Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Złotówka odzyskuje siły. Czy to okazja dla polskich inwestorów?

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 13.04.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9264,19 PLN/oz
  
+ 13,09 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,12 PLN/oz
  
- 3,34 PLN
TavexNews: Złotówka odzyskuje siły. Czy to okazja dla polskich inwestorów?

Ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych dla polskiej waluty – punktem kulminacyjnym okazał się spadek kursu PLN/EUR do najniższego poziomu od 12 lat i powrotu złotówki w okolice notowań na poziomie 4 PLN za dolara.  

Złote warunki dla posiadaczy polskiej waluty 

Od końcówki marca jesteśmy świadkami stopniowej aprecjacji polskiej waluty, która krok po kroku dąży do odbudowania swojej pozycji. Jednocześnie osłabienie dolara amerykańskiego, którego aktualną kondycję odzwierciedla indeks DXY (monitoruje kurs dolara wobec koszyka innych walut), przełożyło się na spadek cen złota w złotówkach, czyniąc je bardziej atrakcyjnym, tj. tańszym w oczach posiadaczy naszej ojczystej waluty.   

W chwili pisania tego tekstu kurs USD/PLN wynosi 3,8230 złotego, co jest równoznaczne ze spadkiem o około 15 groszy względem marcowego szczytu odnotowanego w ostatnich dniach ubiegłego miesiąca. Analogicznie zmieniała się sytuacja na wykresach cen złota w złotówkach, która uzależniona jest od bieżącej kondycji naszej waluty względem dolara amerykańskiego. Aktualna cena uncji trojańskiej oscyluje w okolicach 1725 USD, a więc odnotowuje spadek o 0,73% w ciągu dnia. Z kolei cena złota wyrażona w złotówkach spadła w okolice miesięcznych minimów – w chwili pisania tego tekstu kształtuje się na poziomie 6611, 93 PLN/oz (-0,32% w ciągu dnia).   

Warto nadmienić, że aprecjacja polskiej waluty może okazać się krótkofalowa ze względu na politykę monetarną Narodowego Banku Polskiego, która skupia się na celowym osłabianiu złotego.  

Otoczenie makroekonomiczne nadal sprzyja złotu  

W ostatnim wywiadzie Juan Carlos Artigas  Dyrektor ds. Inwestycji w Światowej Radzie Złota (ang. World Gold Council) – ocenił, że z pozoru lepsza sytuacja pandemiczna oparta na postępach w dystrybucji szczepionek, w rzeczywistości nie zmniejsza ilości wyzwań, przed którymi przyjdzie stanąć globalnej gospodarce.  

Otoczenie makroekonomiczne wskazuje, że w 2021 roku ceny złota wciąż będą mogły liczyć na wsparcie  ocenił Artigas. 

Rosnące rentowności nie takie straszne, jak je malują  

Ekspert uspokoił inwestorów, że rosnące rentowności obligacji skarbowych są jak najbardziej naturalną reakcją na oczekiwania, co do silnego ożywienia po pandemii i nie należy się ich bać. Artigas przypomniał, że banki centralne, na czele z Rezerwą Federalną, nie będą dążyły do szybkiego zacieśniania warunków finansowych i spodziewają się utrzymania stóp procentowych w okolicach zera w dającej się przewidzieć przyszłości 

Z perspektywy rynku złota najistotniejsze są deklaracje Rezerwy Federalnej, a ta z posiedzenia na posiedzenie utwierdza rynki w przekonaniu, że nie przystąpi do zacieśniania warunków finansowych do czasu, kiedy gospodarka nie wróci na właściwe tory.  

Faktycznie w tym roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost rentowności, ale z perspektywy historycznej pozostają na bardzo niskich poziomach  wskazał specjalista„Nawet jeśli rentowność dziesięcioletnich obligacji USA osiągnie 2,5%, to znowu, z historycznego punktu widzenia, będzie wciąż bardzo niska”. 

W chwili pisania tego tekstu rentowność 10-letnich obligacji USA wynosi 1,691 (+0,88%) i chociaż jak słusznie zauważył Artigas, pozostaje bardzo niska, jak na historyczne standardy, nie wywiera na złoto tak dużej presji, jak miało to miejsce w ostatnich tygodniach – cena złota zdaje się czuć coraz bardziej komfortowo powyżej poziomu 1700 USD/oz.  

Inflacja wciąż dyktuje warunki  

Mimo że Artigas nie wykluczył dalszych wzrostów na amerykańskim rynku długu, powiedział, że inwestorzy powinni kierować swoją uwagę głównie w kierunku inflacji. Ekspert wyjaśnił, że jeśli inflacja zacznie rosnąć szybciej niż nominalna rentowność obligacji, to realne rentowności pozostaną bliskie historycznych minimów, a to z kolei jest istotnym czynnikiem wspierającym metale szlachetne. 

Całokształt wpływu pandemii nadal pozostaje nieznany”  powiedział Artigas„Nie znamy skutków ubocznych wszystkich bodźców, które zostały wpompowane w globalną gospodarkę. Spodziewamy się, że inwestorzy wciąż będą upatrywać w złocie zabezpieczenia przed tym ryzykiem.  

NBP nie wyklucza przekroczenia celu inflacyjnego  

Dodatkowo, część banków centralnych zadeklarowała tolerancję na przekroczenie ustalonych celów inflacyjnych, żeby zapewnić gospodarkom wsparcie w okresie pokryzysowej rekonwalescencji. Takie stanowisko objął również Narodowy Bank Polski, co po raz kolejny potwierdził Prezes NBP podczas ubiegłotygodniowej konferencji online.  

Spodziewamy się, że roczny wskaźnik CPI w kolejnych miesiącach wzrośnie (…). Do tego przyczynią się przede wszystkim efekty bazy, ale nie tylko. Do tej bazy dochodzą kwestie związane z rozwojem kryzysu pandemicznego, z kolejną falą pandemii; to są oczywiście rzeczy, których nie mogliśmy przewidzieć” – wskazał Glapiński. Ewentualne przejście inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu jest być może przejściowo możliwe i dopuszczamy, by te wskaźniki wyraźnie się podwyższyły”.  

Warto przypomnieć, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych mierzonych przy pomocy wskaźnika CPI wzrosły o 3,2% w ujęciu rok do roku i o 1,0% względem ubiegłego miesiąca, a tym samym przekroczyły konsensus oczekiwań rynkowych, które zakładały wzrost na poziomie 2,9% w ujęciu rok do roku i 0,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca.  

Z kolei według danych Eurostatu w lutym 2021 roku inflacja mierzona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP) ukształtowała się na poziomie 3,6% rok do roku, co w rezultacie po raz kolejny pozwoliło Polsce stanąć na „zaszczytnym” pierwszym miejscu na podium w rankingu wysokości inflacji w Unii Europejskiej.  

Aleksandra Olbryś – Analityk ds. Rynku Złota w Tavex, autorka serii TavexNews

Cena złota (XAU-PLN)
9264,19 PLN/oz
  
+ 13,09 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,12 PLN/oz
  
- 3,34 PLN

Możesz chcieć również przeczytać