Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Ponad dwukrotne zwiększenie rezerw złota przez Bank Centralny Brazylii

Autorem artykułu jest Dagmara Mierzejek – opublikowano w kategorii Komentarze rynkowe TavexNews dnia 20.07.2021
Cena złota (XAU-PLN)
9362,01 PLN/oz
  
- 65,93 PLN
Cena srebra (XAG-PLN)
110,13 PLN/oz
  
- 0,05 PLN

Po przeszło 8-letniej przerwie Bank Centralny Brazylii wrócił do zakupów złota. I to z prawdziwym przytupem. Po tym, jak w maju bank zasilił swoje rezerwy niespełna 12 tonami złota, w czerwcu zakupił 41,8 tony, tym samym zwiększając oficjalne zasoby w tym metalu o ponad 52%.

Bank Centralny Brazylii zakupił najwięcej złota od 2000 roku

Według raportu Rio Times skala czerwcowych zakupów jest równoznaczna z największym miesięcznym napływem tego metalu do rezerw Banku Centralnego Brazylii co najmniej od grudnia 2000 roku. Na koniec ubiegłego miesiąca nominalna wartość zasobów w złocie będących w posiadaniu banku została oszacowana na 6,873 miliarda dolarów. W wyniku poczynionych przez bank zakupów udział złota w całkowitych rezerwach banku wzrósł do złota banku 1,9% całkowitych rezerw z 1,2%.

Bank Centralny Brazylii nie jest osamotniony w zakupach – podczas gdy Światowa Rada Złota (ang. World Gold Council) jeszcze opracowuje dane za czerwiec, w pierwszych dnia lipca poinformowała, że w maju banki centralne zakupiły przeszło 56,5 tony złota.

„Solidne zakupy [złota – przyp. red.] w ostatnich miesiącach kontrastują z bardziej niespójnym obrazem z połowy 2020 roku, kiedy banki centralne balansowały pomiędzy kupnem a sprzedażą netto” – czytamy w raporcie WGC podsumowującym majowe zakupy banków centralnych.

Perspektywy dla zakupów złota przez banki centralne

WGC konsekwentnie powiela swoją prognozę, zgodnie z którą banki centralne pozostaną nabywcami złota netto w kolejnych miesiącach 2021 roku. Niemniej jednak WGC jest zdania, że popyt na złoto generowany przez banki centralne najprawdopodobniej okaże się niższy w zestawieniu z rekordowymi poziomami odnotowanymi w 2018 i 2019 roku. Z tego punktu widzenia warto mieć na względzie, że chociaż skala zakupów może okazać się mniejsza, w ujęciu nominalnym banki centralne najpewniej przeznaczą więcej na zakupy, aniżeli w ubiegłych latach ze względu na wyższe ceny złota.

Z corocznej ankiety przeprowadzonej przez WGC wynika, że mniej więcej tyle samo banków, co w ubiegłym roku deklaruje zamiar poszerzenia swoich rezerw. 21% spośród instytucji, które wzięły udział w badaniu zamierza dokonać zakupów złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei 68% nie planuje zmienić swoich zasobów, natomiast 11% nie było w stanie określić kierunku.

Tegoroczne badanie CBGR wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie złotem ze strony banków centralnych. Potencjalnie napędzającym to zainteresowanie czynnikiem jest rosnące uznanie cech finansowych złota, szczególnie w okresach kryzysu. Jednocześnie utrzymujące się obawy o zmienność na globalnych rynkach i ścieżkę ożywienia gospodarczego po pandemii nadal wpływają na poglądy banków centralnych na temat złota (…)” – czytamy w raporcie WGC podsumowującym badanie.

Możesz chcieć również przeczytać