Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złoto w PLN coraz bliżej historycznego rekordu

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 15.11.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9260,47 PLN/oz
  
- 3,80 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,27 PLN/oz
  
- 3,47 PLN
TavexNews: Złoto w PLN coraz bliżej historycznego rekordu

Ubiegłotygodniowy odczyt wskaźnika CPI w USA, który pokazał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do najwyższego poziomu od przeszło 30 lat, dla wielu inwestorów okazał się impulsem do poszerzenia zasobów w złocie – niedługo po publikacji danych cena metalu wyrażona w dolarach amerykańskich wzrosła do najwyższego poziomu od czerwca tego roku!

Rosnące oczekiwania inflacyjne sprzyjają rynkowi złota

Wzrost ceny złota był odpowiedzią na obawy, które towarzyszą inwestorom już od wielu miesięcy – inflacyjna rzeczywistość kłóci się z forsowaną przez większość banków centralnych narracją o jej przejściowym charakterze. Oczywiście w świadomości uczestników rynku pojawia się pytanie, czy w świetle najnowszych danych Rezerwa Federalna nie zdecyduje się podjąć bardziej agresywnych działań w zakresie zacieśniania polityki pieniężnej, lecz nastroje na globalnych rynkach wskazują, że na ten moment obawy te nie są brane na poważnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że istnieją. W tym świetle szczególnie istotne wydają się zaplanowane na ten tydzień wystąpienia przedstawicieli FOMC, na podstawie których uczestnicy rynku będą starali się wycenić prawdopodobieństwo potencjalnych, szybszych zmian w parametrach polityki monetarnej. Jeśli członkowie Komitetu utrzymają w mocy dotychczasową narrację o zamiarze bardzo powolnego zacieśniania polityki, złoto może zyskać argument za kontynuacją wzrostów. Z drugiej strony ostatnie zmiany na rynku złota mogą skłonić niektórych inwestorów do realizacji zysków. Dużo wskazuje jednak, że to dopiero początek dobrej passy dla tego metalu!

Rażąca słabość polskiej waluty

Z perspektywy posiadaczy polskiej waluty warto zwrócić uwagę na utrzymującą się słabość złotego, któremu decyzja polskich władz monetarnych o dwóch podwyżkach stóp procentowych w zasadzie wcale nie pomogła. Co więcej, mimo oczekiwanej kolejnej podwyżki w grudniu, światło nadziei na poprawę sytuacji pozostaje nikłe.

Słabość złotego nie pozostaje bez wpływu na cenę złota wyrażoną w polskiej walucie, która wielkimi krokami zbliża się do osiągniętego w sierpniu ubiegłego roku historycznego rekordu. Zainteresowanie złotem wśród polskich inwestorów jest tym większe, że poszukują w nim nie tylko ochrony przed inflacją, ale również zabezpieczenia przed przyspieszającym osłabieniem polskiej waluty. W chwili pisania tego tekstu, tj. o godzinie 14:38 cena uncji złota w złotówkach wynosi 7561,54 PLN i notuje dzienny wzrost na poziomie 0,09%.

Cena złota (XAU-PLN)
9260,47 PLN/oz
  
- 3,80 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,27 PLN/oz
  
- 3,47 PLN

Możesz chcieć również przeczytać