Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złoto ponownie zyskuje w oczach inwestorów

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 26.10.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9261,56 PLN/oz
  
- 4,55 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,26 PLN/oz
  
- 3,46 PLN
TavexNews: Złoto ponownie zyskuje w oczach inwestorów

Chociaż ostatnie komentarze amerykańskich władz monetarnych wyraźnie wskazują, że Rezerwa Federalna jest coraz bliższa podjęcia decyzji o rozpoczęciu zacieśniania warunków finansowych, inwestorzy zdają się nie wierzyć, że działania banku będą w stanie doprowadzić do wyhamowania presji inflacyjnej.

Oczekiwania inflacyjne wymykają się spod kontroli

Złoto, które powszechnie uznawane jest za formę zabezpieczenia przed inflacją w ostatnich dniach znacząco zyskało. Uczestnicy rynku zdają sobie bowiem sprawę, że źródła obecnego środowiska inflacyjnego nie są napędzane jedynie popytem konsumpcyjnym – tak jak miało to miejsce w ostatnich latach – lecz problemami natury podażowej, zerwanymi łańcuchami dostaw, rosnącymi cenami surowców energetycznych. W tej sytuacji, dotychczas forsowana przez banki centralne narracja o „przejściowym” charakterze inflacji coraz bardziej traci na wiarygodności. Z resztą nawet przedstawiciele najważniejszych z punktu widzenia globalnej gospodarki banków centralnych – do których niewątpliwie należy Rezerwa Federalna – zaczynają dostrzegać zagrożenie. Jednocześnie mają oni związane ręce – przy obecnym poziomie zadłużenia przestrzeń do zmian w parametrach polityki monetarnej jest wyraźnie ograniczona.

Co więcej, nawet jeśli Rezerwa Federalna zgodnie z zapowiedzią rozpocznie zmniejszenie skali dodruku reakcja rynku złota może okazać się nieznaczna. Wynika to z tego, że na przestrzeni ostatnich tygodni przedstawiciele amerykańskich władz monetarnych zasadniczo przy każdej okazji sygnalizowali zamiar ograniczania skali QE. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że uczestnicy rynku już wycenili ten ruch, a biorąc pod uwagę, że na tę chwilę podwyżka stóp procentowych w USA wydaje się odległą przyszłością, maleje liczba czynników, które stanowią potencjalne zagrożenie dla dobrej passy na rynku złota.

Wczorajsze umocnienie dolara, które przełożyło się na wzrost ceny złota wyrażonej w polskiej walucie do najwyższego poziomu od stycznia tego roku, dzisiaj wyraźnie wyhamowało. W chwili pisania tego tekstu, tj. o godz. 11:16 cena uncji złota wyrażona w amerykańskiej walucie wynosi 1802,52 USD i notuje dzienny wzrost na poziomie 0,15%. Z kolei cena uncji tego metalu w złotówkach kosztuje 7158,59 PLN (+0,06% w ciągu dnia).

Cena złota (XAU-PLN)
9261,56 PLN/oz
  
- 4,55 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,26 PLN/oz
  
- 3,46 PLN

Możesz chcieć również przeczytać