Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Rynek złota na świecie – skrót raportu za 2 kwartał 2020

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 30.07.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9232,18 PLN/oz
  
+ 79,37 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,16 PLN/oz
  
+ 5,09 PLN

W dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych opublikujemy pełny raport za drugi kwartał 2020 roku. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z głównymi czynnikami, które miały decydujący wpływ na rynek złota w drugim kwartale 2020 roku.

Drugi kwartał 2020 roku przyniósł 11%-owy spadek popytu na złoto w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Kluczowe znaczenie dla opisanego stanu rzeczy miał ponad 50%-owy spadek popytu na złoto jubilerskie w stosunku do 2 kwartału 2019 roku. Przyczyny zmniejszonego zainteresowania złotą biżuterią można upatrywać w załamaniu rynku, mającym źródło w pandemii COVID-19.

Istnieje prawdopodobieństwo, że ponowna możliwość organizacji ślubów i wesel pozytywnie wpłynie na ożywienie gospodarcze w tym segmencie.

Drugi kwartał 2020 roku okazał się bardzo pozytywny dla złota inwestycyjnego – odnotowany został rekordowy popyt, a wartość inwestycji w złoto przekroczyła niebotycznie wysoki poziom – 60 mld USD.

Jeśli chodzi o zasięg globalny popyt na złoto w monetach i sztabkach uległ zdecydowanej redukcji w związku ze znaczącymi spadkami na rynkach chińskim i indyjskim. W tym momencie warto jednak zaznaczyć, że rynek jest bardzo zróżnicowany – w Turcji popyt na złoto inwestycyjne osiągnął 7-letnie maksima, w USA wzrósł aż 4-krotnie, a rynki europejskie odnotowały najwyższy popyt od 2010 roku.

Grupa Tavex sprzedała na 9 europejskich rynkach aż 77% więcej złota inwestycyjnego w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku.

Rynek przesyła coraz więcej sygnałów, związanych z tym, że popyt na złoto inwestycyjne w trzecim kwartale 2020 w dalszym ciągu pozostanie bardzo silny – wzmożone zainteresowanie rynkiem królewskiego kruszcu wynika przede wszystkim z poszukiwania alternatywy dla lokat bankowych.

Niebagatelne znaczenie dla wzrostu popytu na złoto w drugim kwartale 2020 roku miały fundusze inwestycyjne lokujące środki w fizycznym złocie.

Banki Centralne w dalszym ciągu chętnie poszerzają swoje rezerwy w złocie, jednak w mniejszym wymiarze niż miało to miejsce w 2019 roku. Główną przyczyną spadku jest zawieszenie zakupów złota przez Centralny Bank Rosji.

Popyt technologiczny w drugim kwartale 2020 roku również uległ znacznej redukcji – o około 18% w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku.  Opisanego stanu rzeczy upatrywać można, podobnie jak w przypadku spadku popytu na złoto jubilerskie, w pandemii COVID-19.

Warto nadmienić, że redukcja popytu nie przeszkadza wzrostom cen przy jednoczesnych spadkach po stronie podaży – wydobycie spadło o 10%, natomiast recykling o około 8%.

Obok pandemii COVID-19, spadki w recyklingu w głównej mierze spowodowane są tym, że oszczędzający wolą zachować złotą biżuterię jako zabezpieczenie, a co za tym idzie rezygnują ze sprzedaży wyrobów jubilerskich na przetop.

Cena złota (XAU-PLN)
9232,18 PLN/oz
  
+ 79,37 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
124,16 PLN/oz
  
+ 5,09 PLN

Możesz chcieć również przeczytać