Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Słabość na rynku srebra jest wyolbrzymiona – Metals Focus

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 23.07.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9244,37 PLN/oz
  
- 13,25 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,85 PLN/oz
  
- 3,93 PLN
TavexNews: Słabość na rynku srebra jest wyolbrzymiona – Metals Focus

Obok złota jednym z najchętniej wybieranych kruszców jest srebro inwestycyjne. Na przestrzeni ostatniego roku cena tego metalu wystrzeliła w górę, korzystając na rosnącym popycie ze strony inwestorów detalicznych. Niemniej jednak od czasu pamiętnego, czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, podczas którego bank zasygnalizował możliwość wcześniejszej podwyżki stóp procentowych, w ślad za cenami złota, spadkowi uległy również ceny srebra.

Jakie czynniki napędzały wyprzedaż na rynku srebra?

O ile złoto zdołało odrobić część strat, srebro ma zdecydowanie większe trudności z wyjściem z trendu spadkowego.W pewnym stopniu jest to związane z obawami inwestorów o przyszły charakter ożywienia gospodarczego w obliczu rosnącej liczby zachorowań na mutację Delta koronawirusa i związaną tym możliwość wystąpienia kolejnej fali. W przypadku złota niepewność w tym zakresie, motywuje inwestorów do poszerzenia zasobów w tym metalu. W przypadku srebra sprawa wygląda z goła inaczej – potencjalne pogorszenie koniunktury może wykazać się negatywnym wpływem na popyt na srebro ze strony sektora przemysłowego, który stanowi lwią część zapotrzebowania na ten metal.

Czy obawy przez kolejną falą COVID-19 zagrażają popytowi na srebro ze strony przemysłu?

W opinii brytyjskiej firmy badawczej Metals Focus obawy inwestorów nie są uzasadnione, a wyprzedaż była podyktowana wyłącznie czynnikami strategicznymi (cena złota spadła do najniższego poziomu od 3 miesięcy), a nie fundamentalnymi – Metals Focus wciąż spodziewa się zdrowego popytu ze strony sektora przemysłowego, nawet wówczas, gdy rozprzestrzenianie się wariantu Delta obciąża oczekiwania dotyczące ożywienia.

„Warto zauważyć, że znacząca część niedawnej wyprzedaży na rynku srebra pochodzi od graczy taktycznych, o czym świadczy gwałtowny spadek pozycji długoterminowych na COMEX. Biorąc pod uwagę trend w dużej mierze wynikający z zakończonej wyprzedaży, po uwzględnieniu jastrzębiego trendu, pole do napływu nowych inwestycji jeszcze w tym roku, powinno doprowadzić do silnego odbicia cen srebra w nadchodzących miesiącach – czytamy w ostatnim raporcie Metals Focus. Odbiór przemysłowy srebra w 2021 roku pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia nowego rocznego szczytu od początku prowadzenia przez nas analiz, czyli od 2010 roku. Duża część tegorocznego wzrostu wynika z popytu na fotowoltaikę (…). Wybiegając w przyszłość, rosnące zobowiązania w zakresie neutralności węglowej w kilku kluczowych gospodarkach, w połączeniu z solidnym planem dla projektów fotowoltaicznych, powinny wzmocnić popyt na srebro”.

Podwyżki stóp procentowych tak, ale jeszcze nie teraz

Na łamach ostatniego raportu analitycy z Metals Focus wskazali również, że inwestujący w srebro mogą być spokojni, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych.

„W wielu gospodarkach rynki pracy pozostają daleko od stanu sprzed pandemii. W tym kontekście kontynuacja bardzo luźnej polityki monetarnej i fiskalnej w USA i innych krajach wydaje się nieunikniona” – czytamy w dalszej części raportu.

Niższe ceny srebra okazją dla inwestujących w fizyczną formę tego metalu

Podczas gdy rynek „papierowego” srebra wywiera presję na ceny tego metalu, w opinii brytyjskiej firmy badawczej, inwestujący w fizyczne srebro interpretują spadki jako okazję do poszerzenia swoich zasobów.

„Nasze badanie w zakresie inwestycji w monety bulionowe sugeruje, że sprzedaż tych produktów w ujęciu rok do roku wzrosła o 48% i 22% odpowiednio w Ameryce Północnej i Europie w pierwszej połowie 2021 roku. Kolejna oznaka siły popytu detalicznego pojawiła się wraz z wprowadzeniem na rynek odświeżonej wersji Amerykańskiego Srebrnego Orła” – wskazali analitycy z Metals Focus.

Cena złota (XAU-PLN)
9244,37 PLN/oz
  
- 13,25 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,85 PLN/oz
  
- 3,93 PLN

Możesz chcieć również przeczytać