Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Ziścił się najgorszy scenariusz! Dwucyfrowa inflacja w Polsce

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 01.04.2022
Cena złota (XAU-PLN)
9757,82 PLN/oz
  
+ 78,62 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
116,44 PLN/oz
  
+ 0,60 PLN
TavexNews: Ziścił się najgorszy scenariusz! Dwucyfrowa inflacja w Polsce

Po chwilowym spadku inflacji w lutym 2022 roku – będącego efektem obniżenia stawek VAT na żywność, energię oraz paliwa – nie pozostał już nawet kurz. Inflacja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom w XXI wieku. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 10,9% w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2021 roku. Jeszcze większe wrażenie robi miesięczna dynamika wzrostu cen, która według GUS była najwyższa od stycznia 1996 roku i wyniosła 3,2%.

Inflacja w Polsce coraz bardziej się rozpędza

Chociaż ekonomiści w większości spodziewali się, że marcowy odczyt przekroczy 10%, konsensus oczekiwań rynkowych (10,1% w ujęciu rok do roku) okazał się niższy niż rzeczywistość. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich miesiącach prognozy ekonomistów coraz wyraźniej się „rozjeżdżają”, co jedynie dodatkowo podkreśla skalę problemu. Niemniej jednak najnowsze dane inflacyjne u naszych zachodnich sąsiadów, które pojawiły się w ostatnich dniach, dały jasny sygnał, że ten, kto liczył na niewielki wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę na ceny na stacjach paliw, żył w ułudzie. Wobec tego nasuwało się pytanie nie „czy”, a „jak bardzo” będzie źle.

Niestety dużo wskazuje, że inflacja już dawno wymknęła się spod kontroli, a wojna w Ukrainie jedynie dodatkowo podkręciła oczekiwania dalszego wzrostu cen. Z tej perspektywy jak najbardziej zasadne wydają się prognozy, według których wysoka inflacja będzie nam towarzyszyła jeszcze przez dłuższy czas. Nawet Narodowy Bank Polski pozostawił za sobą narrację o „przejściowej inflacji” i spojrzał prawdzie w oczy – według najnowszej projekcji NBP w 2022 roku śródroczna inflacja wyniesie 10,8%, natomiast w 2023 roku będzie to 9,0%. Uczestnicy badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Opinie24.pl na zlecenie Tavex wskazują, że w związku z wojną w Ukrainie aż 71% Polaków obawia się, iż wzrost cen będzie znacząco wyższy niż w 2021 roku, natomiast 19% ankietowanych twierdzi, że będzie on nieznacznie niższy. Jedynie 3% badanych uznało, że wzrost wystąpi, jednak będzie nieznacznie niższy niż w 2021 roku lub że będzie on znacznie niższy. 8% uczestników badania wskazało, że wojna w Ukrainie nie będzie miała wpływu na inflację w Polsce.

Wszystko to sprawia, że Polacy coraz częściej decydują się na zainwestowanie swoich oszczędności w celu przeniesienia ich wartości w czasie. Od początku pandemii COVID-19 coraz większą popularnością cieszy się złoto inwestycyjne, które jest powszechnie traktowane jako zabezpieczenie przed inflacją. Najlepszym odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania kruszcem są wyniki Tavex, które wyraźnie wskazują, że mimo osiągnięcia przez złoto ATH w polskiej walucie Polacy nie zniechęcili się do inwestycji, tym samym obrazując wiarę w rolę tego metalu.

Możesz chcieć również przeczytać