Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Umocniony USD stoi na drodze wzrostom cen złota

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 25.03.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9262,83 PLN/oz
  
+ 2,73 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,10 PLN/oz
  
- 3,48 PLN
Umocniony USD stoi na drodze wzrostom cen złota

Ceny złota wyrażone w dolarach amerykańskich utrzymują się na stabilnym poziomie, mimo że rosnąca liczba przypadków zakażeń COVID-19 w Europie może przyczynić się do spowolnienia tempa ożywienia gospodarczego.

Złoto przekroczyło 6800 PLN/oz

Od początku tygodnia cena złota wyrażona w amerykańskiej walucie konsoliduje się w przedziale od 1725 do 1740 USD/oz – w chwili pisania tego tekstu kształtuje się na poziomie 1731,77 USD/oz (-0,25% w ciągu dnia).

Umocniony USD, którego indeks wzrósł do 92,867 (najwyższego poziomu od ostatnich dni listopada ubiegłego roku), nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji na wykresach cen złota w polskiej walucie. Aktualny kurs USD/PLN wyraźnie zbliża się do maksimów z początku listopada – w chwili pisania dolar kosztuje 3,9406 PLN (+0,77% w ciągu dnia). Słabość złotówki znajduje odzwierciedlenie w wyższych cenach złota, które powróciły w okolice poziomów z drugiego tygodnia lutego br. I tak o to, obecna cena uncji złota przekroczyła 6800 PLN/oz i kształtuje się na poziomie 6823,57 PLN, a więc odnotowuje dzienny wzrost o 0,63%.

Stabilizacja na amerykańskim rynku długu

Nie da się ukryć, że ostatnie tygodnie na rynku złota upłynęły pod znakiem rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które wywierały presję na ceny kruszcu.

Urzeczywistniające się perspektywy inflacyjne były głównym katalizatorem dla inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani, żeby zainteresować się właśnie amerykańskim rynkiem długu. Sprzyjające warunki ku wzrostowi rentowności tworzyły komentarze Przewodniczącego Rezerwy Federalnej – Jerome Powella – który interpretował je jako nadzieje na ożywienie gospodarcze i nie dostrzegał konieczności interwencji ze strony Banku Centralnego. Niemniej każda kolejna wypowiedź, która nie wnosiła nic nowego, poza tym, z czym rynki już zdążyły się oswoić po wcześniejszych komentarzach, w końcu doprowadziła do wyhamowania tych wzrostów. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia związana z zatwierdzonym przez Kongres i prezydenta USA olbrzymim pakietem stymulacyjnym, na którego skutki przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

W tej sytuacji, pula bodźców, które w ostatnich tygodniach napędzały wyraźny wzrost rentowności amerykańskich Treasuries, nieco się zmniejszyła. W chwili pisania tego tekstu, rentowność 10-letnich obligacji USA wynosi 1,607 (-0,45%).

Nowe obostrzenia w Polsce a rynek złota

Po dzisiejszym orędziu premiera Morawieckiego, Polska dołączyła do grupy krajów, gdzie w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną, zostaną zaostrzone dotychczasowe restrykcje. Pierwotnie mają one obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie, jednak nauczeni doświadczeniem inwestorzy podchodzą z dystansem do zapowiedzi rządu przy planowaniu przyszłych kroków inwestycyjnych. Najprawdopodobniej nowe obostrzenia okażą się kolejnym ciosem dla polskiej waluty, która już od dłuższego czasu boryka się ze słabością względem kluczowych, światowych walut.

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9262,83 PLN/oz
  
+ 2,73 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,10 PLN/oz
  
- 3,48 PLN

Możesz chcieć również przeczytać