Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Komentarze rynkowe TavexNews

Z czego wynika spadek cen złota w pierwszym tygodniu czerwca?

J. LaForge:

W obliczu niskich stóp procentowych złoto świeci najjaśniej – J. LaForge