Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złoto to nie tylko zabezpieczenie przed inflacją – Kristina Hooper

Autorem artykułu jest Aleksander – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 20.06.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9262,57 PLN/oz
  
- 5,39 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,48 PLN

Jednym z głównych czynników, który wpłynął na zwiększenie długoterminowej presji inflacyjnej, jest prowadzanie bezprecedensowej polityki pieniężnej. Taka sytuacja bardzo korzystnie wpływa na rynek złota, wspierając długoterminowy wzrost wartości kruszcu.

Co wpływa na niepokój inwestorów?

Kristina Hooper – Dyrektor ds. Globalnych Inwestycji w Invesco – oznajmiła, że inwestorzy powinni poświęcić zdecydowanie więcej uwagi niepewności gospodarczej, aby zmienić miesięczną rozpiętość cenową.

W ostatnim wywiadzie Kristina Hooper wspomniała, że mimo poprawy niektórych danych ekonomicznych w ostatnim czasie, globalna gospodarka potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, aby przynajmniej częściowo wrócić do normalnego funkcjonowania i odbudować to, co uległo dewastacji przez pandemię COVID-19. Zaznaczyła również, że ogromną przeszkodę do powrotu na właściwe tory stanowi zagrożenie drugą falą koronawirusa. Niepokój co do wystąpienia wspomnianej ewentualności jeszcze bardziej wzmaga niepokój oraz niepewność gospodarczą.

„Jesteśmy w otoczeniu, w którym zdecydowanie udziela się optymizm związany z możliwością wystąpienia ożywienia w kształcie litery V. Ale… prawdopodobnie jest źle umieszczony.” – powiedziała Hooper.

Trwająca pandemia COVID-19 nie jest jednak jedyną komplikacją, z którą przyszło zmierzyć się inwestorom – Kristina zauważyła, że dodatkową uwagę inwestorów przyciągają rosnące napięcia geopolityczne pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, czy niepewność polityczna w Ameryce przed wyborami w 2020 roku.

Nie tylko inflacja

Wszystko, co w tej chwili obserwujemy, może okazać się katalizatorem dla wzrostu cen złota. Wszystko, co postrzegane jest jako destrukcyjne.” – oznajmiła Hooper. „Z pewnością wskaźnik mierzący progową stopę inflacji uległ poprawie po osiągnięciu najniższego poziomu w marcu, ale w rzeczywistości istnieje zdecydowanie więcej różnych czynników, które wpływają na ceny złota. Nie skupiałabym się na inflacji, który jako jedyny czynnik może kształtować ceny złota.”.

Hooper zaznaczyła, że atrakcyjność złota w najbliższym czasie będzie większa, szczególnie w obliczu deklaracji Rezerwy Federalnej, związanej z utrzymaniem stóp procentowych na zerowym poziomie przez najbliższe 2 lata: „Obniżenie stóp procentowych i obietnica utrzymania ich na niskim poziomie przez dłuższy czas sprawią, że aktywa takie jak złoto zyskają na atrakcyjności w oczach inwestorów. Koszt alternatywny posiadania złota spada.”.

Gdzie inwestorzy powinni lokować swoje oszczędności?

Zapytana o to, czy skłaniałaby się ku fizycznemu kruszcowi, czy też złotym akcjom, Hooper odpowiedziała, że woli fizyczny metal.

„Patrzę na złoto pod kątem korzyści, jakie gwarantuje w dobrze zdywersyfikowanym portfelu” – kończy Hooper, dodająca, że „Jedną z tych korzyści jest dywersyfikacja, która obniża korelację z innymi klasami aktywów, takimi jak akcje. Dlatego wolałabym fizyczne złoto (…).”.

Cena złota (XAU-PLN)
9262,57 PLN/oz
  
- 5,39 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,37 PLN/oz
  
- 3,48 PLN

Możesz chcieć również przeczytać