Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) na światowy rynek złota

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 25.02.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9549,27 PLN/oz
  
+ 41,47 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
121,07 PLN/oz
  
+ 1,76 PLN
Epidemia w Chinach – jaki będzie wpływ koronawirusa na cenę złota?

Światowa Rada Złota opublikowała niedawno oświadczenie dotyczące potencjalnego wpływu chińskiego koronawirusa SARS-Cov-2 na światowy rynek złota. Przed publikacją wspomnianego oświadczenia Rada uznała, że chociaż epidemia koronawirusa już i tak ma znaczący wpływ na gospodarkę światową (w szczególności na procesy produkcyjne), to zmierzenie jej ogólnego wpływu na globalny popyt na metale szlachetne jest trudnym, ale nie niemożliwym zadaniem.

Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na ceny złota

Próba “zmierzenia” potencjalnego wpływu koronawirusa jest o tyle trudna, że ciężko porównać aktualną sytuację do jakiegokolwiek innego momentu historycznego. Najbardziej odpowiednim historycznie, choć mimo wszystko mało pomocnym punktem odniesienia, jest nawiązanie do wydarzeń z 2003 roku, kiedy w Chinach rozprzestrzenił się wirus SARS. Wówczas na światowy rynek złota większy wpływ miał militarny atak Stanów Zjednoczonych na Irak, niż ówczesna epidemia wirusa SARS w Chinach i całej Azji.

Światowa rola Chin i zasoby złota

Co więcej, tak naprawdę nie możemy (nie powinniśmy) porównywać obecnej roli Chin w globalnej gospodarce do roli tego państwa sprzed blisko dwudziestu lat. W czasie epidemii wirusa SARS w 2003 roku PKB Chin wynosiło 1,7 bln USD, a do 2019 roku zanotowany został wzrost aż do 14,3 bln USD! W ubiegłym roku Chiny stały się drugą gospodarką świata co do wielkości pod względem nominalnym, ale zdecydowanie największą pod względem realnej siły nabywczej.

Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na światowe rynki złota oraz aktualnie odnotowywany wzrost cen złota wynika głównie z faktu, iż w 2020 roku Chiny stały się największym światowym sprzedawcą detalicznym złota. Aktualnie ich udział stanowi bagatela 30% globalnego popytu na złoto – dla kontrastu niecałe 20 lat temu, w 2003 roku, było to „tylko” 8%. I chociaż przewiduje się, że sprzedaż złota w Chinach spadnie w najbliższych latach o ok. 10–15%, to zwiększony popyt na złoto inwestycyjne – najbezpieczniejsze składnik majątku – powoduje wzrost cen tego kruszcu na całym świecie.

Jak koronawirus wpłynie na cenę złota?

Według Światowej Rady Złota stopień, w jakim koronawirus SARS-Cov-2 wpłynie na cenę uncji złota w przyszłości, będzie w głównej mierze zależeć od tego, jak szybko zakończy się kryzys. Dzięki szybkiemu opanowaniu rozprzestrzeniania się wirusa i zakończeniu epidemii wpływ na cenę złota będzie ograniczony czasowo i jedynie marginalny. Jeśli jednak COVID-19 nadal będzie się roznosić, docierając do państw i terytoriów coraz to odleglejszych od źródła epidemii, powinniśmy spodziewać się dużej presji na ceny złota i konkretnych ruchów ze strony rynków finansowych, ponieważ majątek w złocie to zawsze bezpieczna klasa aktywów – szczególnie w czasach globalnych kryzysów.

Opracowanie na podstawie artykułu tavid.ee.

Możesz chcieć również przeczytać