Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Wystąpienie J. Powella. Rezerwa Federalna potwierdziła dotychczasowe stanowisko

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 11.02.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9264,97 PLN/oz
  
+ 15,69 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
126,98 PLN/oz
  
+ 1,34 PLN
Rezerwa Federalna potwierdziła dotychczasowe stanowisko

Rezerwa Federalna niezmiennie opowiada się za kontynuacją obranego wcześniej kursu w zakresie prowadzenia polityki monetarnej.

Rynek pracy w USA przyjmuje kolejne ciosy

Wczorajsza wypowiedź Przewodniczącego Rezerwy Federalnej, której motywem przewodnim było wezwanie do „zaangażowania całego społeczeństwa” w powrót Amerykanów do pracy, nie wpłynęła znacząco na akcję cenową na wykresach cen złota.

Co prawda, niedługo po wystąpieniu Powella złoto przekroczyło opór na poziomie 1850 USD/oz, niemniej jednak wystarczyła zaledwie chwila, żeby ceny kruszcu znalazły się poniżej tego pułapu. W chwili pisania tego tekstu cena złota SPOT wyrażona w dolarach amerykańskich kształtuje się na poziomie 1839,98 USD/oz (-0,05% w ciągu dnia). Z kolei na wykresach cen złota w złotówkach obserwujemy wzrost o 0,46% w ujęciu dziennym (około 6840 PLN/oz). Rozbieżność na wykresach w dużej mierze leży w obecnym kursie pary walutowej USD/PLN – w chwili pisania tego tekstu dolar kosztuje 3,7142 PLN (+0,45% w ciągu dnia).

Podczas wczorajszego wystąpienia Powell przypomniał o priorytetach, którym podporządkowane są działania Rezerwy Federalnej. Jednocześnie porównał obecną sytuację w sektorze zatrudnienia do tej, która miała miejsce po zakończeniu II Wojny Światowej, kiedy rynek pracy stanął w obliczu poważnego wyzwania, jakim było zatrudnienie milionów powracających żołnierzy. Powell powołał się na ustawę z 1946 roku, na której mocy rząd zobowiązał się do „użycia wszelkich możliwych środków”, aby zapewnić każdemu chętnemu i zdolnemu do pracy „przydatne zatrudnienie”.

Pandemia doprowadziła do największego 12-miesięcznego spadku aktywności zawodowej co najmniej od 1948 roku. Obawa przed zakażeniem i redukcja zatrudnienia w najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorach, takich jak restauracje, hotele i lokale rozrywkowe, doprowadziła do wycofania się siły roboczej” – oznajmił Powell.

Skala problemów na amerykańskim rynku pracy większa niż mogłoby się wydawać?

Chociaż stopa bezrobocia w USA w ubiegłym miesiącu gwałtownie spadła z ponad 14% do 6,3%, Powell zauważył, że statystyki w pełni nie oddają całokształtu negatywnego wpływu pandemii na amerykański rynek pracy.

„Biorąc pod uwagę liczbę ludzi, którzy stracili pracę i prawdopodobieństwo, że niektórzy będą mieli trudności ze znalezieniem pracy w gospodarce po pandemii, osiągnięcie i utrzymanie maksymalnego zatrudnienia będzie wymagać czegoś więcej niż tylko wsparcia ze strony polityki pieniężnej” – wskazał Powell. „Niezbędne będzie zaangażowania całego społeczeństwa, w tym całego rządu i sektora prywatnego”.

W obliczu osłabienia, które dotknęło amerykański rynek pracy, Powell ponownie podkreślił wcześniejsze zobowiązania Rezerwy Federalnej do utrzymania obecnej akomodacyjnej polityki pieniężnej. Jednocześnie potwierdził, że wraz z ożywieniem gospodarczym koszty pożyczek zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych pozostaną na niskim poziomie.

Powell opowiada się za koniecznością działania na dużą skalę

Uwagi Przewodniczącego Rezerwy Federalnej w zakresie kompleksowego wsparcia sektora zatrudnienia są zgodne z propozycjami prezydenta USA – Joe Bidena – i byłej Przewodniczącej Rezerwy Federalnej – Janet Yellen – która obecnie piastuje stanowisko Sekretarz Skarbu.

„Całkowite uświadomienie sobie korzyści, które wynikają z silnego rynku pracy, będzie wymagało stałego wsparcia zarówno w ramach polityki krótkoterminowej, jak i inwestycji długoterminowych, tak aby każdy, kto poszukuje pracy, miał umiejętności i możliwości, które pozwolą mu przyczynić się do poprawy koniunktury” – powiedział Powell.

Komentarz Powella pojawił się krótko po tym, jak administracja Joe Bidena poczyniła kolejne poważne kroki w przeforsowaniu pakietu stymulacyjnego o wartości 1,9 biliona dolarów. Co więcej, prezydent zapowiedział szereg poważnych zmian w zakresie działań infrastrukturalnych, które według szacunków niektórych analityków będą kosztowały budżet USA biliony dolarów.

Reasumując, wczorajsze przemówienie Przewodniczącego Rezerwy Federalnej nie zrobiło większego wrażenia na rynkach. Powell niejako powtórzył ustalenia, które zapadły podczas styczniowego posiedzenia FOMC. Sposób argumentacji pozwala sądzić, że jest on przeciwnikiem nagłych zmian w zakresie polityki monetarnej, a Rezerwa Federalna będzie czekała z ich wprowadzeniem tak długo, aż nie otrzyma od rynku wyraźnych sygnałów.

„Oczekujemy, że właściwe będzie utrzymanie stopy funduszy federalnych w obecnym, akomodacyjnym, docelowym przedziale, dopóki warunki na rynku pracy nie osiągną poziomów odpowiadających maksymalnemu zatrudnieniu, a inflacja nie wzrośnie do 2% – podsumował Powell.

Na ten moment prognozy ekonomistów przewyższyły stan faktyczny – wskaźnik CPI (ang. consumer price index) w USA w styczniu wyniósł 0,3% miesiąc do miesiąca i 1,4% rok do roku. Z kolei inflacja bazowa w ujęciu rok do roku odnotowała spadek do 1,4% z 1,6% i wykazała się zerową dynamiką miesiąc do miesiąca.

Cena złota (XAU-PLN)
9264,97 PLN/oz
  
+ 15,69 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
126,98 PLN/oz
  
+ 1,34 PLN

Możesz chcieć również przeczytać