Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złoto króluje w Wietnamie. Co wpływa na jego status w regionie? – raport WGC

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 28.04.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9384,59 PLN/oz
  
+ 5,62 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
118,54 PLN/oz
  
+ 0,24 PLN
Złoto króluje w Wietnamie. Co wpływa na jego pozycję w regionie? – raport WGC

Zazwyczaj, kiedy mówimy o popycie na złoto w Azji, mamy na myśli dwa dominujące w skali globalnej rynki złota, tj. Chiny i Indie. Niemniej jednak nie są to jedyne kraje, gdzie pozycja tego kruszcu jest znacząca – złoto cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów w Wietnamie, czego najlepszym dowodem są ostatnie dane Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council).

Rola złota w portfelach wietnamskich inwestorów

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy inwestorzy z Wietnamu bardzo chętnie kierowali kapitał w kierunku złota – ponad 70% respondentów zadeklarowało, że w tym okresie dodało jakąś część tego kruszcu do swojego portfela inwestycyjnego. Z kolei 68% ankietowanych wskazało na złoto inwestycyjne jako pierwszy wybór, gdyby zdecydowali się na zainwestowanie oszczędności.

Złoto króluje w Wietnamie

Co zdaniem Wietnamczyków przemawia za inwestycją w złoto?

Opinie wietnamskich inwestorów w zakresie zalet inwestycji w złoto są zbieżne z panującym w zdecydowanej większości regionów przekonaniem o jego fundamentalnej roli bezpiecznej przystani. Respondenci pozostali zgodni, że złoto jest doskonałym zabezpieczeniem nie tylko przed niepewnością na tle politycznym i gospodarczym, ale również przed inflacją – największą bolączką walut fiducjarnych. Aż ośmiu na dziesięciu inwestorów twierdzi, że złoto jest w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa w perspektywie długoterminowej.

Złoto króluje w Wietnamie. Co wpływa na jego pozycję w regionie? – raport WGC

Wietnamscy inwestorzy opowiadają się za liberalizacją rynku złota

Krajowy rynek złota podlega licznym regulacjom, przez co wietnamscy inwestorzy stoją przed licznymi ograniczeniami w zakresie inwestycji w ten kruszec. Raport WGC ujawnił silne poparcie dla wprowadzenia środków, które otworzyłyby przed inwestorami nowe możliwości inwestowania w złoto. Niewykluczone, że dynamiczny rozwój w zakresie technologii FinTech mógłby umocnić pozycję tego kruszcu Wietnamie.

Złoto króluje w Wietnamie. Co wpływa na jego pozycję w regionie? – raport WGC

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Chociaż bardzo duża część wietnamskich inwestorów – aż 80% ankietowanych – zadeklarowała, że miała już styczność ze złotem, tzn. w przeszłości inwestowała w ten kruszec i rozważa zakupy w przyszłości, 10% inwestorów, wskazało, że nie ulokowałoby w nim oszczędności. Warto jednak wskazać, że w opinii większości źródło problemu nie leży w braku zalet tej inwestycji, lecz w niewystarczającej wiedzy i przekonaniu, że ​​lokowanie kapitału w złocie przekracza ich możliwości finansowe. Kolejne 9% ankietowanych, którzy nigdy wcześniej nie inwestowali w złoto, nie wyklucza zakupów tego kruszcu w przyszłości.

Złoto króluje w Wietnamie. Co wpływa na jego pozycję w regionie? – raport WGC

 

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Możesz chcieć również przeczytać