Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Perspektywy dla wydobycia złota w 2021 roku – Newmont Corporation

Autorem artykułu jest Aleksandra Olbryś – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 09.12.2020
Cena złota (XAU-PLN)
9254,83 PLN/oz
  
- 13,76 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,47 PLN/oz
  
- 3,96 PLN
TavexNews: Perspektywy dla wydobycia złota w 2021 roku

Największa na świecie firma wydobywająca złoto – Newmont Corporation – w ostatnim oświadczeniu zapowiedziała, że na przestrzeni najbliższych 5 lat spodziewa się stabilnej produkcji złota na poziomie od 6 do 7 milionów uncji rocznie.

Jakie cele postawiła przed sobą największa na świecie firma wydobywająca złoto?

W poniedziałkowym oświadczeniu firma poinformowała, że jej prognozy na 2021 rok obejmują produkcję na poziomie 6,5 miliona uncji.

Amerykański gigant, z siedzibą zlokalizowaną w Denver (Kolorado), przedstawił również perspektywy dotyczące produkcji do nadchodzące lata. Zgodnie z przewidywaniami Newmont Corporation, produkcja w latach 2022-2023 wzrośnie od 6,2 do 6,7 milionów uncji rocznie oraz między od 6,5 do 7 milionów uncji rocznie w kolejnych 2 latach.

Czy koszty wydobycia złota wzrosną?

Z ostatniego oświadczenia wynika również, że wraz ze wzrostem produkcji Newmont Corporation spodziewa się stabilnych kosztów. Firma wskazała, że według prognoz całkowity koszt wydobycia złota (AISC) w 2021 roku utrzyma się na poziomie około 970 USD za uncję. Przewidywania AISC na rok 2022 obejmują przedział 850-950 USD za uncję, na 2023 rok – 825-925 USD za uncję, a w następnych 2 latach, aż do roku 2025 roku, Newmont Corporation spodziewa się kosztów w wysokości 800-900 USD za uncję.

„Perspektywy [dotyczące produkcji – przyp. red.] pozostają mocne i stabilne, ponieważ stosujemy rygor i dyscyplinę w korzystaniu z naszego sprawdzonego modelu operacyjnego (…). Nasza pięcioletnia prognoza obejmuje poprawę produkcji i kosztów, ponieważ w dalszym ciągu zapewniamy wartość dzięki doskonałej realizacji operacyjnej i projektowej” – wskazał w oświadczeniu Tom Palmer – Dyrektor Generalny Newmont Corporation. „Silna pozycja finansowa pozwala nam na dalszą inwestycję w zyskowny, organiczny wzrost, przy jednoczesnym zwracaniu gotówki akcjonariuszom poprzez wiodącą w branży strukturę dywidend”.

Imponujące wydatki Newmont Corporation na dalszy rozwój

Firma zapowiedziała, że w 2021 roku zamierza przeznaczyć 850 milionów USD na dalszy rozwój, tym samym wykorzystując nadwyżkę kapitału powstałą z rosnącej produkcji i malejących kosztów.

Do 2025 roku przedsiębiorstwo przewiduje wydatki na rozwój rzędu od 600 do 800 milinów USD rocznie. Newmont Corporation zamierza skoncentrować się na projektach, które obejmują Tanami Expansion 2, Ahafo North oraz Yanacocha Sulfides.

Wydobycie złota przyjazne dla środowiska?

Z ostatniego oświadczenia firmy dowiadujemy się również, że potwierdziła ona swoje zaangażowanie w rozwój polityki środowiskowej oraz ESG. Newmont Corporation zobligowała się, że do 2025 roku przeznaczy 500 milionów USD na inicjatywy związane z działalnością mającą na celu zmianę klimatu. Poniedziałkowe oświadczenie przedsiębiorstwa w kontekście ochrony środowiska jest poniekąd potwierdzeniem planów firmy, o których napisałam w poprzednim artykule.

Cena złota (XAU-PLN)
9254,83 PLN/oz
  
- 13,76 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
123,47 PLN/oz
  
- 3,96 PLN

Możesz chcieć również przeczytać