Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Ważny opór przełamany. Cena złota najwyżej w 2022 roku

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 20.01.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9251,65 PLN/oz
  
- 2,75 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,77 PLN/oz
  
- 3,77 PLN
TavexNews: Ważny opór przełamany. Cena złota najwyżej w 2022 roku

Minioną sesję bez dwóch zdań można uznać za pomyślną dla metali szlachetnych – podczas gdy cena złota wyrażona w dolarach amerykańskich wzrosła do najwyższego poziomu od listopada 2021 roku przekraczając kluczowy opór na poziomie 1830 USD, cena srebra powróciła w okolice 24 USD/oz.  Pozytywny sentyment wobec metali szlachetnych nie pozostał bez wpływu również na cenę platyny i palladu, które podczas wczorajszej sesji odnotowały zwyżki rzędu kilku procent.

Strona popytowa (w końcu) pokazała swoją siłę

Za pozytywnymi zmiany na wykresach cen obu metali najprawdopodobniej stoi ożywienie po stronie popytowej, które zyskało dodatkowe wsparcie słabszego dolara amerykańskiego i niższych rentowności amerykańskiego długu – aktualnie rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oscyluje w okolicach minimów z wczorajszej sesji i w chwili pisania tego tekstu, tj. o godzinie 11:32 wynosi 1,831.

Aktualna cena złota wyrażona w dolarach amerykańskich wynosi 1837,14 USD/oz i notuje dzienny wzrost na poziomie 1,03%. Z kolei uncja srebra jest obecnie wyceniana na 24,19 USD (+1,76% w ciągu dnia). Jeśli chodzi o ceny platyny i palladu kształtują się one odpowiednio na poziomie 1040,50 USD/oz i 2068,77 USD/oz, tym samym notując dzienny wzrost kolejno o 1,56% i 3,36%.

Jak zacieśnianie polityki monetarnej w USA może wpłynąć na metale szlachetne?

Pozytywne dla metali szlachetnych zmiany wyraźnie wskazują, że mimo oczekiwań zacieśniania polityki monetarnej w USA obawy inflacyjne mają zdecydowanie większe znaczenie dla decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony kwestia zaostrzania polityki za oceanem w zasadniczym stopniu została już przez rynki zdyskontowana, a więc uwzględniona w ich aktualnych wycenach. Może więc okazać się, że nawet jeśli Rezerwa Federalna zakomunikuje zaostrzenie polityki, reakcja metali szlachetnych okaże się nieznaczna. Inwestorzy zdają sobie bowiem sprawę, że zbyt gwałtowne ruchy ze strony amerykańskich władz monetarnych mogłoby negatywnie wpłynąć na gospodarkę, a tym samym wesprzeć złoto w roli safe-haven. Wobec tego, niezależnie od decyzji Rezerwy Federalnej pozytywny sentyment wobec metali szlachetnych na tę chwilę wydaje się niezagrożony.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o roli czynnika nasilających się napięć na tle geopolitycznym pomiędzy Rosją a Ukrainą (więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Cena złota (XAU-PLN)
9251,65 PLN/oz
  
- 2,75 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
122,77 PLN/oz
  
- 3,77 PLN

Możesz chcieć również przeczytać