Stwórz nowe powiadomienie cenowe

„Cash is King?” – wartość gotówki na tle złota podważona

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 09.04.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9249,65 PLN/oz
  
- 5,22 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,73 PLN/oz
  
- 3,81 PLN
Gold is King! Wartość gotówki podważona

Podczas gdy ostatnimi dniami i tygodniami inwestorzy nieustannie skłaniali i skłaniają się ku gotówce w tych niepewnych czasach, Ray Dalio – założyciel Bridgewater Associates – wyraźnie zwrócił uwagę na to, że gotówka w porównaniu do aktywów takich jak złoto pozostaje “bezwartościowa”.

Gotówka czy złoto? Co „króluje” jako pieniądz?

Najczęściej zadawanym pytaniem, przed którym został kilkukrotnie postawiony założyciel Bridgewater Associates, w trakcie wtorkowego wydarzenia AMA (z ang. Ask Me Anything – „Zapytaj mnie o wszystko”) na Reddicie, brzmiało: „Kilka miesięcy temu powiedziałeś, że gotówka to śmieci – ale dziś gotówka jest królem. Co powiesz teraz?”.

Dalio bardzo cieszył się z tego, że będzie mógł rozwiać wszystkie wątpliwości co do prawdziwości i sensu swojej opinii, która nie uległa zmianie, nawet pomimo wybuchu pandemii koronawirusa.

„Wybuch pandemii koronawirusa miał negatywny wpływ na zyski oraz bilanse, a wartości aktywów spadły, co sprawiło, że gotówka wyglądała stosunkowo atrakcyjnie. Jednak co zrobiły w tej sytuacji wszystkie banki centralne? Wyemitowały kolejną tonę gotówki…” – zauważył Ray, po czym dodał, że „Kiedy zastanawiasz się, jakie aktywa są najbezpieczniejsze w posiadaniu i myślisz o gotówce, pamiętaj, że chociaż jej wartość nie ulega na bieżąco znaczącym zmianom w porównaniu do innych aktywów, to charakteryzuje się ona kosztowną ujemną wartością w stosunku do towarów i usług oraz wszystkich innych aktywów finansowych, który stanowi około kilku procent rocznie.”.

Złoto jako jedno z najbezpieczniejszych aktywów

Dalio dostrzega wartość aktywów takich jak złoto i akcje: „Nadal uważam, że gotówka to śmieci w porównaniu z innymi alternatywami, szczególnie tymi, które zachowują swoją wartość lub zwiększają ją w okresach reflacji, np. złoto i niektóre akcje.”.

Odpowiadając na pytanie dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej, założyciel Bridgewater Associates podkreśla, że dolar amerykański USD uważany jest za globalną i podstawową walutę rezerwową, co umożliwia rządowi USA emisję dodatkowej gotówki oraz udzielanie kredytów. „Podczas gdy Stany Zjednoczone mają znaczący udział w niemal 20% globalnej gospodarki, dolar amerykański jest podstawą dla około 70% światowych zakupów, sprzedaży, pożyczek… Wydaje mi się, że coraz częściej będą pojawiały się pytania od obligatariuszy – którzy dostrzegają i odczują negatywne realne i nominalne stopy procentowe, podczas gdy drukowana jest zbyt duża liczba pieniędzy – na temat tego, czy posiadane przez nich aktywa dłużne są dobrym magazynem bogactwa. Uważam, że gotówka, która jest nieoprocentowana, nie będzie najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym zasobem do utrzymania.” – oznajmił.

Silny dolar amerykański – jak długo?

Ray Dalio zaznaczył również, że obecny kryzys, powstały na skutek wybuchu pandemii koronawirusa, spowodował wzrost wartości dolara amerykańskiego, ponieważ „świat desperacko potrzebuje dolarów”, zauważając, że ta odnowiona siła dolara nie potrwa długo: „Posiadanie „światowej prasy drukarskiej do produkcji światowej waluty” jest równoznaczne z posiadaniem najważniejszego zasobu na świecie, szczególnie w czasach wzmożonego zapotrzebowania na gotówkę. Dlatego w chwili obecnej obserwujemy tak znaczący wzrost wartości dolara.” – uważa Dalio.

Nadejdzie jednak moment, kiedy taki stan rzeczy ulegnie zmianie, ponieważ niedobór dolarów w końcu zostanie zaspokojony ich wystarczającą ilością. Albo nie zostanie zaspokojony, a w przypadku wystąpienia drugiego scenariusza powstaną niewykonalne zobowiązania i restrukturyzacje, które zmniejszą zapotrzebowanie na dolary, co doprowadzi do osłabienia światowej waluty. Straci ona również na znaczeniu, jeśli Ci, którzy posiadają dług denominowany w dolarach, nie będą już dłużej chcieli go posiadać, ze względu na niewystarczające stopy procentowe, co doprowadzi do powstania tak wielu długów i pieniędzy denominowanych w dolarach, że wartość dolara ostatecznie straci na znaczeniu.

Opracowanie na podstawie artykułu kitco.com.

Cena złota (XAU-PLN)
9249,65 PLN/oz
  
- 5,22 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,73 PLN/oz
  
- 3,81 PLN

Możesz chcieć również przeczytać