Stwórz nowe powiadomienie cenowe

W 2021 ceny złota mogą przekroczyć granicę 2000 USD – Goldman Sachs

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 12.06.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9264,15 PLN/oz
  
+ 0,38 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,35 PLN
Według Goldman Sachs, w 2021 ceny złota mogą przekroczyć granicę 2000 USD

Według najnowszych prognoz Goldman Sachs – jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie – cena uncji złota w przyszłym roku osiągnie wartość przynajmniej 1800 USD. Goldman Sachs nie wyklucza jednak, że cena kruszcu przekroczy kluczową granicę 2000 USD, jeśli proces inflacji przyspieszy bardziej, niż do tej pory przewidywano.

Zależność pomiędzy zjawiskiem inflacji a ceną złota

Analitycy z Goldman Sachs przypuszczają, że po krótkiej pauzie ceny złota poszybują w górę – podobnie jak miało to miejsce podczas kryzysu finansowego z 2008-2009 roku.

Wzrost cen złota był ograniczony przez ostatnie dwa miesiące, po odnotowanych na początku wiosny spadkach spowodowanych masowym wyprzedawaniem posiadanych przez inwestorów aktywów w związku z pandemią COVID-19. Sytuacja na rynku kruszcu uległa gwałtownej zmianie wraz z wprowadzeniem przez rządy i banki centralne programów stymulacyjnych.

Obecna sytuacja przypomina pierwszą połowę 2009 roku, kiedy to pomimo przyspieszającego ożywienia gospodarczego i wzrostu cen akcji, złoto i realne stopy procentowe pozostały ograniczone, ponieważ Rezerwa Federalna utrzymywała ultra łatwą politykę pieniężną.” – dowiadujemy się z raportu Goldman Sachs. „Ostatecznie złoto gwałtownie odbiło się w trzecim kwartale 2009 roku, przy jednoczesnym spadku realnych stóp procentowych, ponieważ oczekiwania inflacyjne znacząco wzrosły, pozostawiając w tyle wzrost stóp nominalnych. Uważamy, że podobna dynamika może mieć miejsce dzisiaj, a przeszacowanie oczekiwań inflacyjnych jest katalizatorem dla wzrostu cen złota.”.

Jak będzie kształtowała się cena złota w nadchodzącym roku?

Według analityków z Goldman Sachs, złoto może również wspierać ponowne otwarcie gospodarek rynków wschodzących. Zainteresowanie złotem w Chinach wróciło do poziomu sprzed kryzysu, co jest pewnego rodzaju sygnałem o normalizacji popytu.

„Podsumowując, uważamy, że złoto wytrzyma krótkoterminową cykliczną rotację, prognozowaną przez naszego stratega i oczekujemy, że osiągnie wartość 1800 USD za uncję w ciągu najbliższych 12 miesięcy..

„Chociaż nie jest to kluczowa kwestia, interpretujemy ewentualne pojawienie się ryzyka nadwyżki inflacji powyżej dotychczasowych oczekiwań jako potencjalny czynnik napędzający ceny złota powyżej 2000 USD – czytamy dalej w raporcie Goldman Sachs. „Chociaż Rezerwa Federalna utrzymuje podwójny mandat inflacyjno-produktowy, w latach 2009–2011 była skłonna tolerować krótkoterminową inflację w celu wsparcia procesu ożywienia rynku pracy. Takie cykliczne przesunięcie między progową stopą inflacji a nominalnymi stopami procentowymi, może dodatkowo wpłynąć na obniżenie realnych stóp procentowych i wzrost cen złota..

Cena złota (XAU-PLN)
9264,15 PLN/oz
  
+ 0,38 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,35 PLN

Możesz chcieć również przeczytać