia w niepewnych gospodarczo czasach.

Najlepszym odzwierciedleniem dominacji złota inwestycyjnego na tle innych aktywów jest rekordowy napływ kapitału do funduszy ETF opartych na złocie. Skala inwestycji w te fundusze przyczyniła się do wzrostu cen złota, co bez większych trudności samoistnie przyciągnęło dalsze napływy kapitału.

Inwestycje w złote sztabki i monety nie ustępowały kroku ETF-om opartym na złocie, chociaż w tym przypadku widoczna była pewna rozbieżność, szczególnie w pierwszym półroczu. Niektóre rynki były wyraźnie nastawione na realizację zysków, podczas gdy inne sukcesywnie dążyły do poszerzania zasobów w złocie. Jak można się domyślić, kontrast przebiegał na linii Wschód – Zachód, gdzie wiele rynków azjatyckich skupiło się na sprzedaży posiadanego złota. Z kolei inwestorzy z Zachodu bardzo chętnie lokowali kapitał w fizycznym złocie upatrując w nim bezpiecznej przystani.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Inwestycje w złoto: ETF-y

W skali roku napływ do funduszy ETF opartych na złocie sięgnął nowego rekordu na poziomie 877,1 tony (równowartość 47,9 miliardów USD), mimo odpływu w wysokości 130 ton, który miał miejsce w 4. kwartale.

W miarę jak pandemia COVID-19 docierała do kolejnych zakątków świata, rosło zainteresowanie ETF-ami opartymi na złocie. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku popyt napędzała ogólnoświatowa niepewność, spotęgowana o zdecydowane reakcje ze strony rządów oraz banków centralnych, które wprowadziły poważne zmiany w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. W konsekwencji globalne zasoby ETF-ów opartych na złocie zasiliło rekordowe 1007 ton złota.

Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem 4. kwartału, kiedy cena złota uległa korekcie. Początkowo, wszystko wskazywało na to, że popyt na ETF-y oparte na złocie będzie kontynuował trend wzrostowy, chociaż tempo napływów wyraźnie zwolniło – październik przyniósł napływ w wysokości 18,8 tony. Dopiero w listopadzie i grudniu rynek ETF-ów opartych na złocie doświadczył drastycznego osłabienia. W jedenastym miesiącu roku z rynku odpłynęło 108,7 ton złota, natomiast w grudniu 40,1 ton.

Zmiana nastrojów wśród inwestorów nastąpiła wskutek rozstrzygnięcia wyborów w USA, które w poprzednich miesiącach potęgowały niepewność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na innych rynkach. Kolejnym ciosem dla ETF-ów opartych na złocie okazał się napływ długo wyczekiwanych informacji na temat postępów przy produkcji szczepionki. Finalnie rynki zdominował apetyt na ryzyko, co skłoniło inwestorów do ulokowania kapitału w bardziej ryzykownych klasach aktywów, m.in. akcjach, które w końcu doczekały się swoich pięciu minut.

W 4. kwartale największy odpływ z ETF-ów opartych na złocie dotknął Ameryki Północnej i Europy – spadek odpowiednio o 86,1 tony i 34,7 tony. Na trzecim miejscu pod względem wielkości odpływów uplasowały się fundusze notowane na giełdzie azjatyckiej (-4,7 tony).

Warto nadmienić, że rewelacyjne, roczne wyniki ETF-y oparte na złocie w dużej mierze zawdzięczają inwestorom z Chin i Indii. Napływ do indyjskich funduszy ETF opartych na złocie niemalże się podwoił w stosunku do ubiegłego roku – wzrost z 14,8 tony pod koniec 2019 roku do 28,3 tony na koniec 2020 roku.  W międzyczasie chiński rynek funduszy ETF opartych na złocie wyszedł naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu inwestorów – w 2020 roku uruchomionych zostało siedem nowych, chińskich funduszy ETF opartych na złocie.

ETF-y oparte na złocie cieszyły się popularnością również wśród inwestorów z Zachodu. Fundusze notowane na giełdzie w Ameryce Północnej zwiększyły swój udział na globalnym rynku o 3% (2003,1 tony) w porównaniu z 50% odnotowanymi pod koniec 2019 roku. Z kolei udział europejskich ETF-ów opartych na złocie uległ spadkowi względem 2019 roku z 46% do 42%. Udział funduszy notowanych w Azji i innych regionach utrzymał się na poziomie odpowiednio 3% i 2%.

Przechodząc do perspektyw dla ETF-ów opartych na złocie, oczekuje się, że w 2021 roku zainteresowanie tymi funduszami utrzyma się na wysokim poziomie w związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, które nieustannie wywierają presję na rządy i banki centralne.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Inwestycje w złoto: złote sztabki i monety

Słabość 4. kwartału 2020 roku nie objęła zasięgiem rynku złota inwestycyjnego, który odnotował znaczący wzrost rok do roku – inwestycje w złote sztabki i monety wzrosły o 10% do 268,7 tony. Niemniej jednak w skali roku popyt na poziomie 896,1 tony okazał się o zaledwie 3% wyższy w porównaniu z wynikami odnotowanymi w 2019 roku.

Co ciekawe, inwestorzy zdecydowanie chętniej sięgali po złote monety inwestycyjne – w całym 2020 roku popyt na te produkty ukształtował się na rekordowym poziomie 297,6 tony, tym samym pozostawiając daleko w tyle maksimum z 2013 roku (+10%), kiedy nastąpił gwałtowny spadek cen złota. Inwestorzy dostrzegli w nim okazję do zwiększenia udziału złota w swoich portfelach inwestycyjnych. Wzrost popularności złotych monet w 2020 roku można w dużej mierze przypisać preferencjom inwestorów z Zachodu.

Roczny wzrost popytu na złote monety (+33%) stanowi zdecydowany kontrast dla sytuacji, która miała miejsce na rynku złotych sztabek.  W 2020 roku popyt na złote sztabki okazał się o 9% niższy i wyniósł 529,5 tony. Źródeł spadku należy upatrywać głównie w zachowaniu rynków azjatyckich, szczególnie w pierwszym półroczu, kiedy inwestorzy zredukowali ilość posiadanego złota.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Inwestycje w złoto: Chiny

Rynek złotych sztabek i monet w Chinach doświadczył silnego ożywienia w drugiej połowie roku, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście popytu o 33% rok do roku do 63,6 tony. Niemniej jednak, osiągnięty w drugim półroczu rezultat, nie zdołał zniwelować słabości pierwszych sześciu miesięcy roku.

W miarę jak sytuacja gospodarcza Chin poprawiała się, wzrosły dochody konsumentów, które pozwoliły im przeznaczyć więcej kapitału na inwestycję. Dodatkowym katalizatorem dla popytu na złote monety w 4. kwartale był czynnik sezonowości związany z chińskim Nowym Rokiem i serią monet opartej na symbolice chińskiego zodiaku wyprodukowanych specjalnie na tę okazję.

Inwestycje w złoto: Indie

Mimo solidnego ożywienia po nad wyraz słabym pierwszym półroczu, całokształt popytu na złote sztabki i monety w 2020 roku okazał się rekordowo niski (130,4 tony). Odnotowany 8% wzrost rok do roku do 48,9 tony miał możliwość zaistnieć, dzięki popytowi wygenerowanemu przez festiwale i spadkowi cen złota w lokalnej walucie. Sygnały odradzającego się popytu były dostrzegalne szczególnie w listopadzie i grudniu, o czym pisałam tutaj.

Ponowne otwarcie indyjskiej gospodarki, w znaczącym stopniu ułatwiło inwestorom dostęp do złotych sztabek i monet, dzięki uruchomieniu sprzedaży stacjonarnej. Największą popularnością cieszyły się mniejsze sztabki o wadze nieprzekraczającej 50 gramów.

Inwestycje w złoto: Turcja

W 2020 roku popyt na złote sztabki i monety w Turcji wzrósł ponad dwukrotnie, tym samym osiągając rekordowy poziom 121 ton. Solidny wzrost był utrzymywał się przez cały rok, przy czym w czwartym kwartale odnotowano 42% wzrost rok do roku do 28,4 tony. Podczas gdy w październiku inwestorów odstraszały bardzo wysokie ceny złota w lokalnej walucie, listopad przyniósł zdrowe ożywienie. Wraz ze spadkiem ceny złota w lirach, inwestorzy rozpoczęli polowanie na okazje.

Inwestycje w złoto: Bliski Wschód

Odnotowany w 4. kwartale niewielki wzrost, związany był ze spadkiem cen złota, w którym inwestorzy dostrzegli szansę na zwiększenie swoich zasobów w złocie. Niemniej jednak w skali roku inwestycje w regionie spadły o 6% do 57,2 tony. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy był ograniczony popyt na złote sztabki i monety w Iranie.

Inwestycje w złoto: USA

Popyt na złote sztabki i monety w 4. kwartale wzrósł o 248% rok do roku, bazując głównie na słabości odnotowanej w 4. kwartale 2019 roku. Niemniej jednak popyt na poziomie 15,6 ton przewyższa o 25% pięcioletnią średnią kwartalną, która wynosi 12,5 tony. Finalnie 2020 rok zakończył się dla amerykańskiego rynku złotych sztabek i monet bardzo optymistycznym akcentem – popyt okazał się trzykrotnie wyższy w porównaniu z 2019 rokiem i ukształtował się na poziomie 66,4 tony.

Inwestorzy z USA nie zareagowali zbytnim optymizmem na korektę cen złota, która miała miejsce w 4. kwartale, skłaniając się ku bardziej ryzykownym klasom aktywów. Ożywienie na rynku złotych monet i sztabek powróciło w pierwszych tygodniach 2021 roku, co odzwierciedlają rewelacyjne wyniki U.S. Mint za ten okres. Dotychczasowa sprzedaż złotych monet American Eagle w styczniu osiągnęła poziom 157 tysięcy uncji.

Inwestycje w złoto: Europa

Inwestycje w złote sztabki i monety wzrosły o 67% w 2020 roku do 256,2 ton, tym samym powracając w okolice poziomów odnotowanych w czasie światowego kryzysu finansowego. Z kolei popyt w 4. kwartale wzrósł o 25% do 61,8 tony, w związku ze spadkiem ceny złota w euro, co pobudziło w inwestorach chęć poszerzenia zasobów w kruszcu.

Kolejne obostrzenia nie stanowiły trudności dla europejskiego rynku złotych sztabek i monet, który nauczony doświadczeniem poprzednich miesięcy, zdecydowanie szybciej przystosowywał się do nowej rzeczywistości, m.in. dzięki rozwiniętej sprzedaży internetowej oraz usługom typu „click and collect”.

Podczas gdy zainteresowanie złotymi sztabkami i monetami rosło w całej Europie, na szczególną uwagę zasługują Niemcy, które ponownie ugruntowały swoją dominację na tym rynku. Wygenerowany roczny popyt na poziomie 163,4 tony pozwolił naszym zachodnim sąsiadom wyprzedzić Indie, a tym samym zająć pozycję wicelidera, jeśli chodzi o inwestycje w fizyczne złoto. Skalę popytu najlepiej odzwierciedla wartość inwestycji denominowana w euro, która pozostawiła daleko w tyle rekord z 2011 roku – odpowiednio 8,1 miliardów i 5,2 miliardów euro.

Inwestycje w złoto: Tajlandia

Tajlandia odnotowała trzeci kwartał z rzędu dezinwestycji netto w złote sztabek i monety, chociaż ich tempo znacznie zwolniło w porównaniu do poprzednich kwartałów – sprzedaż netto w 4. kwartale wyniosła 7,3 tony. W całym roku 2020 wielkość dezinwestycji netto osiągnęła poziom 87,3 tony,

Inwestycje w złoto: Azja

Spadek ceny złota w 4. kwartale tłumaczy poprawę popytu inwestycyjnego na kilku mniejszych rynkach azjatyckich, w tym w Japonii, Indonezji oraz Korei Południowej. Niemniej jednak roczny popyt był zdecydowanie słabszy niemalże w każdym z wymienionych regionów Wyjątek stanowi Indonezja, gdzie inwestycje wzrosły o 18% do 16,8 tony, ponieważ inwestorzy poszukiwali aktywów, które byłyby w stanie zagwarantować im bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Biżuteria – rynek złota 4. kwartał 2020 roku

Rynek złotej biżuterii w 4. kwartale pozostał pod wpływem globalnej pandemii. Rekordowo wysokie ceny złota w połączeniu z licznymi obostrzeniami zdecydowanie nie sprzyjały zakupom. Chociaż zarówno 3., jak i 4. kwartał przyniosły ożywienie po rekordowo słabym pierwszym półroczu, roczny popyt na złotą biżuterię spadł do 1411,6 tony (-34%). Popyt na złotą biżuterię w 4. kwartale 2020 roku wyniósł 515,9 tony, tym samym odnotowując 13% spadek rok do roku. Głównymi winowajcami rekordowego rocznego spadku są dwa największe rynki złota – Chiny i Indie.

Mimo kwartalnego spadku popytu na złotą biżuterię, wartość zakupów przewyższyła wyniki odnotowane w 4. kwartale 2019 roku – z perspektywy kapitału, który napłynął na rynek złotej biżuterii, popyt wzrósł o 11% do 31,1 miliardów USD, tym samym osiągając najwyższy poziom od 2. kwartału 2013 roku.

Niewykluczone, że gwałtowny napływ kapitału na rynek złotej biżuterii leży w licznych obostrzeniach. Wpłynęły one na ograniczenie wydatków, które w normalnych warunkach zostałyby przeznaczone na podróże, wyjścia do restauracji, czy bilety do teatru. W obliczu licznych ograniczeń pieniądz został przekierowany w stronę dóbr konsumpcyjnych.

Jeśli chodzi o perspektywy na 2021 rok, popyt na złotą biżuterię prawdopodobnie utrzyma się pod presją pandemii, która w dalszym ciągu ogranicza pełnosprawne funkcjonowanie wielu sektorów na całym świecie. Promykiem nadziei jest dystrybucja szczepionek i poprawa niektórych danych ekonomicznych, co być może przyczyni się do poprawy sytuacji sektora w tym roku.

W związku z tym, że za ubiegłoroczny spadek popytu na złotą biżuterię w dużej mierze odpowiadają Chiny i Indie, jeśli pozytywne oznaki odnotowane na obu rynkach w 4. kwartale utrzymają się lub któryś z rynków odnotuje znaczny wzrost ożywienia, sytuacja sektora będzie miała szansę poprawić się w kolejnych miesiącach roku.

Biżuteria: Chiny

Popyt na złoto w Chinach w 4. kwartale tradycyjnie uzyskał wsparcie czynników sezonowych. Niemniej jednak pandemia COVID-19 odstraszyła część nabywców, co odzwierciedla 10% spadek rok do roku – popyt na złoto w ostatnim kwartale wyniósł 145,1 tony. Finalnie 2020 rok zakończył się 35% spadkiem do 415,6 tony, co jest równoznaczne z najsłabszym wynikiem od 2009 roku.

Przez cały rok chiński rynek złotej biżuterii zmagał się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Nadzwyczaj trudny 1. kwartał odbił trwałe piętno na rocznych wynikach, a kolejne miesiące nie były w stanie odrobić strat.

Chiński rynek złotej biżuterii w dalszym ciągu doświadcza pewnego rodzaju transformacji związanej z preferencjami młodych konsumentów, którzy zdecydowanie częściej skłaniają się ku lżejszym produktom. W pewnym sensie dodatkowym wsparciem dla tej klasy produktów było spowolnienie gospodarcze, które w połączeniu z ograniczonym kapitałem jeszcze bardziej zwiększyło atrakcyjność lekkiej biżuterii.

Nie zmienia to jednak faktu, że tradycyjna, chińska biżuteria w dalszym ciągu przyciąga uwagę konsumentów, dzięki skomplikowanemu rzemiosłu i wykorzystaniu tradycyjnych elementów kulturowych. Warto jednak nadmienić, że popyt na tego typu produkty głównie opierał się na zainteresowaniu nabywców, których dochody nie zostały dotknięte pandemią, a niekiedy uległy wzrostowi.

Z badań przeprowadzonych przez Światową Radę Złota (ang. World Gold Council) wynika, że perspektywy dla chińskiego rynku złotej biżuterii są bardzo obiecujące przede wszystkim ze względu na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju, wyeliminowanie z rynku jubilerów produkujących produkty słabej jakości oraz wyhamowanie pandemii COVID-19.

Biżuteria: Indie

2020 rok z pewnością nie należał do najłatwiejszych dla indyjskiego rynku złotej biżuterii, który odnotował spadek na poziomie 42% do 315,9 tony. Światełkiem w tunelu okazał się 4. kwartał – popyt na złotą biżuterię spadł zaledwie o 8% rok do roku (137,3 tony).

Wraz ze złagodzeniem lub całkowitym zniesieniem części obostrzeń i spadkiem dziennych przypadków zachorowań na COVID-19, w 4. kwartale pojawiły się pewne pozytywne sygnały ożywienia. Dodatkowo, ponowne otwarcie gospodarki, które zazębiło się z ogłoszeniem postępów przy produkcji szczepionki, odegrało znaczącą rolę dla zmian w nastrojach konsumentów – Consumer Confidence Index wzrósł do 52,3 w listopadzie z 49,9 we wrześniu.

Niemniej jednak ożywienie gospodarcze w Indiach w dalszym ciągu pozostaje na początku dalekiej drogi do unormowania sytuacji. Indyjscy konsumenci są bardzo wrażliwi na zmiany cen złota w lokalnej walucie, dlatego z punktu widzenia indyjskiego rynku złotej biżuterii niezwykle istotny jest psychologiczny opór na poziomie 50 000 rupii za 10 gramów kruszcu.

Więcej informacji na temat kwartalnego ożywienia na indyjskim rynku złota znajdziesz tutaj.

Biżuteria: Turcja i Bliski Wschód

Popyt na złotą biżuterię zarówno w Turcji, jak i w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu spadł o mniej więcej 30% w całym 2020 roku.

Turcja była jednym z nielicznych rynków, gdzie nie odnotowano znaczącego wzrostu popytu kwartał do kwartału. Popyt ukształtował się na poziomie 6,8 tony, co jest równoznaczne ze wzrostem na poziomie 3% w porównaniu z 3. kwartałem. Jednocześnie popyt na złotą biżuterię na tureckim rynku spadł o 25% rok do roku.

Źródeł niewielkiej poprawy popytu po bardzo słabym 3. kwartale należy upatrywać w znaczącej deprecjacji lokalnej waluty. Lira turecka traciła na wartości od sierpnia, aż do początku listopada, co w ostatecznym rozrachunku wyniosło cenę złota na nowy rekordowy poziom – w ujęciu rocznym cena wzrosła o mniej więcej 86%. Wobec tego ograniczony popyt na złotą biżuterię nie stanowił przedmiotu większego zaskoczenia.

Rynki na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu zmagały się z ekonomicznymi skutkami pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w niskim popycie w ujęciu rocznym. Niemniej jednak w 4. kwartale popyt na złotą biżuterię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spadł o około 20% rok do roku, ale odnotował 80% wzrost kwartał do kwartału. ZEA możliwość odbicia w stosunku do 3. kwartału w pewnym stopniu zawdzięczają popytowi generowanemu przez turystykę oraz zwrotowi z festiwali. Z kolei Arabia Saudyjska odnotowała największy spadek rok do roku w 4. kwartale (-26%) ze względu na podatek VAT nałożony na złotą biżuterię.

Biżuteria: Zachód

Popyt na złotą biżuterię w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku wyniósł 118,2 tony, czyli o 10% mniej niż w 2019 roku. Podobnie jak w przypadku innych rynków, tak i tutaj głównym winowajcom spadku jest pandemia COVID-19. Popyt w 4. kwartale ukształtował się na poziomie 48,7 tony, odnotowując spadek o zaledwie o 1% rok do roku, co jest związane z częściowym uwolnieniem tłumionego przez kilka ostatnich miesięcy popytu.

Z kolei popyt na złotą biżuterię w Europie w skali roku spadł o 21% do 56,7 tony. Nie da się ukryć, że pogarszająca się sytuacja pandemiczna po raz kolejny zmusiła konsumentów do przełożenia ważnych uroczystości, co odegrało bardzo dużą rolę przy całokształcie popytu na złotą biżuterię w 4. kwartale.

Biżuteria: Azja

Mniejsze rynki azjatyckie nie stanowią wyjątku od globalnego trendu spadkowego, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na złotą biżuterię. Największe straty dotknęły Tajlandii i Indonezji, gdzie roczny popyt okazało się o połowę niższy w stosunku do 2019 roku. Wysokie lokalne ceny złota, zachęciły tajlandzkich konsumentów przede wszystkim do sprzedaży posiadanego złota. Najmniejsze spadki w ujęciu rok do roku odnotowały rynki Japonii i Korei Południowej – odpowiednio 19% i 16%. Ogólnie rzecz biorąc 4. kwartał w regionie Azji upłynął pod znakiem gotowości na potencjalną drugą falę infekcji, co odciągnęło uwagę konsumentów od zakupu produktów drugiej potrzeby.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Banki centralne – rynek złota 4 kwartał 2020 roku

W 2020 roku banki centralne zasiliły globalne rezerwy złota o 273 tony. Niemniej jednak zmiana kierunku w 3. kwartale zachwiała dotychczasowym wizerunkiem banków centralnych jako nabywców złota.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Banki centralne odpowiadają za zakup 44,8 ton złota netto w 4. kwartale – osiągnięty rezultat jest o 68% niższy rok do roku. W konsekwencji odnotowany został 60% spadek (272,9 tony) w porównaniu do 2019 roku, kiedy rezerwy banków centralnych zasiliło 668 ton złota. Chociaż 2020 rok był jedenastym rokiem z rzędu, kiedy banki centralne odnotowały zakupy netto, jednocześnie wielkość tych zakupów była najniższa od 2010 roku, kiedy ów trend się rozpoczął.

Liczba banków centralnym nabywających złoto ponownie przewyższyła liczbę sprzedających, przy czym za większość zakupów odpowiadają rynki wschodzące, które w większości mają niższy udział w całkowych rezerwach złota.

Największym nabywcom złota w skali roku był Bank Centralny Turcji, który zasilił swoje rezerwy o 134,5 tony, tym samym zwiększając całkowitą ilość posiadanego złota do 547 ton (42% całkowitych rezerw). Na drugim miejscu uplasowały się Indie, które dodały do swoich rezerw 38 ton złota. Z kolei trzecie miejsce przypadło Centralnemu Bankowi Federacji Rosyjskiej, który mimo ograniczenia zakupów, finalnie zwiększył rezerwy złota o 27,4 tony. Poza podium znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie – 23,9 ton, Katar – 14,5 ton oraz Kambodża – 5 ton, które również miały relatywnie duży udział w kształtowaniu się światowych rezerw.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

 

Technologia – rynek złota 4 kwartał 2020 roku

Pandemia COVID-19 postawiła przed rynkiem technologicznym wiele wyzwań. Niemniej jednak czynniki, które odpowiadały za znaczne ograniczenie popytu na złoto w technologii przez większość 2020 roku, w 4. kwartale częściowo odpuściły, otwierając przed sektorem drzwi do ożywienia.

W ujęciu rocznym popyt na złoto w sektorze technologicznym spadł o 7% do 301,9 tony. Zużycie złota w elektronice spadło o 5% w ciągu roku do 248 ton, przy czym większość spadków miała miejsce w I półroczu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na złoto w dentystyce oraz innych obszarach działalności technologicznej spadek ukształtował się na poziomie kolejno 16% i 15%.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Złoto w technologii: Elektronika

W ciągu roku zużycie złota w sektorze spadło o 5% do 248,1 tony. Głównym winowajcom takiego stanu rzeczy okazała się pandemia COVID-19, która pociągnęła za sobą znaczące zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz ograniczenie lub całkowite zamknięcie działalności wielu zakładów produkcyjnych.

W pewnym sensie liczne obostrzenia okazały się jednak wsparciem dla sektora – przejście na system pracy zdalnej zwiększyło zapotrzebowanie na takie urządzenia jak laptopy czy tablety, co w konsekwencji wpłynęło na 2% wzrost popytu rok do roku do 69,2 tony w 4. kwartale.

Złoto w technologii: sektor łączności bezprzewodowej

Sektor łączności bezprzewodowej w 4. kwartale kontynuował trend z poprzednich miesięcy roku, odnotowując wzrost na poziomie 2-4% rok do roku. Najsilniejszą gałęzią sektora ponownie okazała się technologia 5G, która prawdopodobnie będzie głównym katalizatorem dla zapotrzebowania na złoto na tym rynku w ciągu najbliższych miesięcy.

Złoto w technologii: pozostały przemysł i dentystyka

Zapotrzebowanie na złoto w dentystyce w 4. kwartale ponownie spadło do 2,9 tony (-8% rok do roku), podczas gdy popyt na złoto w innych gałęziach przemysłu zmalał o 4% rok do roku do 11,8 ton. Złoto w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę przy opracowywaniu nowych narzędzi diagnostycznych zawierających nanocząsteczki złota, które znajdują zastosowanie przy walce z pandemią COVID-19.

Podaż – rynek złota 4 kwartał 2020 roku

W 2020 roku całkowita podaż złota spadła o 4% rok do roku do 4633,1 ton. Nieznaczny spadek recyklingu w niewielkim stopniu przełożył się na zrównoważenie niskiej produkcji górniczej.

Produkcja i wydobycie złota w 4 kwartale 2020 roku

Wydobycie złota w 4 kwartale 2020 roku spadło o 3% rok do roku do 896,3 tony. Osiągnięty rezultat jest równoznaczny z najniższym wynikiem od 4. kwartału 2015 roku. W ujęciu rocznym produkcja w kopalniach złota ukształtowała się na poziomie 3400,8 ton, czyli o 4% niższym niż w 2019 roku.

Pandemia COVID-19 uderzyła w sektor wydobywczy, powodując konieczność wprowadzenia ograniczeń lub całkowitego zamknięcia kopalni na jakiś okres. W ujęciu regionalnym na zróżnicowanie produkcji wpływał rozwój sytuacji pandemicznej, a ten jak wiadomo miał niejednorodny przebieg w różnych regionach.

Na poziomie krajowym największego spadku doświadczyło Peru (-28%, czyli 40 ton), drugie miejsce przypadło Papui Nowej Gwinei (-27%, czyli 20 ton), trzecie Argentynie (-18%, czyli 9 ton), natomiast czwarte Chile (-15%, czyli 6 ton).

Niektóre kraje, takie jak Turcja (+21%, czyli 8 ton), Burkina Faso (+19%, czyli 12 ton), czy Kazachstan (+7%, czyli 5 ton) uchroniły się przed trendem spadkowym w związku z oddaniem do użytku nowo otwartych kopalń i rozbudową terenów poprzemysłowych.

Jeśli chodzi o perspektywy dla wydobycia i produkcji złota na 2021 rok, prawdopodobnie potencjalne zakłócenia w produkcji nie odbiją na sektorze tak trwałego piętna, jak miało to miejsce w 2020 roku. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach przerwy w produkcji zostaną ograniczone, co być może przełoży się na pozytywny całokształt wyników kopalń.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Recykling złota w 4. kwartale 2020 roku

W 4. kwartale recykling złota spadł o 1% rok do roku, a co za tym idzie ukształtował się na poziomie 328,6 ton. Finalnie w ciągu 2020 roku podaż złota z recyklingu wyniosła 1297,4 tony, jednocześnie osiągając najwyższy poziom od 2012 roku.

Wysoka podaż złota z recyclingu nie stanowi przedmiotu zaskoczenia biorąc pod uwagę poziom cen oraz tempo zmian na przestrzeni całego 2020 roku. Solidne, wręcz rekordowe ceny złota we wszystkich liczących się walutach, w połączeniu z dynamiką cen, wywarły znaczący wpływ na wielkość recyklingu złota.

Wraz z wejściem w drugie półrocze, które przyniosło przynajmniej częściowe zniesienie obowiązujących obostrzeń, nastąpił 7% wzrost recyklingu rok do roku odnotowany w 3. kwartale.

Recykling złota: Indie

Wzrost cen złota w lokalnej walucie spowodował, że indyjscy konsumenci zamiast sprzedawać złoto, woleli wymieniać je na prezenty ślubne. Co więcej, poprawa aktywności gospodarczej, która szła w parze ze stopniowym ożywieniem, w dużym stopniu ograniczyły konieczność sprzedaży złota przez indyjskich konsumentów. Warto nadmienić, że mieszkańcy Indii bardzo często decydowali się na zabezpieczenie kredytów złotem na wypadek niewypłacalności.

Recykling złota: Chiny

W 4. kwartale recykling złota w Chinach pozostał na wysokim poziomie (+9% kwartał do kwartału). Głównymi czynnikami, które napędzały trend były relatywnie wysokie ceny złota i ograniczenie zapasów biżuterii przez sprzedawców. Na przestrzeni całego 2020 roku recykling złota w Chinach wzrósł o 12% rok do roku – wielu konsumentów sprzedawało swoje zasoby złota w celu realizacji zysków.

Rynek złota na świecie – Raport za 4. kwartał 2020

Możesz chcieć również przeczytać